Dé Céadaoin 31 Lúnasa 2011

Tumoideachas san Iar Thuaisceart

Preaseisiúint - Guth na Gaeltachta

A chairde,

Tá tús curtha inniu ag trí bhunscoil Ghaeltachta san Iarthuaisceart leis an tumoideachas ins na naíonáin bheaga; Scoil Rann na Feirste, Scoil Dhoire Chonaire agus Scoil Chaiseal na gCorr. Séard atá i gceist go bunúsach leis seo nó nach mbeidh na scoileanna seo ag tosnú ar theagasc an Bhéarla leis na daltaí go dtí na naíonáin mhóra ar a laghad. Déanann muid comhghairdeas leis na tuismitheoirí, na Boird Bhainistíochta agus na múinteoirí ins na scoileanna seo a ghlac an cinneadh dearfach seo.

Is cinnte ón taighde idirnáisiúnta agus náisiúnta atá déanta ar an tumoideachas, ní amháin go bhfuil sé chun leas na mionteanga (an Ghaeilge) ach go mbíonn torthaí foghlama níos airde á mbaint amach ag na daltaí ins an dá theanga. Mar sin de, is chun leas an pháiste atá an cleachtas seo.

Tá buíochas ag gabháil d'Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta agus COGG a d'eagraigh seimineár do lucht teagaisc na scoileanna Gaeltachta san Earrach ar an ábhar seo. Chomh maith le sin, d'eagraigh siad seisiúin eolais do na Boird Bainistíochta agus cúrsa traenála do mhuinteoirí ar fhoghraíocht na Gaeilge. Tá seacht mbunscoil eile i gCatagóir A san Iarthuaisceart agus tuigeann muid go bhfuil cinneadh le déanamh go fóill ag roinnt acu seo agus tá súil againn go nglacfaidh siad uilig an cinneadh céanna.

Tá sé fíorthábhachtach dúinn mar phobal Gaeltachta na céimeanna dearfacha seo a ghlacadh le léiriú go bhfuil muid dáiríre faoi thodhchaí na teanga a chinntiú. Tá géarchéim ann ó thaobh úsáid na Gaeilge i measc aos óg na Gaeltachta; ní réiteach na faidhbe ann féin atá sa tumoideachas ach is cinnte gur cuid den réiteach é.

Ní neart go cur le chéile.

Éamonn Mac Niallais
Urlabhraí
Guth na Gaeltachta
087-6387468
eolas@guthnag.com

WWW.GUTHNAG.COM

Nóta don Eagarthóir: Bunaíodh Guth na Gaeltachta i nGaoth Dobhair i mí Lúnasa 2009. Tá sé ag reáchtáil cruinnithe poiblí ó shin. Is feachtas neamhpholaitiúil, traspháirtí é Guth na Gaeltachta atá dírithe ar chás na Gaeilge agus na Gaeltachta.

Dé Domhnaigh 28 Lúnasa 2011

Fógraí - Dé Domhnaigh 28ú Lúnasa 2011

Aifrinn na Seachtaine
An Dara Domhnach Fichead Saor - “Más le daoine bheith ar mo lucht leanúna, cuiridís suas dóibh féin agus tógaidís suas a gcrois, agus leanaidís mé.”
Dé Sathairn 27ú 7.00 i.n.: Michéal & Máire Bn Uí Bhraonáin, Sruthán.
Dé Domhnaigh 28ú 8.30 r.n.: Cóilín Mac Donnacha, Oxford & Inis Mhic Cionaith.
Dé Domhnaigh 28ú 11.00 r.n.: Pádraig Ó Conghaile & a bhean Bairbre.
Dé Luain 29ú 7.00 i.n.: Cóilín & Bríd Grealish.
Dé Máirt 30ú 9.00 r.n.: Séamus Ó Fínneadha, a bhean Máire, Festy, & a gclann ar fad, Cladhnach.
Déardaoin 1ú 10.30 r.n. (Áras Mhic Dara): Seánín Mháirtín John & a dheirfiúr Máire, Cuileáin.
Dé hAoine 2ú 9.00 r.n.: Kate de Paor, Bóthar an Chillín.
Dé Sathairn 3ú 7.00 i.n. Pobal.
Dé Domhnaigh 4ú 8.30 r.n.: Máirtín Táimín Ó Dubháin, Croiminne.
Dé Domhnaigh 4ú 11.00 r.n.: Peadar & Mairéad Ó Conghaile.

