Dé Domhnaigh 9 Nollaig 2012

Fógraí - Dé Domhnaigh 9ú Nollaig 2012

An Dara Domhnach den Aidbhint

Suíochán Nua don Séipéal
Tá súil againn go mbeidh na suíochán réitithe i mí Eanáir. Iarrtar ar dhaoine a bhfuil ceann ordaithe acu glaoch ar Mhonique san oifig le cinntiú go bhfuil an t-eolas a bheas ag dul ar na suíochán cruinn. Is féidir glaoch uirthi ó 9.30 r.n. - 1.00 i.n. Luan go hAoine.

Clúdaigh do bhailiúchán na seachtaine
Tá muid ag réiteach na gclúdach don bhliain nua faoi láthair. Aon duine nach bhfaigheann ceann faoi láthair agus gur mhaith leo ceann a fháil, is féidir leo a n-ainm a fhágáil ag teach an tSagairt.

Bailiúchán Náisiúnta de Chumann Naomh Uinseann de Pól
Mar chuid de bhailiúchán Náisiúnta Chumann Naomh Uinseann de Pól, tá Comhdháil Mhic Dara (an cumann áitiúil ar an gCeathrú Rua) ag eagrú bailiúcháin ag geataí séipéil an cheantair - An Cnoc, Na Minna, An Tulach, Ros a' Mhíl, An Cheathrú Rua, Leitir Móir, Tír an Fhia, Leitir Mealláin, Camus, An Gort Mór, Ros Muc, Cill Chiaráin agus Carna. Ba rí-mhór againn aon airgead a chur i mbailiúchán na Séipéal ar an 8/9 Nollaig. Tá cuid mhaith ar an ngannchuid ar an aimsir seo, faraor.

Cúrsa Muintearais
Beidh cúrsa oíche/tráthnóna ar siúl ag Muintearas i leagan colbhaí agus pábháil agus i leagan brící freisin. Má tá suim agat sna cúrsaí seo cuir glaoch ar Patrick ag 091-551145.

Halla Éinne
Tionólfar Cruinniú Chinn Thréimhse Choiste an Halla sa halla ag 8.00 i.n. Déardaoin 13 Nollaig 2012. Pléifear an fhorbairt suímh atá molta agus todhchaí an halla. Is deis é seo don phobal a gcuid tuairimí a chur in iúl. Beidh fáilte roimh gach duine. Coiste Airgeadais Beidh cruinniú ag an gCoiste Airgeadais Dé Luain ag 7.30 i.n. i dTeach an tSagairt.

Seirbhísí Aithrí
Beidh an Seirbhís Aithrí (faoistin) ar siúl i mbliana ar an Máirt, 18 Nollaig ag 8.00 i.n. le deis a thabhairt don phobal faoistin a fháil don Nollaig.

Dé Domhnaigh 2 Meán Fómhair 2012

Fógraí - Dé Domhnaigh 2ú Meán Fómhair 2012

Aifrinn na Seachtaine
An Dara Domhnach Fichead Saor - “Is ón taobh istigh a thagann na drochnithe seo uileag.”
Dé Sathairn 1ú 7.00 i.n.: Nellie & Jacko Joyce. Peadar & Bríd Uí Fhlatharta, a mac Pádraig & a n-iníon Máire, Cuileán.
Dé Domhnaigh 2ú 8.30 r.n.: Liam Ó Conghaile, Cladhnach (Aifreann Bliana).
Dé Domhnaigh 2ú 11.00 r.n.: Micil & Sarah Flaherty & a gclann, Colmán, Joe, Michael & Máire, Máimín & An Cheathrú Rua.
Dé Luain 3ú 7.00 i.n.: Matt, Nan & Beartla Ó Domhnaill, An Fhaiche.
Dé Máirt 4ú 9.00 r.n.: Aifreann.
Déardaoin 6ú 10.30 r.n.(Áras Mhic Dara): Beartla & Maggie Ó Flatharta (Colm), Cóilín Ó Finneadha, Cuileán.
Dé hAoine 7ú 9.00 r.n.: Aifreann.
Dé Sathairn 8ú 7.00 i.n.: Cóilín Lydon (Cóilín Feadóg), Gleann Mór. Tony Keane, Yorkshire & Doire Fhearta (Aifreann Míosúil).
Dé Domhnaigh 9ú 8.30 r.n.: An Pobal.
Dé Domhnaigh 9ú 11.00 r.n.: Caitlín Bean Uí Chonghaile, Doire an Fhéich (Aifreann Míosúil).

