Dé Domhnaigh 25 Meán Fómhair 2011

Fógraí - Dé Domhnaigh 25ú Meán Fómhair 2011

Aifrinn na Seachtaine
An Séú Domhnach Fichead Saor - “Bíodh an intinn chéanna agaibh is a bhí ag Íosa Críost”
Dé Sathairn 24ú 7.00 i.n.: Winnie Gavin, Doire Fhearta Beag.
Dé Domhnaigh 25ú 8.30r.n.: Miko O Donnell.
Dé Domhnaigh 25ú 11.00 r.n.: Pádraig Ó Loideáin, Bóthar Buí.
Dé Luain 26ú 7.00 i.n.: Séamus & Máire Uí Chonghaile.
Dé Máirt 27ú 9.00 r.n.: Neilí Uí Mháille, Muiceanach idir Dhá Sháile.
Déardaoin 29ú 10.30 r.n. (Áras Mhic Dara): Bab Folan.
Dé hAoine 30ú 9.00 r.n.: An Pobal.
Dé Sathairn 1ú 7.00 i.n.: Willie Ó Conghaile, Bóthar Buí.
Dé Domhnaigh 2ú 8.30 r.n.: An Pobal.
Dé Domhnaigh 2ú 11.00 r.n.: Michéal Phadricín & a bhean Winnie, Doire Fhearta.

Ar dheis Dé
Mary Connelly, Béal Átha na Bá, An Clochán a bhásaigh Déardaoin 15ú Meán Fómhair (deirfiúr Margaret Bn Uí Dhubháin, An Tismeán).
Ar dheis Dé go raibh a hanam.

Samaritans
Bailiúchán ag geataí an tséipéil an deireadh seachtaine seo 24-25ú.

Míle Buíochas
Ba mhaith le scoláirí Scoil Chuimsitheach Chiaráin a d’eagraigh an mhaidin caife ar mhaithe le hOspís na Gaillimhe míle buíochas a ghlacadh le chuile duine a thug tacaíocht dóibh. Bhailigh siad €823. Go méadaí Dia bhur stór.

Ógras
Beidh an Club Ógras 12-16 bliain ag tosú arís Dé Céadaoin 28ú ag 6.00 i.n. i dTigh Josie. Beidh clárú ann an oíche sin chomh maith. Tuilleadh eolais ag Christina 085-1028282.

Craobh de Chumann Naomh Uinsionn de Pól
Beidh an dara cruinniú ar siúl Dé Máirt 4ú Deireadh Fómhair in Oifig Chomharchumainn Mhic Dara ag 7.30 i.n.

Léitheoirí - Deireadh Fómhair
Dé Sathairn 7.00 i.n.: Máiréad Mhic Dhonncha
Dé Domhnaigh 11.00 r.n.: Treasa Uí Lochlainn

Ministrí na hEocairiste - Deireadh Fómhair
Dé Sathairn: Mairéad Uí Fhlatharta, Bríd Uí Fhlatharta
Dé Domhnaigh: Bernie Ní Ghaoithín, Bríd Uí Ghaoithín.

Faoistin
Ar fáil tar éis an Aifrinn chuile Dé Sathairn.

Dé Domhnaigh 18 Meán Fómhair 2011

Fógraí - Dé Domhnaigh 18ú Meán Fómhair 2011

Aifrinn na Seachtaine
An Cúigiú Domhnach Fichead Saor - “Sin mar a bheidh a bhfuil ar deireadh chun tosaigh, agus a bhfuil chun tosaigh ar deireadh.”
Dé Sathairn 17ú 7.00 i.n.: Seán & Máire Uí Dhomhnaill agus a muintir, Bóthar an Chillín.
Dé Domhnaigh 18ú 8.30 r.n.: Bridie Flaherty, Doire Fhearta Beag.
Dé Domhnaigh 18ú 11.00 r.n.: Michéal, Máire & Maidhcín Ó Nia, Doire an Fhéich.
Dé Luain 19ú 7.00 i.n.: Maggie Tommy &Tomás Ó Domhnaill, An Tismeán.
Dé Máirt 20ú 9.00 r.n.: Pat, Colm, Johnny, Sala Breathnach agus na Breathnaigh uilig, An Tismeán.
Déardaoin 22ú 10.30 r.n.: (Áras Mhic Dara): Michéal Ó Domhnaill (Michéal), Bóthar Buí.
Dé hAoine 23ú 9.00 r.n.: Patrick Lydon, Bóthar Buí.
Dé Sathairn 24ú 7.00 i.n.: Winnie Gavin, Doire Fhearta Beag.
Dé Domhnaigh 25ú, 8.30r.n. Miko O Donnell.
Dé Domhnaigh 25ú 11.00 r.n.: Pádraig Ó Loideáin, Bóthar Buí.

