Dé hAoine 18 Samhain 2011

Pól Ó Foighil - 'An Tarbh'

Premiére: 'An Tarbh' - Pól Ó Foighil

Déanfaidh Joe Steve Ó Neachtain an clár 'An Tarbh' le Mac Dara Ó Curraidhín a sheoladh i Seanscoil an Chnoic ar an Satharn seo 19 Samhain 2011 ag an 8:30in.

Sa chlár faisnéise uair an chloig seo tugtar léiriú ar shaol Phóil Uí Fhoighil, oide scoile, bainisteoir comharchumainn, ceannródaí pobail, comhairleoir condae, ionadaí tofa in Údarás na Gaeltachta, seanadóir agus comhairleoir don fhorbairt pobail.

Cruthaítear scéal a bheatha ó chomhráite lena mhuintir, lena chairde, agus go deimhin freisin le daoine nár réitigh leis. Leanann na comhráite scannánaithe seo saol Phóil Uí Fhoighil agus an chaoi ar tháinig sé in inmhe mar cheannrodaí, mar ghníomhaí sóisialta agus mar pholaiteoir.

‘The Bull’ a thugtaí ar sheanathair leis, agus creidtear go raibh tionchar ag a chúlra neamhchoitianta ar Phól Ó Foighil.

Slán tamall,

Mac Dara Ó Curraidhín,
LMDÓC,
An Spidéal,
Co. na Gaillimhe,
Éire.
Teil / Facs: +35391504858
Fón Póca: +353872540533
Suíomh Idirlíon: www.lmdoc.ie
LMDOC_LOGO_STATIONERY (lo res)

Taispeántar an clár ar TG4 Dé Céadaoin 30 Samhain ag an 9.30in.

Tuilleadh eolais: http://www.clubscannan.ie/ga/imeachtai-speisialta-2011/44-premiere-pol-o-foighil-an-tarbh

Déardaoin 17 Samhain 2011

Croí a bhaint as an Acht Teanga

Preasráiteas - Guth na Gaeltachta / Conradh na Gaeilge

CROÍ NA hACHTA TEANGA 2003 LE BAINT AG AN RIALTAS NUAIR A DHÚNFAR OIFIG AN CHOIMISINÉARA TEANGA

D'fhógair an Rialtas inniu go bhfuil sé i gceist acu Oifig an Choimisinéara Teanga a dhúnadh mar oifig reachtúil neamhspleách, agus a chuid feidhmeanna ar fad a chur isteach faoi Oifig an Ombudsman mar chuid dá phlean athchóirithe don earnáil poiblí.

Arsa Julian de Spáinn, Ard-Rúnaí Chonradh na Gaeilge: "Tá an fógra seo ón Rialtas go bhfuil Oifig an Choimisinéara Teanga le dúnadh mar oifig reachtúil neamhspleách ar an gcinneadh is cúlaithí, is meathlaí dá bhfuil glactha ag Rialtas ar bith i dtaca le cur chun cinn na Gaeilge le blianta fada anuas. Baineann níos lú céille fós leis an gcinneadh ó tá an Rialtas céanna tar éis athbhreithniú poiblí a fhógairt 14 lá ó shin maidir le hAcht na dTeangacha Oifigiúla, athbhreithniú go bhfuil ról agus feidhmeanna Oifig an Choimisinéara Teanga ag a chroílár. An bhfuil fiúntas ar bith ann don phobal páirt a ghlacadh sa chomhairliúchán seo más rud e go bhfuil na cinntí déanta cheana féin?

"Ó ceapadh agus athcheapadh Seán Ó Cuirreáin ina Choimisinéir Teanga le déanaí, ní foláir a luaigh go bhfuil dul chun cinn dochreidte déanta ag an oifig s'aige i dtaca le monatóireacht ar chomhlachtaí poiblí lena chinntiú go gcomhlíonann siad forálacha Acht na dTeangacha Oifigiúla, tá siad tar éis aon sárú den Acht a thuairisc an pobal dóibh a imscrúdú, agus tá siad tar éis comhairle den chéad scoth a chur ar fáil don phobal maidir lena gcearta teanga faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla. Creideann pobal na Gaeilge i neamhspleáchas na hoifige, tá muinín acu aisti, agus tá seo anois á chur i mbaol ag an Rialtas."

Arsa Éamonn Mac Niallais, Urlabhraí Ghuth na Gaeltachta: "Tá sé dochreidte go bhfuil a leithéid de chinnidh á ghlacadh agus muid ag cur tús le feidhmiú na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge 2010 - 2030 de chuid an Rialtais. Níl bun ná barr leis an chinneadh agus beidh an-amhras go deo ar phobal na Gaeilge go bhfuil an Rialtas seo dáiríre faoi phleanáil go straitéiseach do phobal na teanga ar chor ar bith anois. Cén teachtaireacht atá seo ag tabhairt don Státchóras a bhfuil pobal na Gaeilge ag lorg a gcearta uaidh leis na cianta? 'Séard atá á rá nó nach bhfuil tábhacht leis an oifig neamhspleách seo agus de bhrí sin, nach bhfuil sé tábhachtach go gcuirfí an Acht Teanga i bhfeidhm.

"Níl sábháil ar bith le déanamh. Ní chaillfidh duine ar bith a bpost. Le fírinne an scéil a insint, beidh costas breise ar an státchiste más amhlaidh go ndéanann siad iarracht an fhoireann reatha a bhogadh go hOifig an Ombudsman i mBaile Átha Cliath. Fiú nuair a bhreathnaigh an Bord Snip ar an cheist seo, mhol siad an Oifig a fhágáil mar atá. Tá roinnt ceisteanna le cur mar sin. Cé a rinne an moladh seo? Cén chosaint a rinneadh laistigh den Roinn féin ar Oifig an Choimisinéara nuair nach bhfuil aon loighic ó thaobh sábháilteachtaí airgid leis an chinneadh? Cén dearcadh atá ag an Rialtas seo agus ag an Státchóras ar chearta na gcainteoirí Gaeilge in Éirinn?"

Tá Conradh na Gaeilge agus Guth na Gaeltachta ag éileamh ar an Taoiseach agus ar an Tánaiste, atá spéis mhór acu beirt féin sa Ghaeilge agus i bpobal na teanga, an cinneadh seo a fhreaschuir agus tacú le hobair mhaith, éifeachtach, neamhspleách Oifig an Choimisinéara Teanga.

TUILLEADH EOLAIS:

Julian de Spáinn,
Ard-Rúnaí, Conradh na Gaeilge
+353 (0)86 8142757 / +353 (0)1 4757401

Éamonn Mac Niallais,
Urlabhraí, Guth na Gaeltachta
+353 (0)87 6387468

NÓTA DON EAGARTHÓIR:

Is é Conradh na Gaeilge fóram daonlathach phobal na Gaeilge. Tá breis agus 200 craobh ag an gConradh ag saothrú ar son na teanga. Ó bunaíodh é in 1893, tá baill an Chonartha gníomhach ag cur chun cinn na Gaeilge i ngach gné de shaol na tíre agus ag saothrú go dian díograiseach chun úsáid na teanga a chur chun cinn ina gceantair féin. Bíonn Conraitheoirí chun tosaigh i bhfeachtais chun cearta phobal na Gaeilge a bhaint amach agus a dhaingniú. Is féidir clárú mar bhall aonair den Chonradh freisin. Tá ranganna Gaeilge de chuid an Chonartha ar siúl i mBaile Átha Cliath, Gaillimh, Maigh Eo, Tiobraid Árann agus áiteanna eile ar fud na tíre. www.cnag.ie

Bunaíodh Guth na Gaeltachta i nGaoth Dobhair i mí Lúnasa 2009. Tá sé ag reáchtáil cruinnithe poiblí ó shin. Bunaíodh an grúpa chun an pobal a chur ar an eolas faoi impleachtaí na gciorruithe a bhí molta ag an mBord Snip Nua don Ghaeilge agus don Ghaeltacht. Is feachtas neamhpholaitiúil, traspháirtí é Guth na Gaeltachta atá dírithe ar chás na Gaeilge agus na Gaeltachta. www.guthnag.com

Is ionstraim aontaithe é Aontas Phobal na Gaeilge (APG) atá ag gníomhú chun leas na teanga, ar bhonn uile Éireann agus go hidirnáisiúnta, trí fhorbairt agus pleanáil níos straitéisí don Ghaeilge a chur chun cinn. Tá Aontas Phobal na Gaeilge comhdhéanta de na heagrais Comhaltas Uladh, Comhluadar, Conradh na Gaeilge, Glór na nGael agus Seachtain na Gaeilge, eagrais atá ag plé le gnéithe éagsúla d'fhorbairt na Gaeilge i measc an phobail agus a tháinig le chéile le hionstraim oibre nua a bhunú ar mhaithe le seirbhísí níos éifeachtaí a sholáthar, agus ar luach airgid níos fearr a bhaint amach.

Dé hAoine 11 Samhain 2011

Leascheannaire nua ar RTÉ Raidió na Gaeltachta

Tá sé fógraithe ag RTÉ Raidió na Gaeltachta go bhfuil Rónán Mac Con Iomaire ceaptha ina Leascheannaire ar an tseirbhís.

As an gCeathrú Rua do Rónán, agus tá breis agus cúig bliana déag caite aige ag obair leis na meáin chumarsáide. Chuaigh sé i mbun oibre le TG4 i 1996 nuair a bunaíodh an stáisiún. Ina dhiaidh sin chaith sé sealanna i mbun iriseoireachta le Independent Newspapers, ag soláthar ábhar ar bhonn saor iriseoireacht do leithéidí an Irish Times, Magill agus an BBC, agus mar chomhfhreagraí Bhaile Átha Cliath don nuachtán Foinse. Sa bhliain 2002 d'fhill sé ar Nuacht TG4, áit a bhfuil sé ag obair ó shin agus ceapadh é ina Chomhfhreagraí Rialtas Áitiúil le Nuacht RTÉ/TG4 i 2007. Tá cónaí air ar an gCeathrú Rua i gCo. na Gaillimhe, áit a bhfuil sé pósta agus beirt chlainne air.

Chuir Edel Ní Chuireáin fáilte roimh an gceapachán agus ghuí sí gach rath ar Rónán ina ról nua. Beidh sé ag dul i mbun dualgais le RTÉ Raidió na Gaeltachta ag tús mhí na Nollag.

Dé Máirt 1 Samhain 2011

Tacaigh le Fíbín drámaíocht na Gaeilge a athbhunú inár nAmharclann Náisiúnta

'Sétanta' le Paul Mercier

Tá lúcháir ar Fíbín a fhógairt go bhfuil cuireadh faighte againn ó Amharclann na Mainistreach an dráma 'Sétanta' le Paul Mercier a léiriú i gcomhpháirtíocht leo. Beidh sé ar stáitse i Seanscoil Sailearna, Indreabhán ón 28ú Samhain - 2ú Nollaig agus sa Phéacóg i mBaile Átha Cliath ón 6ú - 10ú Nollaig. Dráma maoinithe ag Fíbín a bheidh sa léiriú stairiúil seo agus bheadh muid fíorbhuíoch as aon tacaíocht a d'fhéadfadh sibh a thabhairt dúinn. Téigh chuig suíomh Fundit chun breis eolais a fháil. Suíomh idirlín é Fundit a thugann deis don phobal tograí ealaíne a mhaoiniú.

