Dé Domhnaigh 9 Nollaig 2012

Fógraí - Dé Domhnaigh 9ú Nollaig 2012

An Dara Domhnach den Aidbhint

Suíochán Nua don Séipéal
Tá súil againn go mbeidh na suíochán réitithe i mí Eanáir. Iarrtar ar dhaoine a bhfuil ceann ordaithe acu glaoch ar Mhonique san oifig le cinntiú go bhfuil an t-eolas a bheas ag dul ar na suíochán cruinn. Is féidir glaoch uirthi ó 9.30 r.n. - 1.00 i.n. Luan go hAoine.

Clúdaigh do bhailiúchán na seachtaine
Tá muid ag réiteach na gclúdach don bhliain nua faoi láthair. Aon duine nach bhfaigheann ceann faoi láthair agus gur mhaith leo ceann a fháil, is féidir leo a n-ainm a fhágáil ag teach an tSagairt.

Bailiúchán Náisiúnta de Chumann Naomh Uinseann de Pól
Mar chuid de bhailiúchán Náisiúnta Chumann Naomh Uinseann de Pól, tá Comhdháil Mhic Dara (an cumann áitiúil ar an gCeathrú Rua) ag eagrú bailiúcháin ag geataí séipéil an cheantair - An Cnoc, Na Minna, An Tulach, Ros a' Mhíl, An Cheathrú Rua, Leitir Móir, Tír an Fhia, Leitir Mealláin, Camus, An Gort Mór, Ros Muc, Cill Chiaráin agus Carna. Ba rí-mhór againn aon airgead a chur i mbailiúchán na Séipéal ar an 8/9 Nollaig. Tá cuid mhaith ar an ngannchuid ar an aimsir seo, faraor.

Cúrsa Muintearais
Beidh cúrsa oíche/tráthnóna ar siúl ag Muintearas i leagan colbhaí agus pábháil agus i leagan brící freisin. Má tá suim agat sna cúrsaí seo cuir glaoch ar Patrick ag 091-551145.

Halla Éinne
Tionólfar Cruinniú Chinn Thréimhse Choiste an Halla sa halla ag 8.00 i.n. Déardaoin 13 Nollaig 2012. Pléifear an fhorbairt suímh atá molta agus todhchaí an halla. Is deis é seo don phobal a gcuid tuairimí a chur in iúl. Beidh fáilte roimh gach duine. Coiste Airgeadais Beidh cruinniú ag an gCoiste Airgeadais Dé Luain ag 7.30 i.n. i dTeach an tSagairt.

Seirbhísí Aithrí
Beidh an Seirbhís Aithrí (faoistin) ar siúl i mbliana ar an Máirt, 18 Nollaig ag 8.00 i.n. le deis a thabhairt don phobal faoistin a fháil don Nollaig.

Dé Domhnaigh 2 Meán Fómhair 2012

Fógraí - Dé Domhnaigh 2ú Meán Fómhair 2012

Aifrinn na Seachtaine
An Dara Domhnach Fichead Saor - “Is ón taobh istigh a thagann na drochnithe seo uileag.”
Dé Sathairn 1ú 7.00 i.n.: Nellie & Jacko Joyce. Peadar & Bríd Uí Fhlatharta, a mac Pádraig & a n-iníon Máire, Cuileán.
Dé Domhnaigh 2ú 8.30 r.n.: Liam Ó Conghaile, Cladhnach (Aifreann Bliana).
Dé Domhnaigh 2ú 11.00 r.n.: Micil & Sarah Flaherty & a gclann, Colmán, Joe, Michael & Máire, Máimín & An Cheathrú Rua.
Dé Luain 3ú 7.00 i.n.: Matt, Nan & Beartla Ó Domhnaill, An Fhaiche.
Dé Máirt 4ú 9.00 r.n.: Aifreann.
Déardaoin 6ú 10.30 r.n.(Áras Mhic Dara): Beartla & Maggie Ó Flatharta (Colm), Cóilín Ó Finneadha, Cuileán.
Dé hAoine 7ú 9.00 r.n.: Aifreann.
Dé Sathairn 8ú 7.00 i.n.: Cóilín Lydon (Cóilín Feadóg), Gleann Mór. Tony Keane, Yorkshire & Doire Fhearta (Aifreann Míosúil).
Dé Domhnaigh 9ú 8.30 r.n.: An Pobal.
Dé Domhnaigh 9ú 11.00 r.n.: Caitlín Bean Uí Chonghaile, Doire an Fhéich (Aifreann Míosúil).