Faoistin
Ar fáil tráthnóna Dé Sathairn tar éis an Aifrinn.

Scrioptúir Dé Domhnaigh seo chugainn
Iarimiá 23:1-6, Salm 22, Marcas 6:30-34. “Ghlac sé trua dóibh mar go raibh siad mar bheadh caoirigh gan aoire.”

Scrioptúir Dé Domhnaigh seo chugainn
Séamas -- 2:1-5, Salm 145, Marcas 7:31-37: “Thug sé i leataobh ón slua é...”

Léitheoirí - Meán Fómhair
Dé Sathairn 7.00 i.n.: Geraldine Uí Loideáin.
Dé Domhnaigh 8.30 r.n.: Máirtín Ó Conghaile.
Dé Domhnaigh 11.00 r.n.: Bríd Ní Liatháin.

Ministrí na hEocairiste - Meán Fómhair
Dé Sathairn: Mary Joe Uí Chualáin, Mairéad Ní Dhomhnaill.
Dé Domhnaigh: Bríd Ní Bhraonáin, Anna Uí Fhlatharta.

Comhaireamh Bailiúcháin na gCiseáin - Meán Fómhair
Padraic Ó Lochlainn, Bríd Ní Liatháin, Bernie Wyndham.

Freastalaithe Aifrinn 2-9 Meán Fómhair
Aisling Nic Dhonnacha, Aoife Ní Chonghaile.

Scoil Mhic Dara ag Athoscailt
Osclóidh Scoil Mhic Dara ar an Luan an 3ú Meán Fómhair ag 8.45 r.n.

Ionad Cúram Leanaí na Ceathrún Rua
Beidh Ionad Cúram Leanaí na Ceathrún Rua ag cur Seirbhís Cúram Iar Scoile ar fáil ó 3ú Meán Fómhair ar aghaidh ag freastal ar Scoil Náisiúnta Mhic Dara, An Cheathrú Rua, Scoil Náisiúnta Ros an Mhíl agus Scoil Náisiúnta An Tuairín. Beidh seirbhís bailithe ar fáil chun na páistí a bhailiú ó na scoileanna. Beidh costas do €3 sa lá ón gCeathrú Rua agus €5 ó scoileanna Ros an Mhíl agus an Tuairín ar an tseirbhís seo. Má bhíonn aon eolas eile uait nó má tá tú ag iarraidh áit a chur in áirithe cuir glaoch ar 091-595274 idir 10 r.n. – 1 i.n. Luan go hAoine.

Céilí Mór in Wembly
Tá Muintir Chonamara ag eagrú Céilí Mór ar mhaithe le Séipéal Mhic Dara thall in Wembly ar an Aoine an 26ú Deireadh Fómhair 2012. Iarrtar ar muintir na háite scéal a chuir ag a muintir atá thall go mbeidh sé ar siúl.

Cumann na bhFear - An Seid
Beidh cruinniú ag Cumann na bhFear (an seid) Dé Máirt, 4ú Meán Fómhair 7.00 i.n. faoi chúrsaí do dhaoine fásta (fir) m.sh táthú (weldáil), déanamh suas troscan, foghlaim scileanna srl. Fáilte roimh dhaoine dífhostaithe, retireáilte nó daoine ar mhaith leo a scileanna a roinnt le daoine eile.

