Dé Domhnaigh 31 Iúil 2011

Fógraí - Dé Domhnaigh 31ú Iúil 2011

Aifrinn na Seachtaine
An tOchtú Domhnach Déag Saor - "Tugaigí sibhse rud le n-ithe dóibh."
Dé Sathairn 30ú 7.00in: Willie Ó Conghaile, Bóthar Buí.
Dé Domhnaigh 31ú 8.30rn: Pobal.
Dé Domhnaigh 31ú 11.00rn: Stephen Griffin, Oileán na Rosa.
Dé Luain 1ú 7.00in: Patsy Griffin & a iníon Ann Marie, Doire Fhearta.
Dé Máirt 2ú 9.00rn: Maggie Stephen Jimmy McDonagh, Cuileán.
Déardaoin 4ú 10.30rn (Áras Mhic Dara): Tommy Kelly, An Tuairín.
Dé hAoine 5ú 9.00rn: Seosamh Ó Catháin, Barr a' Doire.
Dé Sathairn 6ú 7.00in: Beartla Ó Conghaile, Leitir Mucú & Cúl na Gaoithe.
Dé Domhnaigh 7ú 8.30rn: Baba William, Doire Fhearta.
Dé Domhnaigh 7ú 11.00rn: Mike Johnny Mac Donnacha, An Pointe.

Bailiúchán Trócaire
Beidh bailiúchán speisialta Trócaire dóibh siúd in Oirthear na hAfraice (An tSomáil, An Aetóip & An Chéinia) áit ina bhfuil na mílte ag fáil bháis leis an ocras faoi láthair. Is féidir leat síntiús a chuir isteach i gclúdach agus é a chuir isteach sa gciseáin ag an Aifreann an deireadh seachtaine seo 30ú/31ú Iúil.

Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge
Tá an cúrsa Ríomhaireachta (Ceadúnas ECDL) agus an Dioplóma sa Ghaeilge á thairiscint ar an gCeathrú Rua arís i mbliana. Tá an cúrsa dírithe ar scoláirí críochnú scoile, daoine atá filleadh ar an oideachas, daoine dífhostaithe, oideachas den dara seans, srl. Tuilleadh eolais: Baba S Uí Loingsigh ag 091-595101.
Chomh maith le sin, tá cúrsaí eile ar fáil i mbliana ar an gCeathrú Rua agus i gCarna. Tuilleadh eolais agus foirm iarratais ar fáil ar-líne ag www.acadamh.ie/cursai

Oilithreacht go Máméan
Beidh oilithreacht na bliana go Máméan ar an Domhnach 7ú Lúnasa. Turas na Croise ag 3.00in agus Aifreann ag 3.45in. Fáilte roimh chuile dhuine.

Léitheoirí Mí Lúnasa
7.00in Seán Ó Conghaile
11.00rn Joanna Ní Dhomhnaill / Anna

Ministrí Mí Lúnasa
Dé Sathairn: Séan Ó Conghaile & Sara Rowe
Dé Domhnaigh: Seán Ó Gaora & Liam Ó Hara

Féile an Dóilín
Siúlóid treoraithe ag Trá an Dóilín, Dé Domhnaigh 31ú Iúil ag 1.00in. Rásaí na mbád ar siúl ag 2.00in. Bronnadh na nduaiseanna ar Inis Mhic Chionnaith um tráthnóna.

Dé Domhnaigh 24 Iúil 2011

Fógraí - Dé Domhnaigh 24ú Iúil 2011

Aifrinn na Seachtaine
An Seachtú Domhnach Déag Saor - "Chuile scríobhaí a bhfuil oiliúint faighte aige i gcóir ríocht na bhflaitheas. is geall é le fear tí a thugann amach as a stór an nua agus an sean."
Dé Sathairn 23ú 7.00in: Seán Ó Conghaile, Casla.
Dé Domhnaigh 24ú 8.30rn: Seán Ó Catháin, Doire Fhearta (Aifreann Míosúil).
Dé Domhnaigh 25ú 11.00rn: John, Bridget & Colm Finnerty, Tuairín
Dé Luain 25ú 7.00in: Pat & Baba Ó Cualáin, An Caorán Beag.
Dé Máirt 26ú 9.00rn: Seán & Bríd Ó Fiontáin & a mac Micheál, An Tismeán agus Seosamh Ó Maoileoin.
Déardaoin 28ú 10.30rn (Áras Mhic Dara): Eileen King, Doire Fhearta Beag.
Dé hAoine 29ú 9.00rn: Pobal.
Dé Sathairn 30ú 7.00in: Willie Ó Conghaile, Bóthar Buí.
Dé Domhnaigh 31ú 8.30rn: Pobal.
Dé Domhnaigh 31ú 11.00rn: Stephen Griffin, Oileán na Rosa.