Faoistin
Ar fáil tráthnóna Dé Sathairn tar éis an Aifrinn.

Scrioptúir Dé Domhnaigh seo chugainn
Iarimiá 23:1-6, Salm 22, Marcas 6:30-34. “Ghlac sé trua dóibh mar go raibh siad mar bheadh caoirigh gan aoire.”

Scrioptúir Dé Domhnaigh seo chugainn
Séamas -- 2:1-5, Salm 145, Marcas 7:31-37: “Thug sé i leataobh ón slua é...”

Léitheoirí - Meán Fómhair
Dé Sathairn 7.00 i.n.: Geraldine Uí Loideáin.
Dé Domhnaigh 8.30 r.n.: Máirtín Ó Conghaile.
Dé Domhnaigh 11.00 r.n.: Bríd Ní Liatháin.

Ministrí na hEocairiste - Meán Fómhair
Dé Sathairn: Mary Joe Uí Chualáin, Mairéad Ní Dhomhnaill.
Dé Domhnaigh: Bríd Ní Bhraonáin, Anna Uí Fhlatharta.

Comhaireamh Bailiúcháin na gCiseáin - Meán Fómhair
Padraic Ó Lochlainn, Bríd Ní Liatháin, Bernie Wyndham.

Freastalaithe Aifrinn 2-9 Meán Fómhair
Aisling Nic Dhonnacha, Aoife Ní Chonghaile.

Scoil Mhic Dara ag Athoscailt
Osclóidh Scoil Mhic Dara ar an Luan an 3ú Meán Fómhair ag 8.45 r.n.

Ionad Cúram Leanaí na Ceathrún Rua
Beidh Ionad Cúram Leanaí na Ceathrún Rua ag cur Seirbhís Cúram Iar Scoile ar fáil ó 3ú Meán Fómhair ar aghaidh ag freastal ar Scoil Náisiúnta Mhic Dara, An Cheathrú Rua, Scoil Náisiúnta Ros an Mhíl agus Scoil Náisiúnta An Tuairín. Beidh seirbhís bailithe ar fáil chun na páistí a bhailiú ó na scoileanna. Beidh costas do €3 sa lá ón gCeathrú Rua agus €5 ó scoileanna Ros an Mhíl agus an Tuairín ar an tseirbhís seo. Má bhíonn aon eolas eile uait nó má tá tú ag iarraidh áit a chur in áirithe cuir glaoch ar 091-595274 idir 10 r.n. – 1 i.n. Luan go hAoine.

Céilí Mór in Wembly
Tá Muintir Chonamara ag eagrú Céilí Mór ar mhaithe le Séipéal Mhic Dara thall in Wembly ar an Aoine an 26ú Deireadh Fómhair 2012. Iarrtar ar muintir na háite scéal a chuir ag a muintir atá thall go mbeidh sé ar siúl.

Cumann na bhFear - An Seid
Beidh cruinniú ag Cumann na bhFear (an seid) Dé Máirt, 4ú Meán Fómhair 7.00 i.n. faoi chúrsaí do dhaoine fásta (fir) m.sh táthú (weldáil), déanamh suas troscan, foghlaim scileanna srl. Fáilte roimh dhaoine dífhostaithe, retireáilte nó daoine ar mhaith leo a scileanna a roinnt le daoine eile.

Ranganna/Gníomhaíochtaí san Ionad Tacaíochta Teaghlaigh
Beidh An Crann Taca/Ionad Tacaíochta Teaghlaigh, An Cnoc, Indreabhán ag cur tús le ranganna/gníomhaíochtaí (m.sh. Scéalaíocht, Fraincis, Gaeilge, Matamaitic, Bácáil, Ealaíon/Ceardaíocht, Drumadóireacht, Ceol 7rl.) do ghasúir, do dhéagóirí agus do dhaoine fásta ag tús mhí Dheireadh Fómhair. Oíche eolais: Dé Céadaoin, 12 Meán Fómhair ó 19.00 – 20.30 ins an An Ionad Tacaíochta Teaghlaigh ar chúl seipéal an Chnoic. Tuilleadh eolais: An Crann Taca 091-593132.

Dé Sathairn 28 Iúil 2012

Banc AIB ar an gCeathrú Rua le dúnadh

Tá sé fógartha ag an mBanc Aontais Éireann (AIB) go bhfuil brainse na Ceathrún Rua le dúnadh ar an 26 Deireadh Fómhair 2012. Aistreofar gnó an bhrainse go dtí an brainse ar Bhóthar na Trá, Gaillimh. Is féidir tuilleadh eolais a fháil agus bileog eolais a íoslódáil ar www.aib.ie.