Ranganna/Gníomhaíochtaí san Ionad Tacaíochta Teaghlaigh
Beidh An Crann Taca/Ionad Tacaíochta Teaghlaigh, An Cnoc, Indreabhán ag cur tús le ranganna/gníomhaíochtaí (m.sh. Scéalaíocht, Fraincis, Gaeilge, Matamaitic, Bácáil, Ealaíon/Ceardaíocht, Drumadóireacht, Ceol 7rl.) do ghasúir, do dhéagóirí agus do dhaoine fásta ag tús mhí Dheireadh Fómhair. Oíche eolais: Dé Céadaoin, 12 Meán Fómhair ó 19.00 – 20.30 ins an An Ionad Tacaíochta Teaghlaigh ar chúl seipéal an Chnoic. Tuilleadh eolais: An Crann Taca 091-593132.

Dé Sathairn 28 Iúil 2012

Banc AIB ar an gCeathrú Rua le dúnadh

Tá sé fógartha ag an mBanc Aontais Éireann (AIB) go bhfuil brainse na Ceathrún Rua le dúnadh ar an 26 Deireadh Fómhair 2012. Aistreofar gnó an bhrainse go dtí an brainse ar Bhóthar na Trá, Gaillimh. Is féidir tuilleadh eolais a fháil agus bileog eolais a íoslódáil ar www.aib.ie.

Ráiteas ó Chomharchumann Mhic Dara

Is cúis mhór díomá do Chomharchumann Mhic Dara an scéala go bhfuil brainse na Ceathrún Rua de Bhanc an AIB le dúnadh. Fágann sé seo muintir an cheantair ar an bhfaraoir géar. Bhí seirbhís iontach ar fáil i gcónaí sa mBanc don bpobal, do ghnólachtaí áitiúla, do ghrúpaí pobail agus do charthanachtaí áitiúla, in ainneoin nach raibh sé oscailte ach dhá lá sa tseachtain. Buille eile ní hamháin do mhuintir na tuaithe ach do mhuintir na Gaeltachta. Tá sé i gceist ag an gComharchumann teagmháil a dhéanamh le bainistíocht an Bhainc leis an gceist a phlé.

Dé Domhnaigh 15 Iúil 2012

Fógraí - Dé Domhnaigh 15ú Iúil 2012

Aifrinn na Seachtaine
An Cúigiú Domhnach Déag - “...agus á gcur amach ina mbeirt agus ina mbeirt.”
Dé Sathairn 14ú 7.00 i.n.: Peadar Mac Donnacha, a mhac Peadar & Joe Mac Donnacha, An Rinn.
Dé Domhnaigh 15ú 8.30 r.n.: Máirtín, Bríd & Johnny Leainde, Ros a’ Mhíl.
Dé Domhnaigh 15ú 11.00 r.n.: Babe Phat Choilm An Fhatharta, An Tuairín. Nuala Nic Con Iomaire, Bóthar an Chillín.
Dé Luain 16ú 7.30 i.n.: Aifreann ag Loch na Naomh (ag brath ar an aimsir).
Dé Máirt 17ú 9.00 r.n.: Michael Phádraicín & a bhean Winnie, Doire Fhearta.
Déardaoin 19ú 10.30 r.n. (Áras Mhic Dara): Pádraig Ó Catháin, Barr a’ Doire.
Dé hAoine 20ú 9.00 r.n. : An Pobal.
Dé Sathairn 21ú 7.00 i.n.: Cáit & Pádraig King, An Gleann Mór. Pat & Baba Uí Chualáin, An Caorán Beag.
Dé Domhnaigh 22ú 8.30 r.n.: Peter Foley & a iníon Máirín, Cladhnach.
Dé Domhnaigh 22ú 11.00 r.n.: Beartla, Máire & Cóilín Ó Gríofa, An Caorán Mór.
Loch na Naomh

Lá Fhéile Mhic Dara
Beidh Aifreann ag Loch na Naomh ag 7.30 i.n. Dé Luain 16ú Iúil Lá Fhéile Mhic Dara. Moltar dul bealach Bhóithrín a’ tSagairt chuig an Loch. Le bhur dtoil ná fág aon charr ar an mbóithrín. Is féidir cáranna a fhágáil ag an Séipéal nó sa mbaile! Muna mbíonn an aimsir feiliúnach beidh an tAifreann i dTeach an Phobail.