Léitheoirí - Meán Fómhair
Dé Sathairn 7.00 i.n.: Geraldine Uí Loideáin.
Dé Domhnaigh 8.30 r.n.: Máirtín Ó Conghaile.
Dé Domhnaigh 11.00 r.n.: Bríd Ní Liatháin.

Ministrí na hEocairiste - Meán Fómhair
Dé Sathairn: Mary Joe Uí Chualáin, Mairéad Ní Dhomhnaill.
Dé Domhnaigh: Bríd Ní Bhraonáin, Anna Uí Fhlatharta.

Scoileanna Náisiúnta ag Athoscailt
Osclóidh Scoil Mhic Dara ar an Déardaoin an 1ú Meán Fómhair.
Osclóidh Scoil an Tuairín ar an gCéadaoin an 31ú Lúnasa.

Naíonra Mhic Dara ag Athoscailt
Beidh Naíonra Mhic Dara ag oscailt sa sean-ionad sa Chuileán ar an 5ú Meán Fómhair.

Faoistin
Ar fáil tar éis an Aifrinn chuile Dé Sathairn.

Dé Domhnaigh 21 Lúnasa 2011

Fógraí - Dé Domhnaigh 21ú Lúnasa 2011

Aifrinn na Seachtaine
An tAonú Domhnach Fichead Saor - "Is tú an Críost, Mac an Dia beo."
Dé Sathairn 20ú 7.00in: Vinny, Eddie agus Tommy Monaghan, agus Mary Monaghan Burke.
Dé Domhnaigh 21ú 8.30rn: Delia Ní Fhlatharta.
Dé Domhnaigh 21ú 11.00rn: Pádraig, Áine agus Caroline Uí Fhlatharta agus Jimmy McCormack.
Dé Luain 22ú 7.00in:Máirtín Tommy Mac Donnacha agus a mhuintir uilig, Bóthar Buí.
Dé Máirt 23ú 9.00rn: Pádraig Ó Catháin, Barr a' Doire.
Déardaoin 25ú 10.30rn (Áras Mhic Dara): Ronnie Simpson.
Dé hAoine 26ú 9.00rn: Pateen Mhack, a bhean Mary agus a glcann, Cladhnach.
Dé Sathairn 27ú 7.00in: Mícheál agus Máire Bn Uí Bhraonáin, Sruthán.
Dé Domhnaigh 28ú 8.30rn: Cóilín Mac Donnacha, Oxford agus Inis Mhic Cionaith.
Dé Domhnaigh 28ú 11.00rn: Pádraig Ó Conghaile agus a bhean Bairbre.

Fáilte roimh na páistí a baisteadh le coicís anuas
Sophia Patricia Fielding; Róise Maebh Ní Chonghaile; Gearóid Caoimhín Ó Conghaile; Aisling Christina Ní Fhlatharta.

Cúrsa Scileanna Cúramóirí
Beidh Rannóg na gCúramóirí in éineacht le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (HSE) ag reáchtáil cúrsa scileanna cúramóirí FETAC Leibhéal 5 ar an gCeathrú Rua ar 23ú Lúnasa 2011. Má tá suim agat sa chúrsa seo, glaoigh ar 091-548333 le haghaidh foirm iarratais.

www.acadamh.ie
Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge
Tá an cúrsa Ríomhaireachta (Ceadúnas ECDL) agus an Dioplóma sa Ghaeilge á thairiscint ar an gCeathrú Rua arís i mbliana. Tá an cúrsa dírithe ar scoláirí críochnú scoile, daoine atá filleadh ar an oideachas, daoine dífhostaithe, oideachas den dara seans, srl. Tuilleadh eolais: Baba S Uí Loingsigh ag 091-595101.
Chomh maith le sin, tá cúrsaí eile ar fáil i mbliana ar an gCeathrú Rua agus i gCarna. Tuilleadh eolais agus foirm iarratais ar fáil ar-líne ag www.acadamh.ie/cursai

Dé Luain 15 Lúnasa 2011

Ionad Cúram Leanaí na Ceathrún Rua

Ionad Cúram Leanaí na Ceathrún Rua
Tá sé fógartha go bhfuil moill curtha ar oscailt Ionad Cúram Leanaí na Ceathrún Rua. Bhí súil go mbeadh an ionad réidh an mhí seo chugainn, ach tá an oscailt curtha siar mar gheall ar obair chun earraí atá tíosach ar fhuinneamh, nach raibh clúdaithe sa chéad phlean is cosúil. Dúirt Seán Ó Domhnaill, Bainisteoir Chomharchumann Mhic Dara, in agallamh le RTÉ Raidió na Gaeltachta dé hAoine seo caite, go bhfuil súil acu anois go n-osclaíodh an ionad i mí Dheireadh Fhómhair.