Bailiúchán Trócaire
Beidh bailiúchán speisialta Trócaire dóibh siúd in Oirthear na hAfraice (An tSomáil, An Aetóip & An Chéinia) áit ina bhfuil na mílte ag fáil bháis leis an ocras faoi láthair. Is féidir leat síntiús a chuir isteach i gclúdach agus é a chuir isteach sa gciseáin ag an Aifreann an deireadh seachtaine seo chugainn 30ú/31ú Iúil.

Cumann na hÉireann um Chosaint Leanaí (ISPCC-Childline)
Bailiúchán ag geataí an tséipéil ar an 23ú/24ú Iúil.

Bád Tarrthála (RNLI)
Ba mhaith leo buíochas a ghlacadh libh don €841.50 a bhailiú ag geata an tséipéil ar an 16ú/17ú Iúil.

Halla Éinne
Tá soláthar péint 200 lítear buaite ag an halla i gcomórtas Let's Colour de chuid Dulux. Ba mhaith le Coiste an Halla a mbuíochas a chur in iúl do Dulux as an duais, do Tigh Liam a chuidigh leo an iarratais a chur le chéile, d'Anna Seoighe in oifig an Chomharchumainn a rinne an obair riaracháin ar fad a bhain leis agus do Mícheál Ó Coisdealbha, saoiste scéime fostaíochta pobail an Chomharchumainn a chuidigh leo in áireamh na riachtanas.

Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge
Tá an cúrsa Ríomhaireachta (Ceadúnas ECDL) agus an Dioplóma sa Ghaeilge á thairiscint ar an gCeathrú Rua arís i mbliana. Tá an cúrsa dírithe ar scoláirí críochnú scoile, daoine atá filleadh ar an oideachas, daoine dífhostaithe, oideachas den dara seans, srl. Tuilleadh eolais: Baba S Uí Loingsigh ag 091-595101.
Chomh maith le sin, tá siad ag glacadh le hiarratais faoi láthair don Dioplóma sa Ríomhaireacht don Riarachán Gnó i gCarna (lánaimseartha). Tuilleadh eolais agus foirm iarratais ar fáil ar-líne ag www.acadamh.ie/cursai

Dé Luain 18 Iúil 2011

Scéim nua gearr scannáin darbh ainm Scéal á fhógairt ag TG4

Preaseisiúint - TG4

Ag leanacht leis na Scéimeanna Síol agus Údar, is cúis áthais dúinn scéim nua gearr scannáin a fhógairt darbh ainm Scéal. Scéim fhorbartha í Scéal a thugann deis do thallann nua scríbhneoirí/stiúrthóirí le Gaeilge, saothar aitheanta ó litríocht nó béaloideas na Gaeilge a athchóiriú don teilifís agus a thabhairt ó chéim bhun scripte go céim an chraolta. Is féidir an bun scéal a roghnú as gearr scéal, dán, scéal béaloideas nó aon saothar a léiríonn scéalaíocht na Gaeilge.

Tá an scéim seo ag TG4 oscailte do scríbhneoirí Gaeilge ó cheann ceann na tíre, bíodh taithí scáileáin acu nó ná bíodh, agus do stiúrthóirí ar mhian leo taithí a fháil ar dhrámaíocht teilifíse i nGaeilge. Réamhriachtanas a bheidh i gceist do gach rannpháirtí go mbeidís líofa sa Ghaeilge agus in ann páirt a ghlacadh trí Ghaeilge i ngach leibhéal agus céim den scéim.