Scrioptúir Dé Domhnaigh seo chugainn
Iarimiá 23:1-6, Salm 22, Marcas 6:30-34. “Ghlac sé trua dóibh mar go raibh siad mar bheadh caoirigh gan aoire.”

Cuir Aithne ar Thránna Chontae na Gaillimhe
Trá an Dóilín, An Cheathrú Rua, dé Sathairn 21ú Iúil, 1.00 i.n. Saor in aisce. Do dhaoine fásta & gasúir. Beidh go leor le foghlaim faoin bheatha mara atá le fáil ar ár dtránna leis an mBitheolaí Mara, J.P. Tiernan. Bileog eolais anseo.

Oilithreacht an Deoise go Lourdes 31ú Iúil – 7ú Lúnasa
Leis an Ard Easpaig Micheál Ó Néaraí. Tuilleadh eolais ó Sheila ag 086-8664633 nó An tAth Austie ag 087-2978598.

Campa Samhraidh CLG na Ceathrún Rua
Campa peile 16ú-20ú Iúil lá ar an Astro:
-Aoisghrúpa 5-9 mbliana, am: 10 r.n. - 2 i.n.
-Aoisghrúpa 9-14 bliain, am: 2 i.n. - 6 i.n.

Club Júdó Leitir Mealláin
Campa samhraidh júdó, cadhcála (kayakadóireacht), spraoi & spóirt leis an "Luas Bhád". 23ú Iúil - 27ú Iúil, am: 10 r.n. - 2 i.n. Costas: €30. Eolas ar fad ó Mharie Uí Chualáin 087-2645241.

Dé Luain 9 Iúil 2012

An Bille Gaeltachta 2012

Preasráiteas - Guth na Gaeltachta / Conradh na Gaeilge

REACHTAÍOCHT ATÁ INA "DEIS DEIRIDH AN GHAELTACHT A SHLÁNÚ" Á BRÚ TRÍD GAN PHLÉ LEIS AN bPOBAL, ARSA CONRADH NA GAEILGE & GUTH NA GAELTACHTA

Tá an-díomá ar Chonradh na Gaeilge agus ar Ghuth na Gaeltachta go bhfuil gach cuma ar an scéal go mbeidh An Bille Gaeltachta 2012, an reachtaíocht is tábhachtaí ó thaobh na Gaeilge agus na Gaeltachta de le trí scór bliain anuas, á bhrú trí Thithe an Oireachtais roimh bhriseadh an tsamhraidh.

Dúirt Dónall Ó Cnáimhsí, Guth na Gaeltachta: "Thug an tAire Gaeltachta Donnchadh Mac Fhionnlaoich féin le fios sa Seanad le déanaí go mb'fhéidir gurb í an reachtaíocht seo an deis deiridh a bheidh againn chun an Ghaeltacht a shlánú agus más fíor sin, creideann Guth na Gaeltachta gur mór an náire í nach bhfuil a dhóthain ama á tabhairt le plé mar is cóir a dhéanamh ar an mBille Gaeltachta.

"Agus muid ag fanacht 55 bliain le Bille Gaeltachta chun tacú leis an Ghaeilge agus leis an Ghaeltacht, ní dhéanann sé aon chiall dúinn nach mbeadh an Rialtas sásta fiú fanacht cúpla mí eile leis an reachtaíocht ríthábhachtach, thromchúiseach seo a reachtú."

Arsa Donnchadh Ó hAodha, Uachtarán Chonradh na Gaeilge: "Ba léir ó líon na leasuithe a moladh i dtaobh na reachtaíochta ag Céim an tSeanaid go raibh an chéad dréacht den Bhille Gaeltachta lochtach ar go leor bealaí, agus tá sé scannalach nach mbeidh deis ag na bpolaiteoirí - ná ag an bpobal - plé mar is cóir a dhéanamh air sula mbrúitear tríd an Dáil é.

"Beidh iarmhairtí forleathana, fadtéarmacha ag an mBille Gaeltachta 2012 ar thodhchaí na Gaeilge agus na Gaeltachta, agus creideann Conradh na Gaeilge go láidir nár chóir a leithéid a chuir ar chlár oibre na Dála ar laethanta deiridh an téarma nuair atá fios maith ag an saol agus ag a mháthair nach ndéanfar plé mar is cóir ar na leasuithe is gá a dhéanamh air sular reachtaítear é."