Tabhair cúnamh dúinn domhan na Gaeilge a oscailt do chách!

http://www.fundit.ie/project/stanta

Tá súil againn go dtacóidh sibh linn drámaíocht na Gaeilge a athbhunú inár nAmharclann Náisiúnta.

Darach Ó Tuairisg & Micheál Ó Domhnaill,
Meangadh Fíbín Teo.,
Na hAille,
Indreabhán,
Co. na Gaillimhe
Tel: +353 (0)91 593822 nó +353 (0)91 505855

Dé Domhnaigh 30 Deireadh Fómhair 2011

Fógraí - Dé Domhnaigh 30ú Deireadh Fómhair 2011

Aifrinn na Seachtaine
An tAonú Domhnach Tríochad Saor - “Chuile dhuine a ardaíonn é fhéin, ísleofar é, agus chuile dhuine a íslíonn é fhéin, ardófar é.”
Dé Sathairn 29ú 7.00 i.n.: Pádraig Ó Clochartaigh, a bhean Bríd & a gclann, Colm, Delia, Joe, Noreen & a ngar clann Mary & Paddy, Baile na Cille.
Dé Domhnaigh 30ú 8.30 r.n.: Joe McDonagh, Rinn (Aifreann Míosúil).
Dé Domhnaigh 30ú 11.00 r.n.: Delia Ní Fhlatharta, Doire Fhearta.
Dé Domhnaigh 30ú 6.00 i.n. Paidrín agus Beannacht na Naomhshacraiminte.
Dé Luain 31ú 7.00 i.n.: Liam Ó Conghaile, Cladhnach.
Dé Máirt 1ú 9.00 r.n. & 7.00 i.n. - Féile na Naomh Uilig: Nóibhéine na Marbh.
Dé Céadaoin 2ú 9.00 r.n. & 7.00 i.n. - Lá na Marbh: Nóibhéine na Marbh.
Déardaoin 3ú 10.30 r.n. (Áras Mhic Dara): Nóibhéine na Marbh.
Déardaoin 3ú 7.00 i.n.: Nóibhéine na Marbh.
Dé hAoine 4ú 7.00 i.n.: Nóibhéine na Marbh: Cóil Ó Lochlainn (Aifreann Míosúil).
Dé Sathairn 5ú 7.00 i.n.: Nóibhéine na Marbh.
Dé Domhnaigh 6ú 8.30 r.n.: Nóibhéine na Marbh.
Dé Domhnaigh 6ú 11.00 r.n.: Nóibhéine na Marbh.
Dé Domhnaigh 6ú 6.00 i.n.: Paidrín agus Beannacht na Naomhshacraiminte.

Nóibhéine na Marbh
Beidh an Nóibhéine ar siúil ón 1ú - 9ú Samhain. Ofrálfar na hAifrinn do na marbh ar fad le linn na Nóibhéine.

Paidrín & Beannacht na Naomhshacraiminte
Chuile Dé Domhnaigh ag 6.00 i.n..

Fáilte roimh na páistí a baisteadh i mí Dheireadh Fómhair
Conaill Peadar Ó Shea; Tom Micheál O’Malley; Megan Rose Connolly; Pádraig Beartla Devaney; Shea Gerard Mac Donnacha; Riain Tomás Ó Clochartaigh; Ríona Máire Ní Choisdealbha; Aoife Marie Ní Nia.

Léitheoirí - Mí na Samhna
Dé Sathairn 7.00 i.n.: Siobhán Uí Loideáin.
Dé Domhnaigh 11.00 r.n.: Aengus Ó Domhnaill.

Ministrí na hEocairiste - Mí na Samhna
Dé Sathairn: Geraldine Uí Loideáin, Mary Uí Loideáin.
Dé Domhnaigh: Tríona Mhic Dhonnacha, Mary Anne Uí Chonghaile.

Faoistin
Ar fáil tar éis an Aifrinn chuile Dé Sathairn.

Dé Domhnaigh 23 Deireadh Fómhair 2011

Fógraí - Dé Domhnaigh 23ú Deireadh Fómhair 2011

Aifrinn na Seachtaine
An Tríochadú Domhnach Saor - “Gráigh do Thiarna Dia ó do chroí uileag agus ó d’anam uileag agus ó d’intinn uileag agus do chomharsa mar thú fhéin.”
Dé Sathairn 22ú 7.00 i.n.: Mike Connolly, a bhean Noreen & a gclann, An Bóthar Buí.
Dé Domhnaigh 23ú 8.30 r.n.: Peadar Mac Donnacha, Gleann Mór.
Dé Domhnaigh 23ú 11.00 r.n.: Máirtín & Bríd Leainde, Ros a' Mhíl.
Dé Domhnaigh 23ú 6.00 i.n.: Paidrín agus Beannacht na Naomhshacraiminte.
Dé Luain 24ú 7.00 i.n.: Micil Sheán Ó Domhnaill & a bhean Nóirín.
Dé Máirt 25ú 9.00 r.n.: Cóilín Ó Flaithearta, Doire Fhearta Beag.
Déardaoin 27ú 10.30 r.n. (Áras Mhic Dara): Tadhg & Máire Ní Dhuigneáin & a mac Pat, Doire an Fhéich.
Dé hAoine 28ú: Ní bheidh aon aifreann inniu.
Dé Sathairn 29ú 7.00 i.n.: Pádraig Ó Clochartaigh, a bhean Bríd & a gclann, Colm, Delia, Joe, Noreen & a ngar clann Mary & Paddy, Baile na Cille.
Dé Domhnaigh 30ú 8.30 r.n.: Joe McDonagh, Rinn (Aifreann Míosúil).
Dé Domhnaigh 30ú 11.00 r.n.: Delia Ní Fhlatharta, Doire Fhearta.
Dé Domhnaigh 30ú 6.00 i.n. Paidrín agus Beannacht na Naomhshacraiminte.

Paidrín & Beannacht na Naomhshacraiminte
Chuile Dé Domhnaigh i rith mí Dheireadh Fómhair in ómós don Mhaighdean Mhuire, Máthair Dé.

Faoistin
Ar fáil tar éis an Aifrinn chuile Dé Sathairn.

Nóibhéine na Marbh
Beidh an Nóibhéine ar siúil ón 1ú - 9ú Samhain. Ofrálfar na hAifrinn do na marbh ar fad le linn na Nóibhéine.

Cumann Titimis na hÉireann
Bailiúcháin ag geataí an tséipéil an deireadh seachtaine seo 22ú-23ú Deireadh Fómhair.

Rás 5k SCC
Beidh an rás 5k ar an Aoine 28ú Deireadh Fómhair ag tosú ag 12 meán-lae ón scoil. Is féidir siúl nó rith. Cuirfear aon bhrabach a dhéantar ar an ócáid i dtreo forbairt páirce ag Scoil Chuimsitheach Chiaráin. Foirm iontrála le fail ón scoil. Fáilte roimh chuile dhuine páirt a ghlacadh in éineacht leis na scoláirí. Tar linn!

Pioc suas é
Glan suas do thimpeallacht! Tar amach le do bhóthar féin a ghlanadh Dé Domhnaigh 23ú Deireadh Fómhair 2011 tar éis an Aifrinn ag 11 r.n. má bhíonn sé tirim. Beidh málaí agus miotóga ar fáil i Halla Éinne.

Bailiúcháin Saor in Aisce d’Fhearais Leictreachais Tí
Beidh Comhairle Chontae na Gaillimhe ag bailiú fearais leictreachais tí saor in aisce ón bpobal. Is deis é seo na rudaí seo a leanas a thabhairt uait agus a athchúrsáil
-Casla: 25-10-2011, 10 r.n. - 1 i.n.: sean chuisneoirí, oighinn, meascthóir, gutháin póca, earraí a bhfuil cadhnraí iontu (aon ní a bhfuil pluga aige nó cadhnra ann).
-Halla Éinne: 29-10-2011, 10 r.n. - 12 meán-lae: bulba leictreach & cannaí péint, srl.

Dé Domhnaigh 16 Deireadh Fómhair 2011

Fógraí - Dé Domhnaigh 16ú Deireadh Fómhair 2011

Aifrinn na Seachtaine
An Naoú Domhnach Fichead Saor - “Tugaigí do Caesar, mar sin, na rudaí is le Caesar, agus do Dhia na rudaí is le Dia.”
Dé Sathairn 15ú 7.00 i.n.: Máirtin Griffin, Doire Fhearta.
Dé Domhnaigh 16ú 8.30 r.n.: Michéal Ó Dubháin, An Bóthar Buí, a fuair bás i mBostún (Aifreann Míosúil) .
Dé Domhnaigh 16ú 11.00 r.n.: Mike Johnny Mac Donnacha, An Pointe.
Dé Domhnaigh 16ú 6.00 i.n.: Paidrín agus Beannacht na Naomhshacraiminte.
Dé Luain 17ú 7.00 i.n.: Micil Tom Cóil Ó Neachtain, An Tuairín.
Dé Máirt 18ú 9.00 r.n.: Cathy de Bhailís, Caorán Beag.
Déardaoin 20ú 10.30 r.n. (Áras Mhic Dara): Bridget Whelan, Béal a' Daingin; Jayden Cusden.
Dé hAoine 21ú 9.00 r.n.: Máirtín Kate Ó Gríofa, a mháthair Cáit & a athair Seán.
Dé Sathairn 22ú 7.00 i.n.: Mike Connolly, a bhean Noreen & a gclann, An Bóthar Buí.
Dé Domhnaigh 23ú 8.30r.n.: Peadar Mac Donnacha, Gleann Mór.
Dé Domhnaigh 23ú 11.00 r.n.: Máirtín & Bríd Leainde, Ros a' Mhíl.
Dé Domhnaigh 23ú 6.00 i.n.: Paidrín agus Beannacht na Naomhshacraiminte.

Paidrín & Beannacht na Naomhshacraiminte
Chuile Dé Domhnaigh i rith mí Dheireadh Fómhair in ómós don Mhaighdean Mhuire, Máthair Dé.

Naomh Uinsionn de Pól
Beidh cruinniú de craobh Chumainn Naomh Uinsionn de Pól in Oifig Chomharchumainn Mhic Dara oíche Dé Máirt seo chugainn, 18ú Deireadh Fómhair, ag a 7.30 i.n.. Cuirfear fáilte chroíúil roimh dhuine ar bith ar spéis leo bheith páirteach nó cúnamh a thabhairt.

Go raibh maith agaibh
Ba mhaith le lucht eagair an mhaidin caife a bhí ar siúl ar an gCeathrú Rua le deireanas míle buíochas a ghlacadh le chuile dhuine a chuidigh leo ar an lá sin. Buíochas ar leith d’Aodán agus dá fhoireann sa gCistin a chuireann chuile chóir orainn chuile bhliain. Buíochas freisin don dream a thug cácaí 7rl dúinn; d’Áine in Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, agus Ann in RTÉ Raidió na Gaeltachta. €1,331.69 a bailíodh ar fad. Go mba seacht fearr a bheas sibh bliain ó inniu.

Faoistin
Ar fáil tar éis an Aifrinn chuile Dé Sathairn.

Déanaigí é seo i gcuimhne orm
Cuireann muid fáilte roimh ghasúr as rang a dó chuig Aifreann a haon déag inniu.