Is comhfhiontar an tionscadal seo idir Comharchumann Mhic Dara, Údarás na Gaeltachta agus an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta. Tá deontas €500,000 faighte acu chun naíolann, naíonra agus ionad cúram iarscoile a chur ar fáil i bhfoirgneamh san Eastáit Tionscail. Beidh áiteanna spraoi taobh amuigh agus taobh istigh ann freisin.

Naíonra Mhic Dara, Cuileán
Tá thart ar 40 páiste cláraithe le Naíonra Mhic Dara, atá lonnaithe sa Chuileán le blianta fada anuas. Beidh breis spásanna agus áiseanna nua-aimseartha acu nuair a bhogann siad go dtí an ionad nua. Chomh maith le sin, tá 25 páiste cláraithe le haghaidh an naíolann a bheidh ag freastal ar ghasúr ó 6 mhí go 12 bliain d'aois.

Agallamh ar Adhmhaidin
Tá sé i gceist seirbhís iarscoile a chur ar fáil freisin, cé nach bhfuil sé socruithe go fóill, chun na gasúr a bhailiú agus tabhairt go dtí an áit chun obair bhaile a dhéanamh - seirbhís nach raibh sa cheantar cheanna agus go bhfuil ag oibriú go maith sna hoileáin faoi láthair, dar le Seán Ó Domhnaill. "Ba cheart seirbhís mar seo a bheith ann" a dúirt sé san agallamh ar Adhmhaidin.

Tá feachtas bailiúchán airgid ar siúl faoi láthair ag Cúram Leanaí na Ceathrún Rua Teo. agus sprioc €50,000 le baint amach acu, mar atá leagtha amach mar chuid den deontas, chun troscáin, srl. a cheannach. Tá ticéid ar chostas €5 ar fáil sa cheantar.

Tá sé fógartha freisin, ar RTÉ Raidió na Gaeltachta inniu, go mbeidh cruinniú um tráthnóna idir Comharchumann Mhic Dara, Údarás na Gaeltachta agus Roinn na Gaeltachta chun plé a dhéanamh ar an ionad, agus go bhfuil súil acu post mar Bhainisteoir a fhógairt go luath.

Dé Domhnaigh 14 Lúnasa 2011

Fógraí - Dé Domhnaigh 14ú Lúnasa 2011

Aifrinn na Seachtaine
An Fichiú Domhnach - "A bhean, is mór é do chreideamh! Bíodh agat de réir mar atá tú ag iarradh."
Dé Sathairn 13ú 7.00in: Babe, Coleman agus Michael Sullivan, Doire Fhearta Beag.
Dé Domhnaigh 14ú 8.30rn: Cáit Uí Mhaolchiarán, Doire Fhearta Mór.
Dé Domhnaigh 14ú 11.00rn: Áine, Tomás, Matt, Mary, Micheál, Colm agus Johnny Ó Domhnaill, An Caorán Beag.
Dé Luain 15ú - Deastógáil Muire - 11.00rn: Áine Ní Shúileabháin, Bothár na Scrathóga.
Dé Luain 15ú - Deastógáil Muire - 7.00in: Stiofán Mac Donnacha, a bhean Máire agus a gclann, An Gleann Mór
Dé Máirt 16ú 9.00rn: Peadar Mhack, a bhean Baba agus a glcann, Cladhnach.
Déardaoin 18ú 10.30rn (Áras Mhic Dara): Pobal.
Dé hAoine 19ú 9.00rn: Micheál Ó Catháin, Barr a' Doire.
Dé Sathairn 20ú 7.00in: Vinny, Eddie agus Tommy Monaghan, agus Mary Monaghan Burke.
Dé Domhnaigh 21ú 8.30rn: Delia Ní Fhlatharta.
Dé Domhnaigh 21ú 11.00rn: Pádraig, Áine agus Caroline Uí Fhlatharta agus Jimmy McCormack.

Féile Deastógáil na Maighdine Beannaithe Muire
Sé Dé Luain an 15ú Lúnasa Féile Deastógáil na Maighdine Beannaithe Muire. Lá Saoire Eaglasta atá ann. Beidh Aifreann Dé Luain ag 11.00rn ar maidin agus 7.00in um tráthnóna.

Cúrsa Scileanna Cúramóirí
Beidh Rannóg na gCúramóirí in éineacht le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (HSE) ag reáchtáil cúrsa scileanna cúramóirí FETAC Leibhéal 5 ar an gCeathrú Rua ar 23ú Lúnasa 2011. Má tá suim agat sa chúrsa seo, glaoigh ar 091-548333 le haghaidh foirm iarratais.