Is é An Bille Gaeltachta 2012 an chéad phíosa reachtaíochta atá ag plé go sonrach leis an nGaeilge agus leis an nGaeltacht ó bhí An Bille um Thionscail na Gaeltachta ann i 1957; críochnóidh plé sa Seanad ar an mBille Gaeltachta 2012 Dé Céadaoin bheag seo (11 Iúil 2012) agus tiocfaidh Céim 2 den Bhille os comhair na Dála Déardaoin (12 Iúil 2012) sula gcuirtear críoch le Céim an Choiste (Céim 3 - 5) sa Dáil ar an Déardaoin, 19 Iúil 2012 - lá deiridh an téarma i dTithe an Oireachtais, rud a chiallaíonn go mbeidh méid mór reachtaíochta eile le plé agus le cur tríd na Tithe ar na laethanta céanna.

Creideann Conradh na Gaeilge agus Guth na Gaeltachta gur chóir fanacht leis an mBille Gaeltachta 2012 a reachtú ag tús an téarma nua nuair a fhilleann an Dáil i Meán Fómhair 2012 seachas an reachtaíocht ríthábhachtach seo a bhrú tríd an Oireachtas roimh bhriseadh an téarma seo. Ar an dóigh seo, bheadh deis ag pobal na Gaeltachta agus na Gaeilge An Bille Gaeltachta 2012 a phlé mar is cóir lena chinntiú go dtacóidh sé leis an nGaeilge trí phróiseas reachtúil pleanála teanga ceart, agus é seo luaite go sonrach mar cheann de chuspóirí an Bhille.

Tá sé mar chuspóir ag an mBille Gaeltachta 2012 foráil a dhéanamh maidir le leasuithe ar bhord agus ar fheidhmeanna Údarás na Gaeltachta freisin; is gá toghcháin an Údaráis a reáchtáil ní bá dhéanaí ná 30 Meán Fómhair 2012 de réir na reachtaíochta reatha, ach ní leithscéal é an méid sin leis an mBille Gaeltachta 2012 a reachtú gan plé mar is cóir i measc an phobail ó níl le déanamh ach síneadh ama a thabhairt do na toghcháin, faoi mar a rinneadh faoin mBille Údarás na Gaeltachta (Leasú) 2010:
Alt 28(1) den Acht um Údarás na Gaeltachta, 1979 a leasú ionas go mbeidh síneadh curtha leis an tréimhse is faide idir thoghcháin don Údarás ó chúig bliana go leith go dtí seacht mbliana go leith.

Tá Conradh na Gaeilge agus Guth na Gaeltachta ag éileamh ar an Aire Gaeltachta Donnchadh Mac Fhionnlaoich TD tréimhse chomhairliúcháin agus phlé mar is cóir a thabhairt don Bhille Gaeltachta 2012 agus gan é a bhrúigh tríd an Dáil roimh bhriseadh an téarma, ach fanacht go dtí go bhfilleann an Dáil san fhómhar.

TUILLEADH EOLAIS:

Donnchadh Ó hAodha,
Uachtarán, Conradh na Gaeilge
+353 (0)87 2421267 / +353 (0)1 4757401
www.cnag.ie