An Chanónach Tomás Ó Mainnín S.P.
Déanaimis comhbhrón ó chroí le muintir an tAth. Tommy a fuair bás de Domhnaigh seo caite. Bhí an tAth. Tommy ar an gCeathrú Rua ó 1967-1990. Ba muinteóir álainn a bhí ann sa Scoil Chuimsitheach agus bhí an-suim aige i gcúrsaí spóirt agus lúthchleasaíocht. Ba duine séimhlách a bhí ann agus fágann sé cáil iontach ina dhiaidh. Ar dhéis Dé go raibh a anam dílis.

Craobh de Chumann Naomh Uinsionn de Pól
Tá sé beartaithe Craobh de Chumann Naomh Uinsionn de Pól a chur ar bun ar an gCeathrú Rua. Beidh cruinniú poiblí in Oifig Chomharchumainn Mhic Dara san oíche Dé Máirt seo chugainn, 20ú Meán Fómhair ag a 7.30 i.n. chun an togra a phlé agus coiste a bhunú.

Club ÓgÓgras
Beidh Club ÓgOgras ar siúl arís i mbliana do ghasúr bunscoile aois 7-12. Clárú Dé Céadaoin 21ú Meán Fómhair i Halla Éinne idir 6.00-7.30 i.n. Tuilleadh eolais: 085-7659571.

Bailiúcháin Éadaigh
Beidh Bailiúcháin UMBRA ag Halla Éinne Dé Céadaoin 21 Meán Fómhair idir 9 r.n. - 12 meán lae. Éadach agus bróga do mhná, d'fhir agus do ghasúir. Cuirtíní, tuáillí agus éadach leaba.Tuilleadh eolais: 086-8582529. Míle buíochas ó Deoise Kitui sa Chéinia.

Cúntóirí ag Teastáil i gConamara
Ar mhaith leat aire a thabhairt do dhaoine sinsireacha ina dtithe féin? Postanna páirt-aimseartha ar fáil, m.sh: istoíche, ag deireadh seachtaine, cúpla uair a’ chloig i rith an lae, agus ar eile. Cuir glaoch ar Home Instead Senior Care: 091-384170.

Faoistin
Ar fáil tar éis an Aifrinn chuile Dé Sathairn.

Dé Domhnaigh 11 Meán Fómhair 2011

Fógraí - Dé Domhnaigh 11ú Meán Fómhair 2011

Aifrinn na Seachtaine
An Ceathrú Domhnach Fichead Saor - “Cuimhnigh ar na h-aitheanta, agus ná bíodh olc ort le do chomharsa.”
Dé Sathairn 10ú 7.00in: Peadar & Mairéad Uí hOibicín & a muintir.
Dé Domhnaigh 11ú 8.30rn: Bríd & Peadar Ó Flatharta, a iníon Máire & a mac Pádraig, Cuilleán.
Dé Domhnaigh 11ú 11.00rn: Pádraig & Máirtín William, Doire Fhearta.
Dé Luain 12ú 7.00in: Kate Clancy, Sruthán.
Dé Máirt 13ú 9.00rn: Anne Clancy, Sruthán.
Déardaoin 15ú 10.30rn (Áras Mhic Dara): Peadar Khitta & Ellie Mhic Donnacha, Sruthán.
Dé hAoine 16ú 9.00rn: Tom Kelly (Tom Sheáin Colm), An Tuairín.
Dé Sathairn 17ú 7.00in: Seán & Máire Uí Dhomhnaill & a muintir, Bóthar an Chillín.
Dé Domhnaigh 18ú 8.30in: Bridie Flaherty, Doire Fhearta Beag.
Dé Domhnaigh 18ú 11.00rn: Michéal, Máire & Maidhcín Ó Nia, Doire an Fhéich.

Ionad Foghlama i gCasla
An bhfuil deacrachtaí agat foirmeacha ar nós Scrúdú Tiomána, Pas srl. a thuiscint nó a líonadh? Beidh duine ar fáil san Ionad Foghlama i gCasla, (ar chúl Tí Nioclás), chuile mhaidin Déardaoin ón 9 go dtí 10 ar maidin. Tuilleadh eolais: 091-506060.


Maidin Caife
Ar mhaithe le hOspís na Gaillimhe ar an Déardaoin 15ú Meán Fómhair ón 11.30 go dtí 1.30 i nGarraí an Chlochair trasna ó Scoil Chuimsitheach Chiaráin. Beidh an muigín caife le fáil taobh istigh sa Chlochar má bhíonn an aimsir go dona. Eagraithe ag idirbhliain S.C.C. Fáilte roimh chách.