As na hiarratais ar fad roghnófar gearrliosta scríbhneoirí le freastal ar cheardlanna ceirde, faoi stiúir eagarthóra scripte, ag a ndéanfar forbairt bhreise ar gach togra.

Is féidir gach eolas faoi Scéal a fháil ar suíomh TG4 ag www.tg4.ie/sceal

Ní foláir iarratais a sheoladh chuig TG4 le go mbeidh sí faighte acu roimh mheánlae 26 Lúnasa 2011.

Dé Domhnaigh 17 Iúil 2011

Fógraí - Dé Domhnaigh 17ú Iúil 2011

Aifrinn na Seachtaine
An Séú Domhnach Déag Saor - "...ach bailígí an chruithneacht isteach i mo scioból."
Dé Sathairn 16ú 7.00in: Peadar Choilm an Fhatharta, An Tuairín.
Dé Domhnaigh 17ú 8.30rn: Nuala Nic Con Iomaire, Bóthar an Chillín.
Dé Domhnaigh 17ú 11.00rn: Joe & Mary O Donnell, Tír an Fhia.
Dé Luain 18ú 7.00in: Seán Dan Ó Flatharta, Cuileán.
Dé Máirt 19ú 9.00rn: Seán Ó Máille, a bhean Baba, a dtriúr iníon Máire, Baba & Bridie, agus a mbeirt mhac Seán & Peadar.
Déardaoin 21ú 10.30rn (Áras Mhic Dara): Peter Foley & a iníon Máirín, Cladhnach.
Dé hAoine 22ú 9.00rn: Pádraig Mac Donnacha & a bhean Máire, Cuileán. Festy Mac Donnacha & Máirín Walsh, Cuileán/Uachtar Ard. Micheál Mac Donnacha & a bhean Nan, Tuairín. Stephen McDonagh, Uachtar Ard.
Dé Sathairn 23ú 7.00in: Seán Ó Conghaile, Casla.
Dé Domhnaigh 24ú 8.30rn: Seán Ó Catháin, Doire Fhearta (Aifreann Míosúil).
Dé Domhnaigh 25ú 11.00rn: John, Bridget & Colm Finnerty, Tuairín

Comhghairdeas
Le Comharchumann Mhic Dara ar oscailt oifigiúil an Oifig Turasóireachta agus seoladh an suíomh idirlín www.ancheathrurua.ie.

Bád Tarrthála (RNLI)
Bailiúchán ag geataí an tséipéil ar an 16ú/17ú Iúil.

Cumann na hÉireann um Chosaint Leanaí (ISPCC-Childline)
Bailiúchán ag geataí an tséipéil ar an 23ú/24ú Iúil.

www.acadamh.ie
Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge
Oícheanta Eolais faoi chúrsaí dioplóma, fochéime agus iarchéime ar siúl ón 17.00-20.00 in:
-Seanscoil Shailearna, Indreabhán - Dé Máirt 19ú Iúil;
-Áras na Gaeilge, OÉ Gaillimh - Dé Céadaoin 20ú Iúil;
-Ionad an Acadaimh, Carna - Déardaoin 21ú Iúil.
Míle fáilte romhat bualadh isteach chugainn. Tuilleadh eolais: 091-595101 nó www.acadamh.ie
Tá siad ag glacadh le hiarratais faoi láthair don Dioplóma sa Ríomhaireacht don Riarachán Gnó i gCarna (lánaimseartha). Tuilleadh eolais agus foirm iarratais ar fáil ar-líne ag www.acadamh.ie/cursai

Europus
Reáchtálfaidh Europus/GMIT (i gcomhar leis an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta) dianchúrsa oiliúna lánaimseartha ar aistriúchán cáipéisí dlí agus cáipéisí stáit eile i dTír an Fhia, Conamara i mí Lúnasa agus Meán Fómhair 2011. Glacfar le céimithe a mbeidh caighdeán ard acu i nGaeilge agus i mBéarla. Ní bheidh aon táille ar an gcúrsa. Ní ghlacfar ach le líon teoranta daoine ar an gcúrsa. Déan iarratas roimh Dé Céadaoin an 22 Iúil 2011. Tuilleadh eolais: 091-595492 nó http://www.europus.ie/nuacht.html.