Dónall Ó Cnáimhsí,
Guth na Gaeltachta
+353 (0)87 2491101
www.guthnag.com

Dé Sathairn 21 Aibreán 2012

Fórgaí - Dé Domhnaigh 22ú Aibreán 2012

Aifrinn na Seachtaine
An Tríú Domhnach den Cháisc - “Breathnaígí mo lámha agus mo chosa, gur mé féin atá ann.“
Dé Sathairn 21ú 7.00 i.n.: Michael Mhicil Ó Cualáin, Inis Mhic Cionaith. Murty & Bríd Flaherty, An Caorán Beag. Thomas & Mary O Hara, Sligeach. Pádraig de Bhailís, Pointe (Aifreann Míosúil).
Dé Domhnaigh 22ú 8.30 r.n.: Máirtín “an Yank” Seoighe, Bóthar Buí & Bostún.
Dé Domhnaigh 22ú 11.00 r.n.: Pat Choilm An Fhátharta, Tuairín. Joe & Mary O Donnell, Tír an Fhia.
Dé Luain 23ú 7.00 i.n.: Mag & Pat Salla Ó Conghaile & Mike (Gerry Mór), Doire an Fhéich. Máirín Ní Dhomhnaill, Bóthar an Chillín (Aifreann Míosúil).
Dé Máirt 24ú 9.00 r.n.: Máire & Jimmy Sonny & a mac Donncha, Bóthar an Chillín.
Déardaoin 26ú 10.30 r.n. (Áras Mhic Dara): Sally Mc Donagh, Cuileán & Máirín Murray, Inis Meáin.
Dé hAoine 27ú 9.00 r.n.: Nóra Uí Mháille, Doire Fhearta Beag.
Dé Sathairn 28ú 7.00 i.n.: Jack de Paor, Bóthar an Chillín (Aifreann Míosúil). Michael & Meaig Kennedy Molloy, Doire Fhearta. Cóilín Rua Mac Donnacha, An Rinn. Baba, Mary, Beartlín & Beartla Dan Ó Domhnaill.
Dé Domhnaigh 29ú 8.30 r.n.: An Pobal.
Dé Domhnaigh 29ú 11.00 r.n.: John Cóil Breathnach.

Faoistin
Ar fáil tar éis an Aifrinn tráthnóna Dé Sathairn.

Déanaigí é seo i gcuimhne orm
Cuireann muid fáilte roimh ghasúr rang 2 chuig Aifreann 11.00 r.n. an Domhnach seo 22ú Aibreán.

Tuarastal na Sagart
Buíochas ó chroí as ucht bhur bhflaithiúlacht í mBailiúchán na Sagart faoi Cháisc agus an tacaíocht a thugann sibh dúinn í gcónaí.

Scrioptúir Dé Domhnaigh seo chugainn
Eoin -- 3:1-2, 17-19, Salm 117, Eoin -- 10:11-18. “Is mise an t-aoire maith, agus aithním mo chuid féin agus aithníonn mo chuid féin mé.”

Traenáil Peile faoi 8 & 10 mbliana
Dé Máirt 24ú Aibreáin ar an bPáirc Astró ón 7.00-8.00 i.n. Beidh sibh in ann clárú ar an oíche freisin.

Cúrsa Iarchéime trí Ghaeilge
An spéis leat cúrsa iarchéime den scoth a dhéanamh trí mheán na Gaeilge? Más spéis, tabhair faoin MA/Dioplóma Iarchéime (Cumarsáid) nó MA/Dioplóma Iarchéime (Léann Teanga). Tuilleadh Eolais: Seathrún Ó Tuairisg, Fón: 091-595802, R-phost: cursai@oegaillimh.ie nó Suíomh: www.oegaillimh.ie/acadamh. Deán iarratas ag: www.pac.ie/nuigalway

Bailiúchán Earraí
Éadaí, teicstílí, leabhair agus fóin phóca á mbailiú ag Seanscoil Sailearna ar an 28ú Aibreáin idir 10 r.n. - 1 i.n. ar mhaithe le Foireann Sacair Ban Chois Fharraige. Glacfar chomh maith le tuáillí, cuirtíní, bréagáin bhoga, bróga, málaí láimhe agus beilteanna. Bheadh muid fíor-bhuíoch as bhur dtacaíocht.