Díolachán as búit cairr
Dé Domhnaigh 16ú Deireadh Fómhair ón 12 meán lae go 6 i.n. ag Halla Éinne. Táille iontrála €3, Carranna €10, Veaineanna €15, Carr & Leantóir €15. Breis eolais 087-6504170. Ar mhaithe le hIonad Cúram Leanaí na Ceathrún Rua.

Cúrsa Inseirbhíse an Deoise
Beidh an tAth. Ciarán ag freastal ar Chúrsa Inséibhríse an deoise i gCathair na Mart ó thráthnóna dé Luain go dtí tráthnóna Déardaoin. Beidh an tAth. Pádraig ar fáil má thagann “slack” ar aon duine, agus beidh Monique san oifig!

Pioc suas é
Bhí orainn an "Píoc suas é" a chur siar mar gheall ar an aimsir an tseachtain seo caite. Tá súil againn dul ar aghaidh leis Dé Domhnaigh seo chugainn (23ú Deireadh Fómhair) tar éis an Aifrinn ag 11 r.n.. Beidh málaí agus miotóga ar fáil i Halla Éinne.

Dé Domhnaigh 9 Deireadh Fómhair 2011

Fógraí - Dé Domhnaigh 9ú Deireadh Fómhair 2011

Aifrinn na Seachtaine
An tOchtú Domhnach Fichead Saor  - “Mar tá cuireadh ag go leor, ach níl tofa ach beagán.”
Dé Sathairn 8ú 7.00 i.n.: Michéal Ó Conghaile, a bhean Bairbre agus a gclann, Rinn agus Bóthar Buí.
Dé Domhnaigh 9ú 8.30 r.n.: Padraig Éinne O Conghaile, Árainn.
Dé Domhnaigh 9ú 11.00 r.n.: Micil Kate Ó Gríofa & a bhean Margaret.
Dé Domhnaigh 9ú 6.00 i.n.: Paidrín & Beannacht na Naomhshacraiminte.
Dé Luain 10ú 7.00 i.n.: John Cóil Breathnach.
Dé Máirt 11ú 9.00 r.n.: Nóra Uí Mháille, Doire Fhearta Beag.
Déardaoin 13ú 10.30 r.n. (Áras Mhic Dara): Mary Connelly, Béal Átha na Bá, An Clochán (Aifreann Míosúil).
Dé hAoine 14ú 9.00 r.n.: Colm Sullivan, a bhean Bríd agus a mac Gerald, An Bóthar Buí.
Dé Sathairn 15ú 7.00 i.n.: Máirtin Griffin, Doire Fhearta.
Dé Domhnaigh 16ú 8.30 r.n.: Michéal Ó Dubháin, An Bóthar Buí, a fuair bás i mBostún (Aifreann Míosúil) .
Dé Domhnaigh 16ú 11.00 r.n.: Mike Johnny Mac Donnacha, An Pointe.
Dé Domhnaigh 16ú 6.00 i.n.: Paidrín agus Beannacht na Naomhshacraiminte.

Paidrín & Beannacht na Naomhshacraiminte
Beidh an Paidrín agus Beannacht na Naomhshacraiminte againn chuile Dé Domhnaigh i rith mí Dheireadh Fómhair in ómós don Mhaighdean Mhuire, Máthair Dé.

Faoistin
Ar fáil tar éis an Aifrinn chuile Dé Sathairn.

Déanaigí é seo i gcuimhne orm
Cuireann muid fáilte roimh ghasúr as rang a dó chuig Aifreann a haon déag ar an 16ú Deireadh Fómhair, a bheidh ag déanamh a gCéad Comaoineach i mí Bealtaine 2012.

Coiste Tréadach
Cruinniú tráthnóna Dé Luain 10ú Deireadh Fómhair ag 7.30 i.n. i dTeach an tSagairt.

Pioc suas é
Glan suas do Thimpeallacht! Tar amach le do bhóthar féin a ghlanadh Dé Domhnaigh 9ú Deireadh Fómhair 2011 tar éis an Aifrinn. Beidh málaí agus miotóga ar fáil i Halla Éinne.

Díolachán as búit cairr
Dé Domhnaigh 16ú Deireadh Fómhair ón 12 meán lae go 6 i.n. ag Halla Éinne. Táille iontrála €3, Carranna €10, Veaineanna €15, Carr & Leantóir €15. Breis eolais 087-6504170. Ar mhaithe le hIonad Cúram Leanaí na Ceathrún Rua.

Dé Domhnaigh 2 Deireadh Fómhair 2011

Fógraí - Dé Domhnaigh 2ú Deireadh Fómhair 2011

Aifrinn na Seachtaine
Lá Fhéile na Beatha - “An chloch ar chuir na saoir suas di, rinneadh cloch chúinne di”
Dé Sathairn 1ú 7.00 i.n.: Willie Ó Conghaile, Bóthar Buí.
Dé Domhnaigh 2ú 8.30 r.n.: Liam Ó Conghaile, Cladhnach.
Dé Domhnaigh 2ú 11.00 r.n.: Michéal Phádraicín & a bhean Winnie, Doire Fhearta.
Dé Domhnaigh 2ú 6.00 i.n.: Paidrín agus Beannacht na Naomhshacraiminte.
Dé Luain 3ú 7.00 i.n.: Máire, Séamus & Aisling de Paor agus a muintir.
Dé Máirt 4ú 9.00 r.n.: Pádraig & Monica Uí Dhonnacha, Máimin.
Déardaoin 6ú 10.30 r.n. (Áras Mhic Dara): Micil Kate Ó Gríofa & a bhean Margaret, a athair Seán & máthair Kate & a dheartháir Máirtín.
Dé hAoine 7ú 9.00 r.n.: Máirtín Beag Ó Gríofa.
Dé Sathairn 8ú 7.00 i.n.: Michéal Ó Conghaile, a bhean Bairbre agus a gclann, Rinn agus Bóthar Buí.
Dé Domhnaigh 9ú 8.30 r.n.: Padraig Éinne O Conghaile, Árainn.
Dé Domhnaigh 9ú 11.00 r.n.: Micil Kate Ó Gríofa & a bhean Margaret.
Dé Domhnaigh 9ú 6.00 i.n.: Paidrín & Beannacht na Naomhshacraiminte.

Paidrín & Beannacht na Naomhshacraiminte
Beidh an Páidrín agus Beannacht na Naomhshacraiminte againn chuile Dé Domhnaigh i rith mí Dheireadh Fómhair in ómós don Mhaighdean Mhuire, Máthair Dé. Muna bhfuil an sagart in ann a bheith i láthair, iarrtar an pobal atá ann an paidrín a rá.

Céad Comaoineach
Beidh cruinniú do thuismitheoirí rang an dó (Céad Comaoineach) i Halla Scoil Mhic Dara san oíche Dé Luain 3ú Deireadh Fómhair ag 7.30 i.n.

Craobh de Chumann Naomh Uinsionn de Pól
Beidh an dara cruinniú ar siúl Dé Máirt 4ú Deireadh Fómhair in Oifig Chomharchumainn Mhic Dara ag 7.30 i.n. Tuilleadh fir ag teastáil!

Bailiúcháin an Fhómhair
Ár mbuíochas as ucht bailiúcháin an Fhómhair do na Sagairt an tseachtain seo caite.

Faoistin
Ar fáil tar éis an Aifrinn chuile Dé Sathairn.

Pioc suas é
Glan suas do Thimpeallacht! Tar amach le do bhóthar féin a ghlanadh Dé Domhnaigh 9ú Deireadh Fómhair 2011 tar éis an Aifrinn. Beidh málaí agus miotóga ar fáil i Halla Éinne.

Díolachán as búit cairr
Dé Domhnaigh 16ú Deireadh Fómhair ón 12 meán lae go 6 i.n. ag Halla Éinne. Táille iontrála €3, Carranna €10, Veaineanna €15, Carr & Leantóir €15. Breis eolais 087-6504170. Ar mhaithe le hIonad Cúram Leanaí na Ceathrún Rua.

Dé Domhnaigh 25 Meán Fómhair 2011

Fógraí - Dé Domhnaigh 25ú Meán Fómhair 2011

Aifrinn na Seachtaine
An Séú Domhnach Fichead Saor - “Bíodh an intinn chéanna agaibh is a bhí ag Íosa Críost”
Dé Sathairn 24ú 7.00 i.n.: Winnie Gavin, Doire Fhearta Beag.
Dé Domhnaigh 25ú 8.30r.n.: Miko O Donnell.
Dé Domhnaigh 25ú 11.00 r.n.: Pádraig Ó Loideáin, Bóthar Buí.
Dé Luain 26ú 7.00 i.n.: Séamus & Máire Uí Chonghaile.
Dé Máirt 27ú 9.00 r.n.: Neilí Uí Mháille, Muiceanach idir Dhá Sháile.
Déardaoin 29ú 10.30 r.n. (Áras Mhic Dara): Bab Folan.
Dé hAoine 30ú 9.00 r.n.: An Pobal.
Dé Sathairn 1ú 7.00 i.n.: Willie Ó Conghaile, Bóthar Buí.
Dé Domhnaigh 2ú 8.30 r.n.: An Pobal.
Dé Domhnaigh 2ú 11.00 r.n.: Michéal Phadricín & a bhean Winnie, Doire Fhearta.

Ar dheis Dé
Mary Connelly, Béal Átha na Bá, An Clochán a bhásaigh Déardaoin 15ú Meán Fómhair (deirfiúr Margaret Bn Uí Dhubháin, An Tismeán).
Ar dheis Dé go raibh a hanam.

Samaritans
Bailiúchán ag geataí an tséipéil an deireadh seachtaine seo 24-25ú.

Míle Buíochas
Ba mhaith le scoláirí Scoil Chuimsitheach Chiaráin a d’eagraigh an mhaidin caife ar mhaithe le hOspís na Gaillimhe míle buíochas a ghlacadh le chuile duine a thug tacaíocht dóibh. Bhailigh siad €823. Go méadaí Dia bhur stór.

Ógras
Beidh an Club Ógras 12-16 bliain ag tosú arís Dé Céadaoin 28ú ag 6.00 i.n. i dTigh Josie. Beidh clárú ann an oíche sin chomh maith. Tuilleadh eolais ag Christina 085-1028282.

Craobh de Chumann Naomh Uinsionn de Pól
Beidh an dara cruinniú ar siúl Dé Máirt 4ú Deireadh Fómhair in Oifig Chomharchumainn Mhic Dara ag 7.30 i.n.

Léitheoirí - Deireadh Fómhair
Dé Sathairn 7.00 i.n.: Máiréad Mhic Dhonncha
Dé Domhnaigh 11.00 r.n.: Treasa Uí Lochlainn

Ministrí na hEocairiste - Deireadh Fómhair
Dé Sathairn: Mairéad Uí Fhlatharta, Bríd Uí Fhlatharta
Dé Domhnaigh: Bernie Ní Ghaoithín, Bríd Uí Ghaoithín.

Faoistin
Ar fáil tar éis an Aifrinn chuile Dé Sathairn.