Dé Sathairn 16 Iúil 2011

Oifig Turasóireachta agus suíomh idirlíon seolta go hoifigiúil

Bhí slua mór i láthair tráthnóna inné ag an Oscailt Oifigiúil in Oifig Turasóireachta na Ceathrún Rua. Tá an oifig nua lonnaithe in aice le 'Bia Blasta' ar Bhóthar an Chillín. Tá meascán idir iarsmalann/músaem, siopa ceardaíochta agus ionad turasóireachta san oifig.

Tá péintéireacht le healaíontóirí áitiúla ar taispeántas agus ar díol san oifig, chomh maith le ceardaíocht áitiúla (báid/húicéir mionsamhlacha, adhmadóireacht, cártaí beannachta, cloig, éadaí agus seodra lámhdhéanta, srl.), earraí cuimhneacháin (t-léinte, maighnéid, srl.), leabhair (leanaí, stair, Gaeilge, srl.), agus ceol (dlúthdhioscaí agus uirlisí). Cuireann siad rothar ar cíos ann freisin.
Seán Ó Domhnaill agus
Trevor Ó Clochartaigh
(Pic: Comharchumann Mhic Dara)


Is tionscadal de chuid Comharchumann Mhic Dara é in éineacht le hÚdarás na Gaeltachta agus Scéim Fostaíochta Pobail na Ceathrún Rua. Ba é Seán Ó Domhnaill (Bainisteoir, Comharchumann Mhic Dara) a chuir fáilte roimh na daoine a bhí bailithe san oifig, agus ghabh sé buíochas le gach duine a thug cúnamh le cúpla seachtain anuas chun an oifig a réitigh, chomh maith le muintir na háite a chur sean-grianghraif, srl. ar fáil chun taispeántas a dhéanamh san oifig. Rinne Máirtín Ó Conghaile (Bainisteoir Réigiúnach Chonnacht/Laighean, Údarás na Gaeltachta) cur síos ar an tábhacht a bhaineann le tograí mar seo sa phobail, go háirithe ó thaobh forbartha pobail de. Ba é an tAthair Ciarán de Bláca (Sagart Paróiste, An Cheathrú Rua) a thug an bheannacht don áit agus dóibh siúd a bhaineann úsáid as. Rinne an Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh (Leas-Cathaoirleach, Comharchumann Mhic Dara) an oifig a hoscailt go hoifigiúil, tar éis dó óráid a thabhairt faoin ról atá ag an gComharchumann sa phobal maidir le dul chun cinn a dhéanamh ar son muintir na háite.

Tá suíomh idirlíon nua beagnach réidh acu freisin - www.ancheathrurua.ie - agus rinne Seán Ó Mainnín cur i láthair maidir leis an suíomh. Is féidir le gnóithe áitiúla fógraí bliantúil a ghlacadh ar an suíomh ar chostas réasúnta ach dul i dteagmháil leis an gComharchumann. Beidh físeán ar an suíomh freisin, ar a dhéanann Tomás Mac Eoin cur síos ar an gceantar chun na turasóirí a bhailiú go dtí an áit. Tá súil go mbeidh an suíomh beo i gceann cúpla lá.

Oifig Turasóireachta na Ceathrún Rua,
Bóthar an Chillín,
An Cheathrú Rua,
Co. na Gaillimhe.

Uaireanta Oscailte:
Luan - Sathairn 10rn - 6in.
Domhnach 11.30rn - 6in.

Oifig Turasóireachta ar Facebook

Dé hAoine 15 Iúil 2011

Folúntas ag Óige na Gaeltachta


Tá Óige na Gaeltachta ag lorg Oifigeach Forbartha i réigiún Chonnacht/Laighean. Beidh an tOifigeach freagrach as seirbhísí óige a chur chun cinn i bpobail Ghaeltachta i réigiún Chonnacht/Laighean. Beidh na cúraimí seo a leanas ar an té a cheapfar:
 • Tacú le seirbhísí óige agus clubanna óige a bhunú.
 • Tacaíocht a thabhairt do phobail go réir éileamh freastal ar an óige.
 • Imeachtaí óige a reáchtáil mar a oireann.
 • Seirbhís eagrúcháin agus eolais a chur ar fáil do chlubanna/eagraíochtaí óige.
 • Cúrsaí oiliúna agus oideachais a eagrú mar a oireann.
 • Deacrachtaí, fadhbanna a aithint sna pobail éagsúla maidir le cúrsaí óige.
 • Comhairle agus tacaíocht a thabhairt do cheannairí óige sa phobal.