Athchóiriú an tSéipéil
Mar atá fhios agaibh, tá athraithe agus athchóirithe ar bun ar an taobh istigh de Theach Pobail Mhic Dara. Tá an Sanctóir réitithe anois agus tá muid ag péinteáil faoi láthair. Beidh muid ag cur doirse nua agus tíleanna sa halla agus beidh an sacraistí agus taobh thiar den sanctóir le críochnú ansin. Ina dhiaidh sin, beidh na sean suíocháin le plánáil agus sciúradh agus roinnt suíocháin nua le fáil. Tá ceann do na sean suíocháin déanta cheana mar shampla, in aice leis an gcoinnleoir (ar dheis). Ar mhaithe le sciar den chostas sin a ghlanadh, bheadh deis ag teaghlaigh nó ball den phobal urraíocht a dhéanamh ar shuíochán agus suaitheantas cuimhneacháin a chur ar an suíochán sin, ar chostas €1,000. Tuilleadh eolas ón Sagart 091-595452 nó r-phost blake.ciarán@gmail.com

Oilithreacht an Deoise go Cnoc Mhuire
Dé Domhnaigh an 6ú Bealtaine. Beannú na nEaslán ag 2.30 i.n. & Aifreann ag a 3.00i.n.

Oilithreacht an Deoise go Lourdes
31ú Iúil – 7ú Lúnasa. Tuilleadh eolas ó Sheila ag 086-8664633.

Oilithreacht an Deoise go Fatima, Santiago de Compostela & Lourdes
28ú Lúnasa–6ú Meán Fomhair. €874. Tuilleadh eolas ó John ag 093-28337 nó 087-7627910.

Oilithreacht Óige an Deoise go Cruach Phádraig
Dé Domhnaigh 29ú Aibreáin 11.00r.n. Fáilte roimh chuile dhuine.

Dé Máirt 14 Feabhra 2012

Ionad Cúram Leanaí na Ceathrún Rua

Tá comhaontú sínithe idir Ionad Cúram Leanaí na Ceathrún Rua agus Comhar Naíonraí na Gaeltachta chun an tIonad Cúram Leanaí a bheas ag oscailt go luath a bhainistiú. Dúirt Mairéad Mac Con Iomaire, Bainisteoir Chomhar Naíonraí na Gaeltachta go bhfuil fíor áthas uirthi go mbeidh ionad cúram leanaí den scoth ag pobal na Ceathrún Rua agus go mbeidh Comhar Naíonraí na Gaeltachta lárnach sa tseirbhís sin. Tá post Bainisteora agus poist oibrithe cúram leanaí á bhfógairt anois agus is féidir le haon duine a bhfuil suim acu sna poist seo teagmháil a dhéanamh le Comhar Naíonraí na Gaeltachta ar 091-595337.

Ionad Cúram Leanaí na Ceathrún Rua
Bainisteoir/Oibrithe Cúram Leanaí
Tá Comhar Naíonraí na Gaeltachta ag lorg iarratais do phost mar Bhainisteoir Ionad Cúram Leanaí, ar an gCeathrú Rua, Co na Gaillimhe. Ní mór d’iarrthóirí taithí a bheith acu ar obair le páistí faoi chúig bhliana d’aois chomh maith le taithí bainistíochta foirne agus, cáilíocht FETAC Leibhéal a Cúig nó a mhacasamhail i gCúram Leanaí ar laghad. Bheadh cáilíocht tríú leibhéal ina bhuntáiste. Tá líofacht Gaeilge riachtanach don phost seo. Is post páirtaimseartha é seo, ag obair ó Luan go hAoine.

Chomh maith le Bainisteoir táthar ag lorg iarratais do phoist d’Oibrithe Cúram Leanaí san Ionad ar an gCeathrú Rua freisin. Ní mór d’iarrthóirí taithí a bheith acu ag obair le páistí faoi chúig bhliana d’aois, chomh maith le taithí ar obair mar chuid d’fhoireann agus, más féidir, cáilíocht FETAC Leibhéal a Cúig i gcúram leanaí. Tá líofacht Gaeilge riachtanach don phost seo. Is post páirtaimseartha é seo, ag obair ó Luan go hAoine.

Má tá tuilleadh eolais uait is féidir glaoch ar Oifigeach Forbartha Chomhar Naíonraí na Gaeltachta ag an uimhir 091-595337.

Seol litir iarratais agus CV roimh 28 Feabhra 2012 chuig:
Comhar Naíonraí na Gaeltachta Teo.,
Cuiléan,
An Cheathrú Rua,
Co na Gaillimhe.