Dé Domhnaigh 18 Meán Fómhair 2011

Fógraí - Dé Domhnaigh 18ú Meán Fómhair 2011

Aifrinn na Seachtaine
An Cúigiú Domhnach Fichead Saor - “Sin mar a bheidh a bhfuil ar deireadh chun tosaigh, agus a bhfuil chun tosaigh ar deireadh.”
Dé Sathairn 17ú 7.00 i.n.: Seán & Máire Uí Dhomhnaill agus a muintir, Bóthar an Chillín.
Dé Domhnaigh 18ú 8.30 r.n.: Bridie Flaherty, Doire Fhearta Beag.
Dé Domhnaigh 18ú 11.00 r.n.: Michéal, Máire & Maidhcín Ó Nia, Doire an Fhéich.
Dé Luain 19ú 7.00 i.n.: Maggie Tommy &Tomás Ó Domhnaill, An Tismeán.
Dé Máirt 20ú 9.00 r.n.: Pat, Colm, Johnny, Sala Breathnach agus na Breathnaigh uilig, An Tismeán.
Déardaoin 22ú 10.30 r.n.: (Áras Mhic Dara): Michéal Ó Domhnaill (Michéal), Bóthar Buí.
Dé hAoine 23ú 9.00 r.n.: Patrick Lydon, Bóthar Buí.
Dé Sathairn 24ú 7.00 i.n.: Winnie Gavin, Doire Fhearta Beag.
Dé Domhnaigh 25ú, 8.30r.n. Miko O Donnell.
Dé Domhnaigh 25ú 11.00 r.n.: Pádraig Ó Loideáin, Bóthar Buí.

An Chanónach Tomás Ó Mainnín S.P.
Déanaimis comhbhrón ó chroí le muintir an tAth. Tommy a fuair bás de Domhnaigh seo caite. Bhí an tAth. Tommy ar an gCeathrú Rua ó 1967-1990. Ba muinteóir álainn a bhí ann sa Scoil Chuimsitheach agus bhí an-suim aige i gcúrsaí spóirt agus lúthchleasaíocht. Ba duine séimhlách a bhí ann agus fágann sé cáil iontach ina dhiaidh. Ar dhéis Dé go raibh a anam dílis.

Craobh de Chumann Naomh Uinsionn de Pól
Tá sé beartaithe Craobh de Chumann Naomh Uinsionn de Pól a chur ar bun ar an gCeathrú Rua. Beidh cruinniú poiblí in Oifig Chomharchumainn Mhic Dara san oíche Dé Máirt seo chugainn, 20ú Meán Fómhair ag a 7.30 i.n. chun an togra a phlé agus coiste a bhunú.

Club ÓgÓgras
Beidh Club ÓgOgras ar siúl arís i mbliana do ghasúr bunscoile aois 7-12. Clárú Dé Céadaoin 21ú Meán Fómhair i Halla Éinne idir 6.00-7.30 i.n. Tuilleadh eolais: 085-7659571.

Bailiúcháin Éadaigh
Beidh Bailiúcháin UMBRA ag Halla Éinne Dé Céadaoin 21 Meán Fómhair idir 9 r.n. - 12 meán lae. Éadach agus bróga do mhná, d'fhir agus do ghasúir. Cuirtíní, tuáillí agus éadach leaba.Tuilleadh eolais: 086-8582529. Míle buíochas ó Deoise Kitui sa Chéinia.

Cúntóirí ag Teastáil i gConamara
Ar mhaith leat aire a thabhairt do dhaoine sinsireacha ina dtithe féin? Postanna páirt-aimseartha ar fáil, m.sh: istoíche, ag deireadh seachtaine, cúpla uair a’ chloig i rith an lae, agus ar eile. Cuir glaoch ar Home Instead Senior Care: 091-384170.

Faoistin
Ar fáil tar éis an Aifrinn chuile Dé Sathairn.

Dé Domhnaigh 11 Meán Fómhair 2011

Fógraí - Dé Domhnaigh 11ú Meán Fómhair 2011

Aifrinn na Seachtaine
An Ceathrú Domhnach Fichead Saor - “Cuimhnigh ar na h-aitheanta, agus ná bíodh olc ort le do chomharsa.”
Dé Sathairn 10ú 7.00in: Peadar & Mairéad Uí hOibicín & a muintir.
Dé Domhnaigh 11ú 8.30rn: Bríd & Peadar Ó Flatharta, a iníon Máire & a mac Pádraig, Cuilleán.
Dé Domhnaigh 11ú 11.00rn: Pádraig & Máirtín William, Doire Fhearta.
Dé Luain 12ú 7.00in: Kate Clancy, Sruthán.
Dé Máirt 13ú 9.00rn: Anne Clancy, Sruthán.
Déardaoin 15ú 10.30rn (Áras Mhic Dara): Peadar Khitta & Ellie Mhic Donnacha, Sruthán.
Dé hAoine 16ú 9.00rn: Tom Kelly (Tom Sheáin Colm), An Tuairín.
Dé Sathairn 17ú 7.00in: Seán & Máire Uí Dhomhnaill & a muintir, Bóthar an Chillín.
Dé Domhnaigh 18ú 8.30in: Bridie Flaherty, Doire Fhearta Beag.
Dé Domhnaigh 18ú 11.00rn: Michéal, Máire & Maidhcín Ó Nia, Doire an Fhéich.

Ionad Foghlama i gCasla
An bhfuil deacrachtaí agat foirmeacha ar nós Scrúdú Tiomána, Pas srl. a thuiscint nó a líonadh? Beidh duine ar fáil san Ionad Foghlama i gCasla, (ar chúl Tí Nioclás), chuile mhaidin Déardaoin ón 9 go dtí 10 ar maidin. Tuilleadh eolais: 091-506060.


Maidin Caife
Ar mhaithe le hOspís na Gaillimhe ar an Déardaoin 15ú Meán Fómhair ón 11.30 go dtí 1.30 i nGarraí an Chlochair trasna ó Scoil Chuimsitheach Chiaráin. Beidh an muigín caife le fáil taobh istigh sa Chlochar má bhíonn an aimsir go dona. Eagraithe ag idirbhliain S.C.C. Fáilte roimh chách.

Cúntóirí ag Teastáil i gConamara
Ar mhaith leat aire a thabhairt do dhaoine sinsireacha ina dtithe féin? Postanna páirt-aimseartha ar fáil, m.sh: istoíche, ag deireadh seachtaine, cúpla uair a’ chloig i rith an lae, agus ar eile. Cuir glaoch ar Home Instead Senior Care: 091-384170.

Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge
Tá Aonad na dTaibh-ealaíon ag tairiscint áiteanna déanacha ar an dá chúrsa seo a leanas do Mheán Fómhair na bliana seo: An tArd-Dioplóma sa Drámaíocht; agus An Dioplóma sna Dána (Cóiriú agus Stáitsiú an Cheoil Thraidisiúnta). Tá tuilleadh eolais le fáil ó Mharianne Ní Chinnéide 087-9080194.

Coiste Tréadach
Cruinniú tráthnóna Dé Luain ag 7.30in i dTeach an tSagairt.

Faoistin
Ar fáil tar éis an Aifreann chuile Dé Sathairn.

Dé Domhnaigh 4 Meán Fómhair 2011

Fógraí - Dé Domhnaigh 4ú Meán Fómhair 2011

Aifrinn na Seachtaine
An Tríú Domhnach Fichead Saor - “San áit a bhfuil beirt nó triúr bailithe le chéile i m’ainm, táimse ann ina measc.”
Dé Sathairn 3ú 7.00 i.n. Pobal.
Dé Domhnaigh 4ú 8.30 r.n.: Máirtín Táimín Ó Dubháin, Croiminne.
Dé Domhnaigh 4ú 11.00 r.n.: Peadar & Mairéad Ó Conghaile.
Dé Luain 5ú 7.00in: Mike Johnny Mac Donnacha, Pointe.
Dé Máirt 6ú 9.00rn: Máirtín Ó Coisdealbha& a bhean Nan, Bóthar an Chillín.
Déardaoin 8ú 10.30rn (Áras Mhic Dara): Beartla & Maggie Ó Flatharta, Cóilín Ó Finneadha, Cuilleán.
Dé hAoine 9ú 9.00rn: Michael Mac Donnacha & a bhean Bríd, a mac Cóilín & an tAth. Seán.
Dé Sathairn 10ú 7.00in: Peadar & Mairéad Uí hOibicín & a muintir.
Dé Domhnaigh 11ú 8.30rn: Bríd & Peadar Ó Flatharta, a iníon Máire & a mac Pádraig, Cuilleán.
Dé Domhnaigh 11ú 11.00rn: Pádraig & Máirtín William, Doire Fhearta.

Naíonra Mhic Dara ag Athoscailt
Beidh Naíonra Mhic Dara ag oscailt sa sean-ionad sa Chuileán ar an 5ú Meán Fómhair.

Ionad Foghlama i gCasla
An bhfuil deacrachtaí agat foirmeacha ar nós Scrúdú Tiomána, Pas srl. a thuiscint nó a líonadh? Beidh duine ar fáil san Ionad Foghlama i gCasla, (ar chúl Tí Nioclás), chuile mhaidin Déardaoin ón 9 go dtí 10 ar maidin. Tuilleadh eolais: 091-506060.

Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge
Tá Aonad na dTaibh-ealaíon in Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge ag tairiscint áiteanna déanacha ar an dá chúrsa seo a leanas do Mheán Fómhair na bliana seo: An tArd-Dioplóma sa Drámaíocht agus An Dioplóma sna Dána (Cóiriú agus Stáitsiú an Cheoil Thraidisiúnta). Tá tuilleadh eolais le fáil ó Mharianne Ní Chinnéide 087-9080194.

Loch Dearg, Paiteagó, Co. Dhún na nGall
- Lá Cúrsa Spioradálta ar fáil ar an 5ú, 6ú ,12ú, 13ú, 14ú, 17ú, 18ú, 19ú & 20ú Meán Fómhair. Costas €30 (clúdaíonn sé seo an bád, tae/caife & scónaí).
- Dé Céadaoin 7ú Meán Fómhair: Lá Machnamh leis an tSiúr Maureen James. Costas €35 an duine (clúdaíonn sé seo an bád, tae/caife & scónaí).
- Dé Domhnaigh 11ú Meán Fómhair, 9km siúlóid cosán. Tosú 12 meán lae ag an Ionad Cuairteoirí. Clárú 11.30 r.n. Costas €20 daoine fásta / €10 gasúr (clúdaíonn sé seo bia & deoch, t-léine agus mála). Tuilleadh eolais: 071-9861518 nó ríomhphost: info@loughderg.org

Dé Céadaoin 31 Lúnasa 2011

Tumoideachas san Iar Thuaisceart

Preaseisiúint - Guth na Gaeltachta

A chairde,

Tá tús curtha inniu ag trí bhunscoil Ghaeltachta san Iarthuaisceart leis an tumoideachas ins na naíonáin bheaga; Scoil Rann na Feirste, Scoil Dhoire Chonaire agus Scoil Chaiseal na gCorr. Séard atá i gceist go bunúsach leis seo nó nach mbeidh na scoileanna seo ag tosnú ar theagasc an Bhéarla leis na daltaí go dtí na naíonáin mhóra ar a laghad. Déanann muid comhghairdeas leis na tuismitheoirí, na Boird Bhainistíochta agus na múinteoirí ins na scoileanna seo a ghlac an cinneadh dearfach seo.