Riachtanais an Phoist

 • Ardchaighdeán i labhairt agus i scríobh na Gaeilge.
 • Taithí agus eolas ar chúrsaí óige.
 • Scileanna maithe cumarsáide agus idirphearsanta.
 • Sárscileanna i riaradh tograí óige agus pobail.
 • Ardscileanna ríomhaireachta agus riaracháin.
 • Taithí ar obair phobail agus coistí deonacha.
 • Ceadúnas glan tiomána reatha agus gluaisteán a bheith aige/aici.

Beidh an té a cheapfar freagrach don Bhainisteoir agus don Bhord Stiúrtha. Is conradh lánaimseartha bliana atá i gceist. Beidh an té a cheapfar lonnaithe in oifig Óige na Gaeltachta i gCasla, Co na Gaillimhe. Íocfar ráta caighdeánach tuarastail.

Is fostóir comhionannais é Óige na Gaeltachta Teo.

Seol d’iarratas mar aon le CV roimh an Céadaoin 3ú Lúnasa, 2011 chuig:

An Bainisteoir
Óige na Gaeltachta
Casla
Conamara
Co. na Gaillimhe

Teil: 091 506014
R-phost: eolas@onag.ie

http://onag.ie/oigenagaeltachta/?attachment_id=469

Dé Domhnaigh 10 Iúil 2011

Fógraí - Dé Domhnaigh 10ú Iúil 2011

Aifrinn na Seachtaine
An Cúigiú Domhnach Déag Saor - "An té a bhfuil cluasa air, éisteadh sé!"
Dé Sathairn 9ú 7.00in: Cáit & Pádraig King, An Gleann Mór
Dé Domhnaigh 10ú 8.30rn: Johnny Cholman Mac Donncha, An Caorán Beag
Dé Domhnaigh 10ú 11.00rn: Babe, Pat & Colman Faherty, An Tuairín
Dé Luain 11ú 7.00in: Máirtín Chóilín, a bhean Bairbre & a mhac Máirtín, Cuileán
Dé Máirt 12ú 9.00rn: Cóilín Mháirtín Cóilín & a bhean Rose, Cuileán
Déardaoin 14ú 10.30rn (Áras Mhic Dara): Paddy Tommy & Maimí de Bhailís. Pádraig & Seán Ó Domhnaill. Máire Hopkins, An Caorán Beag
Dé hAoine 15ú 9.00rn: Tom Cóil & a bhean Máire, An Tuairín
Dé Sathairn 16ú 7.00in: Peadar Choilm an Fhatharta, An Tuairín
Dé Domhnaigh 17ú 8.30rn: Nuala Nic Con Iomaire, Bóthar an Chillín
Dé Domhnaigh 17ú 11.00rn: Joe & Mary O Donnell, Tír an Fhia

Comhghairdeas
Le hAedín Ní Bhroin agus Joseph Roche a phós inné (Dé Sathairn). Go mairfidh siad a nuacht.

Oifig Turasóireachta
Tá Comharchumann Mhic Dara, An Cheathrú Rua ag tabhairt cuiridh don pobal bheith i láthair ag Oifig Turasóireachta na Ceathrún Rua ag 2.00in Dé hAoine 15ú Iúil tráth a n-osclóidh an Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh an oifig turasóireachta agus an suíomh idirlín.