Ráiteas ó Chomharchumann Mhic Dara

Is cúis mhór díomá do Chomharchumann Mhic Dara an scéala go bhfuil brainse na Ceathrún Rua de Bhanc an AIB le dúnadh. Fágann sé seo muintir an cheantair ar an bhfaraoir géar. Bhí seirbhís iontach ar fáil i gcónaí sa mBanc don bpobal, do ghnólachtaí áitiúla, do ghrúpaí pobail agus do charthanachtaí áitiúla, in ainneoin nach raibh sé oscailte ach dhá lá sa tseachtain. Buille eile ní hamháin do mhuintir na tuaithe ach do mhuintir na Gaeltachta. Tá sé i gceist ag an gComharchumann teagmháil a dhéanamh le bainistíocht an Bhainc leis an gceist a phlé.

Dé Domhnaigh 15 Iúil 2012

Fógraí - Dé Domhnaigh 15ú Iúil 2012

Aifrinn na Seachtaine
An Cúigiú Domhnach Déag - “...agus á gcur amach ina mbeirt agus ina mbeirt.”
Dé Sathairn 14ú 7.00 i.n.: Peadar Mac Donnacha, a mhac Peadar & Joe Mac Donnacha, An Rinn.
Dé Domhnaigh 15ú 8.30 r.n.: Máirtín, Bríd & Johnny Leainde, Ros a’ Mhíl.
Dé Domhnaigh 15ú 11.00 r.n.: Babe Phat Choilm An Fhatharta, An Tuairín. Nuala Nic Con Iomaire, Bóthar an Chillín.
Dé Luain 16ú 7.30 i.n.: Aifreann ag Loch na Naomh (ag brath ar an aimsir).
Dé Máirt 17ú 9.00 r.n.: Michael Phádraicín & a bhean Winnie, Doire Fhearta.
Déardaoin 19ú 10.30 r.n. (Áras Mhic Dara): Pádraig Ó Catháin, Barr a’ Doire.
Dé hAoine 20ú 9.00 r.n. : An Pobal.
Dé Sathairn 21ú 7.00 i.n.: Cáit & Pádraig King, An Gleann Mór. Pat & Baba Uí Chualáin, An Caorán Beag.
Dé Domhnaigh 22ú 8.30 r.n.: Peter Foley & a iníon Máirín, Cladhnach.
Dé Domhnaigh 22ú 11.00 r.n.: Beartla, Máire & Cóilín Ó Gríofa, An Caorán Mór.
Loch na Naomh

Lá Fhéile Mhic Dara
Beidh Aifreann ag Loch na Naomh ag 7.30 i.n. Dé Luain 16ú Iúil Lá Fhéile Mhic Dara. Moltar dul bealach Bhóithrín a’ tSagairt chuig an Loch. Le bhur dtoil ná fág aon charr ar an mbóithrín. Is féidir cáranna a fhágáil ag an Séipéal nó sa mbaile! Muna mbíonn an aimsir feiliúnach beidh an tAifreann i dTeach an Phobail.

Scrioptúir Dé Domhnaigh seo chugainn
Iarimiá 23:1-6, Salm 22, Marcas 6:30-34. “Ghlac sé trua dóibh mar go raibh siad mar bheadh caoirigh gan aoire.”

Cuir Aithne ar Thránna Chontae na Gaillimhe
Trá an Dóilín, An Cheathrú Rua, dé Sathairn 21ú Iúil, 1.00 i.n. Saor in aisce. Do dhaoine fásta & gasúir. Beidh go leor le foghlaim faoin bheatha mara atá le fáil ar ár dtránna leis an mBitheolaí Mara, J.P. Tiernan. Bileog eolais anseo.

Oilithreacht an Deoise go Lourdes 31ú Iúil – 7ú Lúnasa
Leis an Ard Easpaig Micheál Ó Néaraí. Tuilleadh eolais ó Sheila ag 086-8664633 nó An tAth Austie ag 087-2978598.

Campa Samhraidh CLG na Ceathrún Rua
Campa peile 16ú-20ú Iúil lá ar an Astro:
-Aoisghrúpa 5-9 mbliana, am: 10 r.n. - 2 i.n.
-Aoisghrúpa 9-14 bliain, am: 2 i.n. - 6 i.n.