Cúntóirí ag Teastáil i gConamara
Ar mhaith leat aire a thabhairt do dhaoine sinsireacha ina dtithe féin? Postanna páirt-aimseartha ar fáil, m.sh: istoíche, ag deireadh seachtaine, cúpla uair a’ chloig i rith an lae, agus ar eile. Cuir glaoch ar Home Instead Senior Care: 091-384170.

Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge
Tá Aonad na dTaibh-ealaíon ag tairiscint áiteanna déanacha ar an dá chúrsa seo a leanas do Mheán Fómhair na bliana seo: An tArd-Dioplóma sa Drámaíocht; agus An Dioplóma sna Dána (Cóiriú agus Stáitsiú an Cheoil Thraidisiúnta). Tá tuilleadh eolais le fáil ó Mharianne Ní Chinnéide 087-9080194.

Coiste Tréadach
Cruinniú tráthnóna Dé Luain ag 7.30in i dTeach an tSagairt.

Faoistin
Ar fáil tar éis an Aifreann chuile Dé Sathairn.

Dé Domhnaigh 4 Meán Fómhair 2011

Fógraí - Dé Domhnaigh 4ú Meán Fómhair 2011

Aifrinn na Seachtaine
An Tríú Domhnach Fichead Saor - “San áit a bhfuil beirt nó triúr bailithe le chéile i m’ainm, táimse ann ina measc.”
Dé Sathairn 3ú 7.00 i.n. Pobal.
Dé Domhnaigh 4ú 8.30 r.n.: Máirtín Táimín Ó Dubháin, Croiminne.
Dé Domhnaigh 4ú 11.00 r.n.: Peadar & Mairéad Ó Conghaile.
Dé Luain 5ú 7.00in: Mike Johnny Mac Donnacha, Pointe.
Dé Máirt 6ú 9.00rn: Máirtín Ó Coisdealbha& a bhean Nan, Bóthar an Chillín.
Déardaoin 8ú 10.30rn (Áras Mhic Dara): Beartla & Maggie Ó Flatharta, Cóilín Ó Finneadha, Cuilleán.
Dé hAoine 9ú 9.00rn: Michael Mac Donnacha & a bhean Bríd, a mac Cóilín & an tAth. Seán.
Dé Sathairn 10ú 7.00in: Peadar & Mairéad Uí hOibicín & a muintir.
Dé Domhnaigh 11ú 8.30rn: Bríd & Peadar Ó Flatharta, a iníon Máire & a mac Pádraig, Cuilleán.
Dé Domhnaigh 11ú 11.00rn: Pádraig & Máirtín William, Doire Fhearta.

Naíonra Mhic Dara ag Athoscailt
Beidh Naíonra Mhic Dara ag oscailt sa sean-ionad sa Chuileán ar an 5ú Meán Fómhair.

Ionad Foghlama i gCasla
An bhfuil deacrachtaí agat foirmeacha ar nós Scrúdú Tiomána, Pas srl. a thuiscint nó a líonadh? Beidh duine ar fáil san Ionad Foghlama i gCasla, (ar chúl Tí Nioclás), chuile mhaidin Déardaoin ón 9 go dtí 10 ar maidin. Tuilleadh eolais: 091-506060.

Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge
Tá Aonad na dTaibh-ealaíon in Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge ag tairiscint áiteanna déanacha ar an dá chúrsa seo a leanas do Mheán Fómhair na bliana seo: An tArd-Dioplóma sa Drámaíocht agus An Dioplóma sna Dána (Cóiriú agus Stáitsiú an Cheoil Thraidisiúnta). Tá tuilleadh eolais le fáil ó Mharianne Ní Chinnéide 087-9080194.

Loch Dearg, Paiteagó, Co. Dhún na nGall
- Lá Cúrsa Spioradálta ar fáil ar an 5ú, 6ú ,12ú, 13ú, 14ú, 17ú, 18ú, 19ú & 20ú Meán Fómhair. Costas €30 (clúdaíonn sé seo an bád, tae/caife & scónaí).
- Dé Céadaoin 7ú Meán Fómhair: Lá Machnamh leis an tSiúr Maureen James. Costas €35 an duine (clúdaíonn sé seo an bád, tae/caife & scónaí).
- Dé Domhnaigh 11ú Meán Fómhair, 9km siúlóid cosán. Tosú 12 meán lae ag an Ionad Cuairteoirí. Clárú 11.30 r.n. Costas €20 daoine fásta / €10 gasúr (clúdaíonn sé seo bia & deoch, t-léine agus mála). Tuilleadh eolais: 071-9861518 nó ríomhphost: info@loughderg.org