Oícheanta Eolais
Faoi chúrsaí dioplóma, fochéime agus iarchéime in Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge ar siúl ón 17.00-20.00 in:
-Ionad an Acadaimh, An Cheathrú Rua - Déardaoin 14ú Iúil;
-Seanscoil Shailearna, Indreabhán - Dé Máirt 19ú Iúil;
-Áras na Gaeilge, OÉ Gaillimh - Dé Céadaoin 20ú Iúil;
-Ionad an Acadaimh, Carna - Déardaoin 21ú Iúil.
Míle fáilte romhat bualadh isteach chugainn. Tuilleadh eolais: 091-595101 nó www.acadamh.ie

Europus
Reáchtálfaidh Europus/GMIT (i gcomhar leis an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta) dianchúrsa oiliúna lánaimseartha ar aistriúchán cáipéisí dlí agus cáipéisí stáit eile i dTír an Fhia, Conamara i mí Lúnasa agus Meán Fómhair 2011. Glacfar le céimithe a mbeidh caighdeán ard acu i nGaeilge agus i mBéarla. Ní bheidh aon táille ar an gcúrsa. Ní ghlacfar ach le líon teoranta daoine ar an gcúrsa. Déan iarratas roimh Dé Céadaoin an 22 Iúil 2011. Tuilleadh eolais: 091-595492 nó http://www.europus.ie/nuacht.html.

Grúpa Tosaitheoirí Bogshodar
Teacht le chéile ag Páirc an Chathánaigh chuile Dé Máirt ón 6.00-6.30in d'aon duine a bhfuil suim acu meascán bogshodar agus siúl. Tuilleadh eolais: Cliff Jennings 085-2799739.

Turas Deoise Thuma go Lourdes
Ar siúl ón 9ú-16ú Lúnasa. Tuilleadh eolais: Sheila Davin 093-24639 (baile) nó 086-8664633.

Cumann Cathaoireacha Rothaí na hÉireann
Ba mhaith leo buíochas a ghlacadh libh don €498.19 a bhailiú ag geata an tséipéil.

Bád Tarrthála (RNLI)
Bailiúchán ag geataí an tséipéil ar an 16ú/17ú Iúil.

Dé hAoine 8 Iúil 2011

Aitheantas don cainteoir dúchais ón Roinn Oideachais

Preaseisiúint - Guth na Gaeltachta

A chairde,

Lainseáil an tAire Oideachais, Ruairí Quinn An Straitéis Náisiúnta Litearthachta agus Uimhearthachta inniu i mBÁC agus don chead uair ariamh aithnítear sa Straitéis go bhfuil riachtanas teangeolaíoch faoi leith ag Scoileanna Gaeltachta, agus go bhfuil riachtanais sainiúla teanga ag cainteoirí dúchais Gaeilge agus ag na foghlaimeoirí Gaeilge a dhéanann freastal ar an scoileanna sin agus ar Ghaelscoileanna.  Tá an tuarascáil iomlán ar fail ar shuíomh na Roinne Oideachais i nGaeilge agus i mBéarla  (http://www.education.ie/admin/servlet/blobservlet/lit_num_strat_ir.pdf?language=GA&igstat=true).  Iniata, tá doiciméid le roinnt de na píosaí is tábhachtaí ó thaobh na Gaeilge de ón chead léamh.  Seo thíos dhá shampla:

lth 12  Sa straitéis litearthachta agus uimhearthachta seo aithnítear go bhfuil riachtanais foghlama atá an-éagsúil ag foghlaimeoirí i scoileanna Gaeilge agus gur gá dóibh na scileanna litearthachta a fhorbairt i nGaeilge (mar an chéad teanga atá acu nó mar chéad teanga na scoile) agus i mBéarla.

lth 58  * Tá riachtanais litearthachta ar leith ag scoláirí i nGaelscoileanna a fhoghlaimíonn trí Ghaeilge, scoláirí a bhfuil an Ghaeilge mar an teanga bhaile acu ina measc, nach dtugtar fúthu go hiomlán sa churaclam bunscoile (agus meánscoile lth 60) reatha. Ní mór dúinn tabhairt faoi na riachtanais ar leith seo trína chinntiú go ndéanann curaclam na Gaeilge T12 (do Ghaelscoileanna) foráil d'fhorbairt na scileanna litearthachta ar bhealach cosúil leo siúd a ndéantar foráil dóibh i gcuraclam an Bhéarla, forbairt a scileanna cognaíocha agus scileanna ardoird smaointeoireachta leanaí san áireamh.