Club Júdó Leitir Mealláin
Campa samhraidh júdó, cadhcála (kayakadóireacht), spraoi & spóirt leis an "Luas Bhád". 23ú Iúil - 27ú Iúil, am: 10 r.n. - 2 i.n. Costas: €30. Eolas ar fad ó Mharie Uí Chualáin 087-2645241.

Dé Luain 9 Iúil 2012

An Bille Gaeltachta 2012

Preasráiteas - Guth na Gaeltachta / Conradh na Gaeilge

REACHTAÍOCHT ATÁ INA "DEIS DEIRIDH AN GHAELTACHT A SHLÁNÚ" Á BRÚ TRÍD GAN PHLÉ LEIS AN bPOBAL, ARSA CONRADH NA GAEILGE & GUTH NA GAELTACHTA

Tá an-díomá ar Chonradh na Gaeilge agus ar Ghuth na Gaeltachta go bhfuil gach cuma ar an scéal go mbeidh An Bille Gaeltachta 2012, an reachtaíocht is tábhachtaí ó thaobh na Gaeilge agus na Gaeltachta de le trí scór bliain anuas, á bhrú trí Thithe an Oireachtais roimh bhriseadh an tsamhraidh.

Dúirt Dónall Ó Cnáimhsí, Guth na Gaeltachta: "Thug an tAire Gaeltachta Donnchadh Mac Fhionnlaoich féin le fios sa Seanad le déanaí go mb'fhéidir gurb í an reachtaíocht seo an deis deiridh a bheidh againn chun an Ghaeltacht a shlánú agus más fíor sin, creideann Guth na Gaeltachta gur mór an náire í nach bhfuil a dhóthain ama á tabhairt le plé mar is cóir a dhéanamh ar an mBille Gaeltachta.

"Agus muid ag fanacht 55 bliain le Bille Gaeltachta chun tacú leis an Ghaeilge agus leis an Ghaeltacht, ní dhéanann sé aon chiall dúinn nach mbeadh an Rialtas sásta fiú fanacht cúpla mí eile leis an reachtaíocht ríthábhachtach, thromchúiseach seo a reachtú."

Arsa Donnchadh Ó hAodha, Uachtarán Chonradh na Gaeilge: "Ba léir ó líon na leasuithe a moladh i dtaobh na reachtaíochta ag Céim an tSeanaid go raibh an chéad dréacht den Bhille Gaeltachta lochtach ar go leor bealaí, agus tá sé scannalach nach mbeidh deis ag na bpolaiteoirí - ná ag an bpobal - plé mar is cóir a dhéanamh air sula mbrúitear tríd an Dáil é.

"Beidh iarmhairtí forleathana, fadtéarmacha ag an mBille Gaeltachta 2012 ar thodhchaí na Gaeilge agus na Gaeltachta, agus creideann Conradh na Gaeilge go láidir nár chóir a leithéid a chuir ar chlár oibre na Dála ar laethanta deiridh an téarma nuair atá fios maith ag an saol agus ag a mháthair nach ndéanfar plé mar is cóir ar na leasuithe is gá a dhéanamh air sular reachtaítear é."

Is é An Bille Gaeltachta 2012 an chéad phíosa reachtaíochta atá ag plé go sonrach leis an nGaeilge agus leis an nGaeltacht ó bhí An Bille um Thionscail na Gaeltachta ann i 1957; críochnóidh plé sa Seanad ar an mBille Gaeltachta 2012 Dé Céadaoin bheag seo (11 Iúil 2012) agus tiocfaidh Céim 2 den Bhille os comhair na Dála Déardaoin (12 Iúil 2012) sula gcuirtear críoch le Céim an Choiste (Céim 3 - 5) sa Dáil ar an Déardaoin, 19 Iúil 2012 - lá deiridh an téarma i dTithe an Oireachtais, rud a chiallaíonn go mbeidh méid mór reachtaíochta eile le plé agus le cur tríd na Tithe ar na laethanta céanna.

Creideann Conradh na Gaeilge agus Guth na Gaeltachta gur chóir fanacht leis an mBille Gaeltachta 2012 a reachtú ag tús an téarma nua nuair a fhilleann an Dáil i Meán Fómhair 2012 seachas an reachtaíocht ríthábhachtach seo a bhrú tríd an Oireachtas roimh bhriseadh an téarma seo. Ar an dóigh seo, bheadh deis ag pobal na Gaeltachta agus na Gaeilge An Bille Gaeltachta 2012 a phlé mar is cóir lena chinntiú go dtacóidh sé leis an nGaeilge trí phróiseas reachtúil pleanála teanga ceart, agus é seo luaite go sonrach mar cheann de chuspóirí an Bhille.