Is cinnte ón taighde idirnáisiúnta agus náisiúnta atá déanta ar an tumoideachas, ní amháin go bhfuil sé chun leas na mionteanga (an Ghaeilge) ach go mbíonn torthaí foghlama níos airde á mbaint amach ag na daltaí ins an dá theanga. Mar sin de, is chun leas an pháiste atá an cleachtas seo.

Tá buíochas ag gabháil d'Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta agus COGG a d'eagraigh seimineár do lucht teagaisc na scoileanna Gaeltachta san Earrach ar an ábhar seo. Chomh maith le sin, d'eagraigh siad seisiúin eolais do na Boird Bainistíochta agus cúrsa traenála do mhuinteoirí ar fhoghraíocht na Gaeilge. Tá seacht mbunscoil eile i gCatagóir A san Iarthuaisceart agus tuigeann muid go bhfuil cinneadh le déanamh go fóill ag roinnt acu seo agus tá súil againn go nglacfaidh siad uilig an cinneadh céanna.

Tá sé fíorthábhachtach dúinn mar phobal Gaeltachta na céimeanna dearfacha seo a ghlacadh le léiriú go bhfuil muid dáiríre faoi thodhchaí na teanga a chinntiú. Tá géarchéim ann ó thaobh úsáid na Gaeilge i measc aos óg na Gaeltachta; ní réiteach na faidhbe ann féin atá sa tumoideachas ach is cinnte gur cuid den réiteach é.

Ní neart go cur le chéile.

Éamonn Mac Niallais
Urlabhraí
Guth na Gaeltachta
087-6387468
eolas@guthnag.com

WWW.GUTHNAG.COM

Nóta don Eagarthóir: Bunaíodh Guth na Gaeltachta i nGaoth Dobhair i mí Lúnasa 2009. Tá sé ag reáchtáil cruinnithe poiblí ó shin. Is feachtas neamhpholaitiúil, traspháirtí é Guth na Gaeltachta atá dírithe ar chás na Gaeilge agus na Gaeltachta.

Dé Domhnaigh 28 Lúnasa 2011

Fógraí - Dé Domhnaigh 28ú Lúnasa 2011

Aifrinn na Seachtaine
An Dara Domhnach Fichead Saor - “Más le daoine bheith ar mo lucht leanúna, cuiridís suas dóibh féin agus tógaidís suas a gcrois, agus leanaidís mé.”
Dé Sathairn 27ú 7.00 i.n.: Michéal & Máire Bn Uí Bhraonáin, Sruthán.
Dé Domhnaigh 28ú 8.30 r.n.: Cóilín Mac Donnacha, Oxford & Inis Mhic Cionaith.
Dé Domhnaigh 28ú 11.00 r.n.: Pádraig Ó Conghaile & a bhean Bairbre.
Dé Luain 29ú 7.00 i.n.: Cóilín & Bríd Grealish.
Dé Máirt 30ú 9.00 r.n.: Séamus Ó Fínneadha, a bhean Máire, Festy, & a gclann ar fad, Cladhnach.
Déardaoin 1ú 10.30 r.n. (Áras Mhic Dara): Seánín Mháirtín John & a dheirfiúr Máire, Cuileáin.
Dé hAoine 2ú 9.00 r.n.: Kate de Paor, Bóthar an Chillín.
Dé Sathairn 3ú 7.00 i.n. Pobal.
Dé Domhnaigh 4ú 8.30 r.n.: Máirtín Táimín Ó Dubháin, Croiminne.
Dé Domhnaigh 4ú 11.00 r.n.: Peadar & Mairéad Ó Conghaile.

Léitheoirí - Meán Fómhair
Dé Sathairn 7.00 i.n.: Geraldine Uí Loideáin.
Dé Domhnaigh 8.30 r.n.: Máirtín Ó Conghaile.
Dé Domhnaigh 11.00 r.n.: Bríd Ní Liatháin.

Ministrí na hEocairiste - Meán Fómhair
Dé Sathairn: Mary Joe Uí Chualáin, Mairéad Ní Dhomhnaill.
Dé Domhnaigh: Bríd Ní Bhraonáin, Anna Uí Fhlatharta.

Scoileanna Náisiúnta ag Athoscailt
Osclóidh Scoil Mhic Dara ar an Déardaoin an 1ú Meán Fómhair.
Osclóidh Scoil an Tuairín ar an gCéadaoin an 31ú Lúnasa.

Naíonra Mhic Dara ag Athoscailt
Beidh Naíonra Mhic Dara ag oscailt sa sean-ionad sa Chuileán ar an 5ú Meán Fómhair.

Faoistin
Ar fáil tar éis an Aifrinn chuile Dé Sathairn.

Dé Domhnaigh 21 Lúnasa 2011

Fógraí - Dé Domhnaigh 21ú Lúnasa 2011

Aifrinn na Seachtaine
An tAonú Domhnach Fichead Saor - "Is tú an Críost, Mac an Dia beo."
Dé Sathairn 20ú 7.00in: Vinny, Eddie agus Tommy Monaghan, agus Mary Monaghan Burke.
Dé Domhnaigh 21ú 8.30rn: Delia Ní Fhlatharta.
Dé Domhnaigh 21ú 11.00rn: Pádraig, Áine agus Caroline Uí Fhlatharta agus Jimmy McCormack.
Dé Luain 22ú 7.00in:Máirtín Tommy Mac Donnacha agus a mhuintir uilig, Bóthar Buí.
Dé Máirt 23ú 9.00rn: Pádraig Ó Catháin, Barr a' Doire.
Déardaoin 25ú 10.30rn (Áras Mhic Dara): Ronnie Simpson.
Dé hAoine 26ú 9.00rn: Pateen Mhack, a bhean Mary agus a glcann, Cladhnach.
Dé Sathairn 27ú 7.00in: Mícheál agus Máire Bn Uí Bhraonáin, Sruthán.
Dé Domhnaigh 28ú 8.30rn: Cóilín Mac Donnacha, Oxford agus Inis Mhic Cionaith.
Dé Domhnaigh 28ú 11.00rn: Pádraig Ó Conghaile agus a bhean Bairbre.

Fáilte roimh na páistí a baisteadh le coicís anuas
Sophia Patricia Fielding; Róise Maebh Ní Chonghaile; Gearóid Caoimhín Ó Conghaile; Aisling Christina Ní Fhlatharta.

Cúrsa Scileanna Cúramóirí
Beidh Rannóg na gCúramóirí in éineacht le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (HSE) ag reáchtáil cúrsa scileanna cúramóirí FETAC Leibhéal 5 ar an gCeathrú Rua ar 23ú Lúnasa 2011. Má tá suim agat sa chúrsa seo, glaoigh ar 091-548333 le haghaidh foirm iarratais.

www.acadamh.ie
Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge
Tá an cúrsa Ríomhaireachta (Ceadúnas ECDL) agus an Dioplóma sa Ghaeilge á thairiscint ar an gCeathrú Rua arís i mbliana. Tá an cúrsa dírithe ar scoláirí críochnú scoile, daoine atá filleadh ar an oideachas, daoine dífhostaithe, oideachas den dara seans, srl. Tuilleadh eolais: Baba S Uí Loingsigh ag 091-595101.
Chomh maith le sin, tá cúrsaí eile ar fáil i mbliana ar an gCeathrú Rua agus i gCarna. Tuilleadh eolais agus foirm iarratais ar fáil ar-líne ag www.acadamh.ie/cursai

Dé Luain 15 Lúnasa 2011

Ionad Cúram Leanaí na Ceathrún Rua

Ionad Cúram Leanaí na Ceathrún Rua
Tá sé fógartha go bhfuil moill curtha ar oscailt Ionad Cúram Leanaí na Ceathrún Rua. Bhí súil go mbeadh an ionad réidh an mhí seo chugainn, ach tá an oscailt curtha siar mar gheall ar obair chun earraí atá tíosach ar fhuinneamh, nach raibh clúdaithe sa chéad phlean is cosúil. Dúirt Seán Ó Domhnaill, Bainisteoir Chomharchumann Mhic Dara, in agallamh le RTÉ Raidió na Gaeltachta dé hAoine seo caite, go bhfuil súil acu anois go n-osclaíodh an ionad i mí Dheireadh Fhómhair.

Is comhfhiontar an tionscadal seo idir Comharchumann Mhic Dara, Údarás na Gaeltachta agus an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta. Tá deontas €500,000 faighte acu chun naíolann, naíonra agus ionad cúram iarscoile a chur ar fáil i bhfoirgneamh san Eastáit Tionscail. Beidh áiteanna spraoi taobh amuigh agus taobh istigh ann freisin.

Naíonra Mhic Dara, Cuileán
Tá thart ar 40 páiste cláraithe le Naíonra Mhic Dara, atá lonnaithe sa Chuileán le blianta fada anuas. Beidh breis spásanna agus áiseanna nua-aimseartha acu nuair a bhogann siad go dtí an ionad nua. Chomh maith le sin, tá 25 páiste cláraithe le haghaidh an naíolann a bheidh ag freastal ar ghasúr ó 6 mhí go 12 bliain d'aois.

Agallamh ar Adhmhaidin
Tá sé i gceist seirbhís iarscoile a chur ar fáil freisin, cé nach bhfuil sé socruithe go fóill, chun na gasúr a bhailiú agus tabhairt go dtí an áit chun obair bhaile a dhéanamh - seirbhís nach raibh sa cheantar cheanna agus go bhfuil ag oibriú go maith sna hoileáin faoi láthair, dar le Seán Ó Domhnaill. "Ba cheart seirbhís mar seo a bheith ann" a dúirt sé san agallamh ar Adhmhaidin.

Tá feachtas bailiúchán airgid ar siúl faoi láthair ag Cúram Leanaí na Ceathrún Rua Teo. agus sprioc €50,000 le baint amach acu, mar atá leagtha amach mar chuid den deontas, chun troscáin, srl. a cheannach. Tá ticéid ar chostas €5 ar fáil sa cheantar.

Tá sé fógartha freisin, ar RTÉ Raidió na Gaeltachta inniu, go mbeidh cruinniú um tráthnóna idir Comharchumann Mhic Dara, Údarás na Gaeltachta agus Roinn na Gaeltachta chun plé a dhéanamh ar an ionad, agus go bhfuil súil acu post mar Bhainisteoir a fhógairt go luath.

Dé Domhnaigh 14 Lúnasa 2011

Fógraí - Dé Domhnaigh 14ú Lúnasa 2011

Aifrinn na Seachtaine
An Fichiú Domhnach - "A bhean, is mór é do chreideamh! Bíodh agat de réir mar atá tú ag iarradh."
Dé Sathairn 13ú 7.00in: Babe, Coleman agus Michael Sullivan, Doire Fhearta Beag.
Dé Domhnaigh 14ú 8.30rn: Cáit Uí Mhaolchiarán, Doire Fhearta Mór.
Dé Domhnaigh 14ú 11.00rn: Áine, Tomás, Matt, Mary, Micheál, Colm agus Johnny Ó Domhnaill, An Caorán Beag.
Dé Luain 15ú - Deastógáil Muire - 11.00rn: Áine Ní Shúileabháin, Bothár na Scrathóga.
Dé Luain 15ú - Deastógáil Muire - 7.00in: Stiofán Mac Donnacha, a bhean Máire agus a gclann, An Gleann Mór
Dé Máirt 16ú 9.00rn: Peadar Mhack, a bhean Baba agus a glcann, Cladhnach.
Déardaoin 18ú 10.30rn (Áras Mhic Dara): Pobal.
Dé hAoine 19ú 9.00rn: Micheál Ó Catháin, Barr a' Doire.
Dé Sathairn 20ú 7.00in: Vinny, Eddie agus Tommy Monaghan, agus Mary Monaghan Burke.
Dé Domhnaigh 21ú 8.30rn: Delia Ní Fhlatharta.
Dé Domhnaigh 21ú 11.00rn: Pádraig, Áine agus Caroline Uí Fhlatharta agus Jimmy McCormack.