2 Déanann an Ghaeilge mar L1 tagairt do theagasc na Gaeilge mar an chéad teanga nó i nGaelscoileanna. Déanann an Ghaeilge mar T2 tagairt do theagasc na Gaeilge mar an dara teanga, i.e. teagasc na Gaeilge i scoileanna ina bhfuil an Béarla mar an phríomhtheanga teagaisc.

Ár mbuíochas leis na heagraíochtaí uilig a rinne aighneacht leis an Roinn Oideachais ar an ábhar seo, COGG Gaelscoileanna, Forbairt Naíonraí Teoranta, An Foras Pátrúnachta agus Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta san áireamh.

Éamonn Mac Niallais
Urlabhraí
Guth na Gaeltachta
087-6387468
eolas@guthnag.com

WWW.GUTHNAG.COM

Nóta don Eagarthóir: Bunaíodh Guth na Gaeltachta i nGaoth Dobhair i mí Lúnasa 2009. Tá sé ag reáchtáil cruinnithe poiblí ó shin. Bunaíodh an grúpa chun an pobal a chur ar an eolas faoi impleachtaí na gciorruithe a bhí molta ag an mBord Snip Nua don Ghaeilge agus don Ghaeltacht. Is feachtas neamhpholaitiúil, traspháirtí é Guth na Gaeltachta atá dírithe ar chás na Gaeilge agus na Gaeltachta.

Dé Sathairn 2 Iúil 2011

Fógraí - Dé Domhnaigh 3ú Iúil 2011

Aifrinn na Seachtaine
An Ceathrú Domhnach Déag Saor - "Tagaigí chugam, sibhse uileag atá tuirseach agus atá ag iompar ualaí troma, agus tabharfaidh mé scíth daoibh."
Dé Sathairn 2ú 7.00in: Nan O Donnell, An Caorán Beag/Tír Chonaill
Dé Domhnaigh 3ú 8.30rn: Pobal
Dé Domhnaigh 3ú 11.00rn: Bríd Ní Dhonnacha, Caladh Thaidhg
Dé Luain 4ú 7.00in: Liam Ó Conghaile & a iníon Máirín, Cnoc a dTua
Dé Máirt 5ú 9.00rn: Bríd Uí Fhiontáin, Tismeán
Déardaoin 7ú 10.30rn (Áras Mhic Dara): Johnny Chóil Breathnach
Dé hAoine 8ú 9.00rn: Pat & Peter Clancy, Sruthán
Dé Sathairn 9ú 7.00in: Cáit & Pádraig King, An Gleann Mór
Dé Domhnaigh 10ú 8.30rn: Johnny Cholman Mac Donncha, An Caorán Beag
Dé Domhnaigh 10ú 11.00rn: Babe, Pat & Colman Faherty, An Tuairín

Fáilte
Fáilte roimh na páistí seo a bhaisteadh le cúpla mí anuas: Ruby Mia Ní Fhlathárta; Amber Rose Hickey; Niamh Ní Ghionnáin.

Tionól Gaeltachta
Ag Conradh na Gaeilge ar an gCeathrú Rua ón 30ú Meitheamh go 3 Iúil. Tá clár leathan de himeachtaí acu i rith na deireadh seachtaine. Tá 80 duine fásta ag freastal ar an Tionól. Cuireann muid céad míle fáilte rompu.

Grúpa Tosaitheoirí Bogshodar
Teacht le chéile ag Páirc an Chathánaigh chuile Dé Máirt ón 6.00-6.30in d'aon duine a bhfuil suim acu meascán bogshodar agus siúl. Tuilleadh eolais: Cliff Jennings 085-2799739.

Turas Deoise Thuma go Lourdes
Ar siúl ón 9ú-16ú Lúnasa. Tuilleadh eolais: Sheila Davin 093-24639 (baile) nó 086-8664633.

Cumann Duán na hÉireann
Bailiúchán ag geataí an tséipéil ar an 2ú/3ú Iúil.

Bád Tarrthála (RNLI)
Bailiúchán ag geataí an tséipéil ar an 16ú/17ú Iúil.