Bailiúchán Trócaire
Bailíodh €370 eile an deireadh seachtaine seo caite do Thrócaire sa bailiúcháin speisialta dóibh siúd in Oirthear na hAfraice (An tSomáil, An Aetóip agus An Chéinia). Sin iomlán €3,126. Míle buíochas arís as bhur gcúnamh.

Cluiche Ceathrú Ceannais an Chontae
Tá foireann sinsir peile na Ceathrún Rua ag imirt i gcoinne Bhaile an Mhuilinn i gcluiche ceathrú ceannais an chontae i bPáirc an Phiarsaigh ag 3.45in Dé Domhnaigh 14ú Lúnasa. Ba mhór acu bhur dtacaíocht ar an lá.

Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge
Tá an cúrsa Ríomhaireachta (Ceadúnas ECDL) agus an Dioplóma sa Ghaeilge á thairiscint ar an gCeathrú Rua arís i mbliana. Tá an cúrsa dírithe ar scoláirí críochnú scoile, daoine atá filleadh ar an oideachas, daoine dífhostaithe, oideachas den dara seans, srl. Tuilleadh eolais: Baba S Uí Loingsigh ag 091-595101.
Chomh maith le sin, tá cúrsaí eile ar fáil i mbliana ar an gCeathrú Rua agus i gCarna. Tuilleadh eolais agus foirm iarratais ar fáil ar-líne ag www.acadamh.ie/cursai

Dé Domhnaigh 7 Lúnasa 2011

Fógraí - Dé Domhnaigh 7ú Lúnasa 2011

Aifrinn na Seachtaine
An Naoú Domhnach Déag Saor - "A Thiarna, sábháil mé!"
Dé Sathairn 6ú 7.00in: Beartla Ó Conghaile, Leitir Mucú & Cúl na Gaoithe.
Dé Domhnaigh 7ú 8.30rn: Baba William, Doire Fhearta.
Dé Domhnaigh 7ú 11.00rn: Mike Johnny Mac Donnacha, An Pointe.
Dé Luain 8ú 7.00in: Johnny Coleman Mac Donnacha, An Pointe.
Dé Máirt 9ú 9.00rn: Cóilín Ó Catháin, Barr a' Doire.
Déardaoin 11ú 10.30rn (Áras Mhic Dara): Kate, Cóil Liam Ó Conghaile & n-íníonacha Bríd & a fear Denis, Mary & a fear Taimín & a ngar iníon Bridget, Tuairín & Béal a' Daingin.
Dé hAoine 12ú 9.00rn: Bríd & Pádraig Ó Conghaile, Tismeán.
Dé Sathairn 13ú 7.00in: Babe, Coleman & Michael Sullivan, Doire Fhearta Beag.
Dé Domhnaigh 14ú 8.30rn: Cáit Uí Mhaolchiarán, Doire Fhearta Mór.
Dé Domhnaigh 14ú 11.00rn: Áine, Tomás, Matt, Mary, Micheál, Colm & Johnny Ó Domhnaill, An Caorán Beag..

Bailiúchán Trócaire
Bailíodh €2,576 do Thrócaire sa bailiúcháin speisialta dóibh siúd in Oirthear na hAfraice (An tSomáil, An Aetóip & An Chéinia) áit ina bhfuil na mílte ag fáil bháis leis an ocras faoi láthair. Go raibh míle maith agaibh as bhur dtacaíocht.

Oilithreacht go Máméan
Beidh oilithreacht na bliana go Máméan ar an Domhnach 7ú Lúnasa. Turas na Croise ag 3.00in agus Aifreann ag 3.45in. Fáilte roimh chuile dhuine.


www.acadamh.ie
Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge
Tá an cúrsa Ríomhaireachta (Ceadúnas ECDL) agus an Dioplóma sa Ghaeilge á thairiscint ar an gCeathrú Rua arís i mbliana. Tá an cúrsa dírithe ar scoláirí críochnú scoile, daoine atá filleadh ar an oideachas, daoine dífhostaithe, oideachas den dara seans, srl. Tuilleadh eolais: Baba S Uí Loingsigh ag 091-595101.
Chomh maith le sin, tá cúrsaí eile ar fáil i mbliana ar an gCeathrú Rua agus i gCarna. Tuilleadh eolais agus foirm iarratais ar fáil ar-líne ag www.acadamh.ie/cursai