Féile Deastógáil na Maighdine Beannaithe Muire
Sé Dé Luain an 15ú Lúnasa Féile Deastógáil na Maighdine Beannaithe Muire. Lá Saoire Eaglasta atá ann. Beidh Aifreann Dé Luain ag 11.00rn ar maidin agus 7.00in um tráthnóna.

Cúrsa Scileanna Cúramóirí
Beidh Rannóg na gCúramóirí in éineacht le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (HSE) ag reáchtáil cúrsa scileanna cúramóirí FETAC Leibhéal 5 ar an gCeathrú Rua ar 23ú Lúnasa 2011. Má tá suim agat sa chúrsa seo, glaoigh ar 091-548333 le haghaidh foirm iarratais.

Bailiúchán Trócaire
Bailíodh €370 eile an deireadh seachtaine seo caite do Thrócaire sa bailiúcháin speisialta dóibh siúd in Oirthear na hAfraice (An tSomáil, An Aetóip agus An Chéinia). Sin iomlán €3,126. Míle buíochas arís as bhur gcúnamh.

Cluiche Ceathrú Ceannais an Chontae
Tá foireann sinsir peile na Ceathrún Rua ag imirt i gcoinne Bhaile an Mhuilinn i gcluiche ceathrú ceannais an chontae i bPáirc an Phiarsaigh ag 3.45in Dé Domhnaigh 14ú Lúnasa. Ba mhór acu bhur dtacaíocht ar an lá.

Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge
Tá an cúrsa Ríomhaireachta (Ceadúnas ECDL) agus an Dioplóma sa Ghaeilge á thairiscint ar an gCeathrú Rua arís i mbliana. Tá an cúrsa dírithe ar scoláirí críochnú scoile, daoine atá filleadh ar an oideachas, daoine dífhostaithe, oideachas den dara seans, srl. Tuilleadh eolais: Baba S Uí Loingsigh ag 091-595101.
Chomh maith le sin, tá cúrsaí eile ar fáil i mbliana ar an gCeathrú Rua agus i gCarna. Tuilleadh eolais agus foirm iarratais ar fáil ar-líne ag www.acadamh.ie/cursai

Dé Domhnaigh 7 Lúnasa 2011

Fógraí - Dé Domhnaigh 7ú Lúnasa 2011

Aifrinn na Seachtaine
An Naoú Domhnach Déag Saor - "A Thiarna, sábháil mé!"
Dé Sathairn 6ú 7.00in: Beartla Ó Conghaile, Leitir Mucú & Cúl na Gaoithe.
Dé Domhnaigh 7ú 8.30rn: Baba William, Doire Fhearta.
Dé Domhnaigh 7ú 11.00rn: Mike Johnny Mac Donnacha, An Pointe.
Dé Luain 8ú 7.00in: Johnny Coleman Mac Donnacha, An Pointe.
Dé Máirt 9ú 9.00rn: Cóilín Ó Catháin, Barr a' Doire.
Déardaoin 11ú 10.30rn (Áras Mhic Dara): Kate, Cóil Liam Ó Conghaile & n-íníonacha Bríd & a fear Denis, Mary & a fear Taimín & a ngar iníon Bridget, Tuairín & Béal a' Daingin.
Dé hAoine 12ú 9.00rn: Bríd & Pádraig Ó Conghaile, Tismeán.
Dé Sathairn 13ú 7.00in: Babe, Coleman & Michael Sullivan, Doire Fhearta Beag.
Dé Domhnaigh 14ú 8.30rn: Cáit Uí Mhaolchiarán, Doire Fhearta Mór.
Dé Domhnaigh 14ú 11.00rn: Áine, Tomás, Matt, Mary, Micheál, Colm & Johnny Ó Domhnaill, An Caorán Beag..

Bailiúchán Trócaire
Bailíodh €2,576 do Thrócaire sa bailiúcháin speisialta dóibh siúd in Oirthear na hAfraice (An tSomáil, An Aetóip & An Chéinia) áit ina bhfuil na mílte ag fáil bháis leis an ocras faoi láthair. Go raibh míle maith agaibh as bhur dtacaíocht.

Oilithreacht go Máméan
Beidh oilithreacht na bliana go Máméan ar an Domhnach 7ú Lúnasa. Turas na Croise ag 3.00in agus Aifreann ag 3.45in. Fáilte roimh chuile dhuine.


www.acadamh.ie
Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge
Tá an cúrsa Ríomhaireachta (Ceadúnas ECDL) agus an Dioplóma sa Ghaeilge á thairiscint ar an gCeathrú Rua arís i mbliana. Tá an cúrsa dírithe ar scoláirí críochnú scoile, daoine atá filleadh ar an oideachas, daoine dífhostaithe, oideachas den dara seans, srl. Tuilleadh eolais: Baba S Uí Loingsigh ag 091-595101.
Chomh maith le sin, tá cúrsaí eile ar fáil i mbliana ar an gCeathrú Rua agus i gCarna. Tuilleadh eolais agus foirm iarratais ar fáil ar-líne ag www.acadamh.ie/cursai

Dé Domhnaigh 31 Iúil 2011

Fógraí - Dé Domhnaigh 31ú Iúil 2011

Aifrinn na Seachtaine
An tOchtú Domhnach Déag Saor - "Tugaigí sibhse rud le n-ithe dóibh."
Dé Sathairn 30ú 7.00in: Willie Ó Conghaile, Bóthar Buí.
Dé Domhnaigh 31ú 8.30rn: Pobal.
Dé Domhnaigh 31ú 11.00rn: Stephen Griffin, Oileán na Rosa.
Dé Luain 1ú 7.00in: Patsy Griffin & a iníon Ann Marie, Doire Fhearta.
Dé Máirt 2ú 9.00rn: Maggie Stephen Jimmy McDonagh, Cuileán.
Déardaoin 4ú 10.30rn (Áras Mhic Dara): Tommy Kelly, An Tuairín.
Dé hAoine 5ú 9.00rn: Seosamh Ó Catháin, Barr a' Doire.
Dé Sathairn 6ú 7.00in: Beartla Ó Conghaile, Leitir Mucú & Cúl na Gaoithe.
Dé Domhnaigh 7ú 8.30rn: Baba William, Doire Fhearta.
Dé Domhnaigh 7ú 11.00rn: Mike Johnny Mac Donnacha, An Pointe.

Bailiúchán Trócaire
Beidh bailiúchán speisialta Trócaire dóibh siúd in Oirthear na hAfraice (An tSomáil, An Aetóip & An Chéinia) áit ina bhfuil na mílte ag fáil bháis leis an ocras faoi láthair. Is féidir leat síntiús a chuir isteach i gclúdach agus é a chuir isteach sa gciseáin ag an Aifreann an deireadh seachtaine seo 30ú/31ú Iúil.

Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge
Tá an cúrsa Ríomhaireachta (Ceadúnas ECDL) agus an Dioplóma sa Ghaeilge á thairiscint ar an gCeathrú Rua arís i mbliana. Tá an cúrsa dírithe ar scoláirí críochnú scoile, daoine atá filleadh ar an oideachas, daoine dífhostaithe, oideachas den dara seans, srl. Tuilleadh eolais: Baba S Uí Loingsigh ag 091-595101.
Chomh maith le sin, tá cúrsaí eile ar fáil i mbliana ar an gCeathrú Rua agus i gCarna. Tuilleadh eolais agus foirm iarratais ar fáil ar-líne ag www.acadamh.ie/cursai

Oilithreacht go Máméan
Beidh oilithreacht na bliana go Máméan ar an Domhnach 7ú Lúnasa. Turas na Croise ag 3.00in agus Aifreann ag 3.45in. Fáilte roimh chuile dhuine.

Léitheoirí Mí Lúnasa
7.00in Seán Ó Conghaile
11.00rn Joanna Ní Dhomhnaill / Anna

Ministrí Mí Lúnasa
Dé Sathairn: Séan Ó Conghaile & Sara Rowe
Dé Domhnaigh: Seán Ó Gaora & Liam Ó Hara

Féile an Dóilín
Siúlóid treoraithe ag Trá an Dóilín, Dé Domhnaigh 31ú Iúil ag 1.00in. Rásaí na mbád ar siúl ag 2.00in. Bronnadh na nduaiseanna ar Inis Mhic Chionnaith um tráthnóna.

Dé Domhnaigh 24 Iúil 2011

Fógraí - Dé Domhnaigh 24ú Iúil 2011

Aifrinn na Seachtaine
An Seachtú Domhnach Déag Saor - "Chuile scríobhaí a bhfuil oiliúint faighte aige i gcóir ríocht na bhflaitheas. is geall é le fear tí a thugann amach as a stór an nua agus an sean."
Dé Sathairn 23ú 7.00in: Seán Ó Conghaile, Casla.
Dé Domhnaigh 24ú 8.30rn: Seán Ó Catháin, Doire Fhearta (Aifreann Míosúil).
Dé Domhnaigh 25ú 11.00rn: John, Bridget & Colm Finnerty, Tuairín
Dé Luain 25ú 7.00in: Pat & Baba Ó Cualáin, An Caorán Beag.
Dé Máirt 26ú 9.00rn: Seán & Bríd Ó Fiontáin & a mac Micheál, An Tismeán agus Seosamh Ó Maoileoin.
Déardaoin 28ú 10.30rn (Áras Mhic Dara): Eileen King, Doire Fhearta Beag.
Dé hAoine 29ú 9.00rn: Pobal.
Dé Sathairn 30ú 7.00in: Willie Ó Conghaile, Bóthar Buí.
Dé Domhnaigh 31ú 8.30rn: Pobal.
Dé Domhnaigh 31ú 11.00rn: Stephen Griffin, Oileán na Rosa.

Bailiúchán Trócaire
Beidh bailiúchán speisialta Trócaire dóibh siúd in Oirthear na hAfraice (An tSomáil, An Aetóip & An Chéinia) áit ina bhfuil na mílte ag fáil bháis leis an ocras faoi láthair. Is féidir leat síntiús a chuir isteach i gclúdach agus é a chuir isteach sa gciseáin ag an Aifreann an deireadh seachtaine seo chugainn 30ú/31ú Iúil.

Cumann na hÉireann um Chosaint Leanaí (ISPCC-Childline)
Bailiúchán ag geataí an tséipéil ar an 23ú/24ú Iúil.

Bád Tarrthála (RNLI)
Ba mhaith leo buíochas a ghlacadh libh don €841.50 a bhailiú ag geata an tséipéil ar an 16ú/17ú Iúil.

Halla Éinne
Tá soláthar péint 200 lítear buaite ag an halla i gcomórtas Let's Colour de chuid Dulux. Ba mhaith le Coiste an Halla a mbuíochas a chur in iúl do Dulux as an duais, do Tigh Liam a chuidigh leo an iarratais a chur le chéile, d'Anna Seoighe in oifig an Chomharchumainn a rinne an obair riaracháin ar fad a bhain leis agus do Mícheál Ó Coisdealbha, saoiste scéime fostaíochta pobail an Chomharchumainn a chuidigh leo in áireamh na riachtanas.

Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge
Tá an cúrsa Ríomhaireachta (Ceadúnas ECDL) agus an Dioplóma sa Ghaeilge á thairiscint ar an gCeathrú Rua arís i mbliana. Tá an cúrsa dírithe ar scoláirí críochnú scoile, daoine atá filleadh ar an oideachas, daoine dífhostaithe, oideachas den dara seans, srl. Tuilleadh eolais: Baba S Uí Loingsigh ag 091-595101.
Chomh maith le sin, tá siad ag glacadh le hiarratais faoi láthair don Dioplóma sa Ríomhaireacht don Riarachán Gnó i gCarna (lánaimseartha). Tuilleadh eolais agus foirm iarratais ar fáil ar-líne ag www.acadamh.ie/cursai

Dé Luain 18 Iúil 2011

Scéim nua gearr scannáin darbh ainm Scéal á fhógairt ag TG4

Preaseisiúint - TG4

Ag leanacht leis na Scéimeanna Síol agus Údar, is cúis áthais dúinn scéim nua gearr scannáin a fhógairt darbh ainm Scéal. Scéim fhorbartha í Scéal a thugann deis do thallann nua scríbhneoirí/stiúrthóirí le Gaeilge, saothar aitheanta ó litríocht nó béaloideas na Gaeilge a athchóiriú don teilifís agus a thabhairt ó chéim bhun scripte go céim an chraolta. Is féidir an bun scéal a roghnú as gearr scéal, dán, scéal béaloideas nó aon saothar a léiríonn scéalaíocht na Gaeilge.

Tá an scéim seo ag TG4 oscailte do scríbhneoirí Gaeilge ó cheann ceann na tíre, bíodh taithí scáileáin acu nó ná bíodh, agus do stiúrthóirí ar mhian leo taithí a fháil ar dhrámaíocht teilifíse i nGaeilge. Réamhriachtanas a bheidh i gceist do gach rannpháirtí go mbeidís líofa sa Ghaeilge agus in ann páirt a ghlacadh trí Ghaeilge i ngach leibhéal agus céim den scéim.

As na hiarratais ar fad roghnófar gearrliosta scríbhneoirí le freastal ar cheardlanna ceirde, faoi stiúir eagarthóra scripte, ag a ndéanfar forbairt bhreise ar gach togra.

Is féidir gach eolas faoi Scéal a fháil ar suíomh TG4 ag www.tg4.ie/sceal

Ní foláir iarratais a sheoladh chuig TG4 le go mbeidh sí faighte acu roimh mheánlae 26 Lúnasa 2011.

Dé Domhnaigh 17 Iúil 2011

Fógraí - Dé Domhnaigh 17ú Iúil 2011

Aifrinn na Seachtaine
An Séú Domhnach Déag Saor - "...ach bailígí an chruithneacht isteach i mo scioból."
Dé Sathairn 16ú 7.00in: Peadar Choilm an Fhatharta, An Tuairín.
Dé Domhnaigh 17ú 8.30rn: Nuala Nic Con Iomaire, Bóthar an Chillín.
Dé Domhnaigh 17ú 11.00rn: Joe & Mary O Donnell, Tír an Fhia.
Dé Luain 18ú 7.00in: Seán Dan Ó Flatharta, Cuileán.
Dé Máirt 19ú 9.00rn: Seán Ó Máille, a bhean Baba, a dtriúr iníon Máire, Baba & Bridie, agus a mbeirt mhac Seán & Peadar.
Déardaoin 21ú 10.30rn (Áras Mhic Dara): Peter Foley & a iníon Máirín, Cladhnach.
Dé hAoine 22ú 9.00rn: Pádraig Mac Donnacha & a bhean Máire, Cuileán. Festy Mac Donnacha & Máirín Walsh, Cuileán/Uachtar Ard. Micheál Mac Donnacha & a bhean Nan, Tuairín. Stephen McDonagh, Uachtar Ard.
Dé Sathairn 23ú 7.00in: Seán Ó Conghaile, Casla.
Dé Domhnaigh 24ú 8.30rn: Seán Ó Catháin, Doire Fhearta (Aifreann Míosúil).
Dé Domhnaigh 25ú 11.00rn: John, Bridget & Colm Finnerty, Tuairín

Comhghairdeas
Le Comharchumann Mhic Dara ar oscailt oifigiúil an Oifig Turasóireachta agus seoladh an suíomh idirlín www.ancheathrurua.ie.

Bád Tarrthála (RNLI)
Bailiúchán ag geataí an tséipéil ar an 16ú/17ú Iúil.

Cumann na hÉireann um Chosaint Leanaí (ISPCC-Childline)
Bailiúchán ag geataí an tséipéil ar an 23ú/24ú Iúil.

www.acadamh.ie
Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge
Oícheanta Eolais faoi chúrsaí dioplóma, fochéime agus iarchéime ar siúl ón 17.00-20.00 in:
-Seanscoil Shailearna, Indreabhán - Dé Máirt 19ú Iúil;
-Áras na Gaeilge, OÉ Gaillimh - Dé Céadaoin 20ú Iúil;
-Ionad an Acadaimh, Carna - Déardaoin 21ú Iúil.
Míle fáilte romhat bualadh isteach chugainn. Tuilleadh eolais: 091-595101 nó www.acadamh.ie
Tá siad ag glacadh le hiarratais faoi láthair don Dioplóma sa Ríomhaireacht don Riarachán Gnó i gCarna (lánaimseartha). Tuilleadh eolais agus foirm iarratais ar fáil ar-líne ag www.acadamh.ie/cursai

Europus
Reáchtálfaidh Europus/GMIT (i gcomhar leis an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta) dianchúrsa oiliúna lánaimseartha ar aistriúchán cáipéisí dlí agus cáipéisí stáit eile i dTír an Fhia, Conamara i mí Lúnasa agus Meán Fómhair 2011. Glacfar le céimithe a mbeidh caighdeán ard acu i nGaeilge agus i mBéarla. Ní bheidh aon táille ar an gcúrsa. Ní ghlacfar ach le líon teoranta daoine ar an gcúrsa. Déan iarratas roimh Dé Céadaoin an 22 Iúil 2011. Tuilleadh eolais: 091-595492 nó http://www.europus.ie/nuacht.html.

Dé Sathairn 16 Iúil 2011

Oifig Turasóireachta agus suíomh idirlíon seolta go hoifigiúil

Bhí slua mór i láthair tráthnóna inné ag an Oscailt Oifigiúil in Oifig Turasóireachta na Ceathrún Rua. Tá an oifig nua lonnaithe in aice le 'Bia Blasta' ar Bhóthar an Chillín. Tá meascán idir iarsmalann/músaem, siopa ceardaíochta agus ionad turasóireachta san oifig.

Tá péintéireacht le healaíontóirí áitiúla ar taispeántas agus ar díol san oifig, chomh maith le ceardaíocht áitiúla (báid/húicéir mionsamhlacha, adhmadóireacht, cártaí beannachta, cloig, éadaí agus seodra lámhdhéanta, srl.), earraí cuimhneacháin (t-léinte, maighnéid, srl.), leabhair (leanaí, stair, Gaeilge, srl.), agus ceol (dlúthdhioscaí agus uirlisí). Cuireann siad rothar ar cíos ann freisin.
Seán Ó Domhnaill agus
Trevor Ó Clochartaigh
(Pic: Comharchumann Mhic Dara)


Is tionscadal de chuid Comharchumann Mhic Dara é in éineacht le hÚdarás na Gaeltachta agus Scéim Fostaíochta Pobail na Ceathrún Rua. Ba é Seán Ó Domhnaill (Bainisteoir, Comharchumann Mhic Dara) a chuir fáilte roimh na daoine a bhí bailithe san oifig, agus ghabh sé buíochas le gach duine a thug cúnamh le cúpla seachtain anuas chun an oifig a réitigh, chomh maith le muintir na háite a chur sean-grianghraif, srl. ar fáil chun taispeántas a dhéanamh san oifig. Rinne Máirtín Ó Conghaile (Bainisteoir Réigiúnach Chonnacht/Laighean, Údarás na Gaeltachta) cur síos ar an tábhacht a bhaineann le tograí mar seo sa phobail, go háirithe ó thaobh forbartha pobail de. Ba é an tAthair Ciarán de Bláca (Sagart Paróiste, An Cheathrú Rua) a thug an bheannacht don áit agus dóibh siúd a bhaineann úsáid as. Rinne an Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh (Leas-Cathaoirleach, Comharchumann Mhic Dara) an oifig a hoscailt go hoifigiúil, tar éis dó óráid a thabhairt faoin ról atá ag an gComharchumann sa phobal maidir le dul chun cinn a dhéanamh ar son muintir na háite.

Tá suíomh idirlíon nua beagnach réidh acu freisin - www.ancheathrurua.ie - agus rinne Seán Ó Mainnín cur i láthair maidir leis an suíomh. Is féidir le gnóithe áitiúla fógraí bliantúil a ghlacadh ar an suíomh ar chostas réasúnta ach dul i dteagmháil leis an gComharchumann. Beidh físeán ar an suíomh freisin, ar a dhéanann Tomás Mac Eoin cur síos ar an gceantar chun na turasóirí a bhailiú go dtí an áit. Tá súil go mbeidh an suíomh beo i gceann cúpla lá.

Oifig Turasóireachta na Ceathrún Rua,
Bóthar an Chillín,
An Cheathrú Rua,
Co. na Gaillimhe.

Uaireanta Oscailte:
Luan - Sathairn 10rn - 6in.
Domhnach 11.30rn - 6in.

Oifig Turasóireachta ar Facebook

Dé hAoine 15 Iúil 2011

Folúntas ag Óige na Gaeltachta


Tá Óige na Gaeltachta ag lorg Oifigeach Forbartha i réigiún Chonnacht/Laighean. Beidh an tOifigeach freagrach as seirbhísí óige a chur chun cinn i bpobail Ghaeltachta i réigiún Chonnacht/Laighean. Beidh na cúraimí seo a leanas ar an té a cheapfar:
 • Tacú le seirbhísí óige agus clubanna óige a bhunú.
 • Tacaíocht a thabhairt do phobail go réir éileamh freastal ar an óige.
 • Imeachtaí óige a reáchtáil mar a oireann.
 • Seirbhís eagrúcháin agus eolais a chur ar fáil do chlubanna/eagraíochtaí óige.
 • Cúrsaí oiliúna agus oideachais a eagrú mar a oireann.
 • Deacrachtaí, fadhbanna a aithint sna pobail éagsúla maidir le cúrsaí óige.
 • Comhairle agus tacaíocht a thabhairt do cheannairí óige sa phobal.

Riachtanais an Phoist

 • Ardchaighdeán i labhairt agus i scríobh na Gaeilge.
 • Taithí agus eolas ar chúrsaí óige.
 • Scileanna maithe cumarsáide agus idirphearsanta.
 • Sárscileanna i riaradh tograí óige agus pobail.
 • Ardscileanna ríomhaireachta agus riaracháin.
 • Taithí ar obair phobail agus coistí deonacha.
 • Ceadúnas glan tiomána reatha agus gluaisteán a bheith aige/aici.

Beidh an té a cheapfar freagrach don Bhainisteoir agus don Bhord Stiúrtha. Is conradh lánaimseartha bliana atá i gceist. Beidh an té a cheapfar lonnaithe in oifig Óige na Gaeltachta i gCasla, Co na Gaillimhe. Íocfar ráta caighdeánach tuarastail.

Is fostóir comhionannais é Óige na Gaeltachta Teo.

Seol d’iarratas mar aon le CV roimh an Céadaoin 3ú Lúnasa, 2011 chuig:

An Bainisteoir
Óige na Gaeltachta
Casla
Conamara
Co. na Gaillimhe

Teil: 091 506014
R-phost: eolas@onag.ie

http://onag.ie/oigenagaeltachta/?attachment_id=469

Dé Domhnaigh 10 Iúil 2011

Fógraí - Dé Domhnaigh 10ú Iúil 2011

Aifrinn na Seachtaine
An Cúigiú Domhnach Déag Saor - "An té a bhfuil cluasa air, éisteadh sé!"
Dé Sathairn 9ú 7.00in: Cáit & Pádraig King, An Gleann Mór
Dé Domhnaigh 10ú 8.30rn: Johnny Cholman Mac Donncha, An Caorán Beag
Dé Domhnaigh 10ú 11.00rn: Babe, Pat & Colman Faherty, An Tuairín
Dé Luain 11ú 7.00in: Máirtín Chóilín, a bhean Bairbre & a mhac Máirtín, Cuileán
Dé Máirt 12ú 9.00rn: Cóilín Mháirtín Cóilín & a bhean Rose, Cuileán
Déardaoin 14ú 10.30rn (Áras Mhic Dara): Paddy Tommy & Maimí de Bhailís. Pádraig & Seán Ó Domhnaill. Máire Hopkins, An Caorán Beag
Dé hAoine 15ú 9.00rn: Tom Cóil & a bhean Máire, An Tuairín
Dé Sathairn 16ú 7.00in: Peadar Choilm an Fhatharta, An Tuairín
Dé Domhnaigh 17ú 8.30rn: Nuala Nic Con Iomaire, Bóthar an Chillín
Dé Domhnaigh 17ú 11.00rn: Joe & Mary O Donnell, Tír an Fhia

Comhghairdeas
Le hAedín Ní Bhroin agus Joseph Roche a phós inné (Dé Sathairn). Go mairfidh siad a nuacht.

Oifig Turasóireachta
Tá Comharchumann Mhic Dara, An Cheathrú Rua ag tabhairt cuiridh don pobal bheith i láthair ag Oifig Turasóireachta na Ceathrún Rua ag 2.00in Dé hAoine 15ú Iúil tráth a n-osclóidh an Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh an oifig turasóireachta agus an suíomh idirlín.

Oícheanta Eolais
Faoi chúrsaí dioplóma, fochéime agus iarchéime in Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge ar siúl ón 17.00-20.00 in:
-Ionad an Acadaimh, An Cheathrú Rua - Déardaoin 14ú Iúil;
-Seanscoil Shailearna, Indreabhán - Dé Máirt 19ú Iúil;
-Áras na Gaeilge, OÉ Gaillimh - Dé Céadaoin 20ú Iúil;
-Ionad an Acadaimh, Carna - Déardaoin 21ú Iúil.
Míle fáilte romhat bualadh isteach chugainn. Tuilleadh eolais: 091-595101 nó www.acadamh.ie

Europus
Reáchtálfaidh Europus/GMIT (i gcomhar leis an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta) dianchúrsa oiliúna lánaimseartha ar aistriúchán cáipéisí dlí agus cáipéisí stáit eile i dTír an Fhia, Conamara i mí Lúnasa agus Meán Fómhair 2011. Glacfar le céimithe a mbeidh caighdeán ard acu i nGaeilge agus i mBéarla. Ní bheidh aon táille ar an gcúrsa. Ní ghlacfar ach le líon teoranta daoine ar an gcúrsa. Déan iarratas roimh Dé Céadaoin an 22 Iúil 2011. Tuilleadh eolais: 091-595492 nó http://www.europus.ie/nuacht.html.

Grúpa Tosaitheoirí Bogshodar
Teacht le chéile ag Páirc an Chathánaigh chuile Dé Máirt ón 6.00-6.30in d'aon duine a bhfuil suim acu meascán bogshodar agus siúl. Tuilleadh eolais: Cliff Jennings 085-2799739.

Turas Deoise Thuma go Lourdes
Ar siúl ón 9ú-16ú Lúnasa. Tuilleadh eolais: Sheila Davin 093-24639 (baile) nó 086-8664633.

Cumann Cathaoireacha Rothaí na hÉireann
Ba mhaith leo buíochas a ghlacadh libh don €498.19 a bhailiú ag geata an tséipéil.

Bád Tarrthála (RNLI)
Bailiúchán ag geataí an tséipéil ar an 16ú/17ú Iúil.

Dé hAoine 8 Iúil 2011

Aitheantas don cainteoir dúchais ón Roinn Oideachais

Preaseisiúint - Guth na Gaeltachta

A chairde,

Lainseáil an tAire Oideachais, Ruairí Quinn An Straitéis Náisiúnta Litearthachta agus Uimhearthachta inniu i mBÁC agus don chead uair ariamh aithnítear sa Straitéis go bhfuil riachtanas teangeolaíoch faoi leith ag Scoileanna Gaeltachta, agus go bhfuil riachtanais sainiúla teanga ag cainteoirí dúchais Gaeilge agus ag na foghlaimeoirí Gaeilge a dhéanann freastal ar an scoileanna sin agus ar Ghaelscoileanna.  Tá an tuarascáil iomlán ar fail ar shuíomh na Roinne Oideachais i nGaeilge agus i mBéarla  (http://www.education.ie/admin/servlet/blobservlet/lit_num_strat_ir.pdf?language=GA&igstat=true).  Iniata, tá doiciméid le roinnt de na píosaí is tábhachtaí ó thaobh na Gaeilge de ón chead léamh.  Seo thíos dhá shampla:

lth 12  Sa straitéis litearthachta agus uimhearthachta seo aithnítear go bhfuil riachtanais foghlama atá an-éagsúil ag foghlaimeoirí i scoileanna Gaeilge agus gur gá dóibh na scileanna litearthachta a fhorbairt i nGaeilge (mar an chéad teanga atá acu nó mar chéad teanga na scoile) agus i mBéarla.

lth 58  * Tá riachtanais litearthachta ar leith ag scoláirí i nGaelscoileanna a fhoghlaimíonn trí Ghaeilge, scoláirí a bhfuil an Ghaeilge mar an teanga bhaile acu ina measc, nach dtugtar fúthu go hiomlán sa churaclam bunscoile (agus meánscoile lth 60) reatha. Ní mór dúinn tabhairt faoi na riachtanais ar leith seo trína chinntiú go ndéanann curaclam na Gaeilge T12 (do Ghaelscoileanna) foráil d'fhorbairt na scileanna litearthachta ar bhealach cosúil leo siúd a ndéantar foráil dóibh i gcuraclam an Bhéarla, forbairt a scileanna cognaíocha agus scileanna ardoird smaointeoireachta leanaí san áireamh.

2 Déanann an Ghaeilge mar L1 tagairt do theagasc na Gaeilge mar an chéad teanga nó i nGaelscoileanna. Déanann an Ghaeilge mar T2 tagairt do theagasc na Gaeilge mar an dara teanga, i.e. teagasc na Gaeilge i scoileanna ina bhfuil an Béarla mar an phríomhtheanga teagaisc.

Ár mbuíochas leis na heagraíochtaí uilig a rinne aighneacht leis an Roinn Oideachais ar an ábhar seo, COGG Gaelscoileanna, Forbairt Naíonraí Teoranta, An Foras Pátrúnachta agus Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta san áireamh.

Éamonn Mac Niallais
Urlabhraí
Guth na Gaeltachta
087-6387468
eolas@guthnag.com

WWW.GUTHNAG.COM

Nóta don Eagarthóir: Bunaíodh Guth na Gaeltachta i nGaoth Dobhair i mí Lúnasa 2009. Tá sé ag reáchtáil cruinnithe poiblí ó shin. Bunaíodh an grúpa chun an pobal a chur ar an eolas faoi impleachtaí na gciorruithe a bhí molta ag an mBord Snip Nua don Ghaeilge agus don Ghaeltacht. Is feachtas neamhpholaitiúil, traspháirtí é Guth na Gaeltachta atá dírithe ar chás na Gaeilge agus na Gaeltachta.

Dé Sathairn 2 Iúil 2011

Fógraí - Dé Domhnaigh 3ú Iúil 2011

Aifrinn na Seachtaine
An Ceathrú Domhnach Déag Saor - "Tagaigí chugam, sibhse uileag atá tuirseach agus atá ag iompar ualaí troma, agus tabharfaidh mé scíth daoibh."
Dé Sathairn 2ú 7.00in: Nan O Donnell, An Caorán Beag/Tír Chonaill
Dé Domhnaigh 3ú 8.30rn: Pobal
Dé Domhnaigh 3ú 11.00rn: Bríd Ní Dhonnacha, Caladh Thaidhg
Dé Luain 4ú 7.00in: Liam Ó Conghaile & a iníon Máirín, Cnoc a dTua
Dé Máirt 5ú 9.00rn: Bríd Uí Fhiontáin, Tismeán
Déardaoin 7ú 10.30rn (Áras Mhic Dara): Johnny Chóil Breathnach
Dé hAoine 8ú 9.00rn: Pat & Peter Clancy, Sruthán
Dé Sathairn 9ú 7.00in: Cáit & Pádraig King, An Gleann Mór
Dé Domhnaigh 10ú 8.30rn: Johnny Cholman Mac Donncha, An Caorán Beag
Dé Domhnaigh 10ú 11.00rn: Babe, Pat & Colman Faherty, An Tuairín

Fáilte
Fáilte roimh na páistí seo a bhaisteadh le cúpla mí anuas: Ruby Mia Ní Fhlathárta; Amber Rose Hickey; Niamh Ní Ghionnáin.

Tionól Gaeltachta
Ag Conradh na Gaeilge ar an gCeathrú Rua ón 30ú Meitheamh go 3 Iúil. Tá clár leathan de himeachtaí acu i rith na deireadh seachtaine. Tá 80 duine fásta ag freastal ar an Tionól. Cuireann muid céad míle fáilte rompu.

Grúpa Tosaitheoirí Bogshodar
Teacht le chéile ag Páirc an Chathánaigh chuile Dé Máirt ón 6.00-6.30in d'aon duine a bhfuil suim acu meascán bogshodar agus siúl. Tuilleadh eolais: Cliff Jennings 085-2799739.

Turas Deoise Thuma go Lourdes
Ar siúl ón 9ú-16ú Lúnasa. Tuilleadh eolais: Sheila Davin 093-24639 (baile) nó 086-8664633.

Cumann Duán na hÉireann
Bailiúchán ag geataí an tséipéil ar an 2ú/3ú Iúil.

Bád Tarrthála (RNLI)
Bailiúchán ag geataí an tséipéil ar an 16ú/17ú Iúil.