Tá sé mar chuspóir ag an mBille Gaeltachta 2012 foráil a dhéanamh maidir le leasuithe ar bhord agus ar fheidhmeanna Údarás na Gaeltachta freisin; is gá toghcháin an Údaráis a reáchtáil ní bá dhéanaí ná 30 Meán Fómhair 2012 de réir na reachtaíochta reatha, ach ní leithscéal é an méid sin leis an mBille Gaeltachta 2012 a reachtú gan plé mar is cóir i measc an phobail ó níl le déanamh ach síneadh ama a thabhairt do na toghcháin, faoi mar a rinneadh faoin mBille Údarás na Gaeltachta (Leasú) 2010:
Alt 28(1) den Acht um Údarás na Gaeltachta, 1979 a leasú ionas go mbeidh síneadh curtha leis an tréimhse is faide idir thoghcháin don Údarás ó chúig bliana go leith go dtí seacht mbliana go leith.

Tá Conradh na Gaeilge agus Guth na Gaeltachta ag éileamh ar an Aire Gaeltachta Donnchadh Mac Fhionnlaoich TD tréimhse chomhairliúcháin agus phlé mar is cóir a thabhairt don Bhille Gaeltachta 2012 agus gan é a bhrúigh tríd an Dáil roimh bhriseadh an téarma, ach fanacht go dtí go bhfilleann an Dáil san fhómhar.

TUILLEADH EOLAIS:

Donnchadh Ó hAodha,
Uachtarán, Conradh na Gaeilge
+353 (0)87 2421267 / +353 (0)1 4757401
www.cnag.ie

Dónall Ó Cnáimhsí,
Guth na Gaeltachta
+353 (0)87 2491101
www.guthnag.com

Dé Sathairn 21 Aibreán 2012

Fórgaí - Dé Domhnaigh 22ú Aibreán 2012

Aifrinn na Seachtaine
An Tríú Domhnach den Cháisc - “Breathnaígí mo lámha agus mo chosa, gur mé féin atá ann.“
Dé Sathairn 21ú 7.00 i.n.: Michael Mhicil Ó Cualáin, Inis Mhic Cionaith. Murty & Bríd Flaherty, An Caorán Beag. Thomas & Mary O Hara, Sligeach. Pádraig de Bhailís, Pointe (Aifreann Míosúil).
Dé Domhnaigh 22ú 8.30 r.n.: Máirtín “an Yank” Seoighe, Bóthar Buí & Bostún.
Dé Domhnaigh 22ú 11.00 r.n.: Pat Choilm An Fhátharta, Tuairín. Joe & Mary O Donnell, Tír an Fhia.
Dé Luain 23ú 7.00 i.n.: Mag & Pat Salla Ó Conghaile & Mike (Gerry Mór), Doire an Fhéich. Máirín Ní Dhomhnaill, Bóthar an Chillín (Aifreann Míosúil).
Dé Máirt 24ú 9.00 r.n.: Máire & Jimmy Sonny & a mac Donncha, Bóthar an Chillín.
Déardaoin 26ú 10.30 r.n. (Áras Mhic Dara): Sally Mc Donagh, Cuileán & Máirín Murray, Inis Meáin.
Dé hAoine 27ú 9.00 r.n.: Nóra Uí Mháille, Doire Fhearta Beag.
Dé Sathairn 28ú 7.00 i.n.: Jack de Paor, Bóthar an Chillín (Aifreann Míosúil). Michael & Meaig Kennedy Molloy, Doire Fhearta. Cóilín Rua Mac Donnacha, An Rinn. Baba, Mary, Beartlín & Beartla Dan Ó Domhnaill.
Dé Domhnaigh 29ú 8.30 r.n.: An Pobal.
Dé Domhnaigh 29ú 11.00 r.n.: John Cóil Breathnach.

Faoistin
Ar fáil tar éis an Aifrinn tráthnóna Dé Sathairn.

Déanaigí é seo i gcuimhne orm
Cuireann muid fáilte roimh ghasúr rang 2 chuig Aifreann 11.00 r.n. an Domhnach seo 22ú Aibreán.

Tuarastal na Sagart
Buíochas ó chroí as ucht bhur bhflaithiúlacht í mBailiúchán na Sagart faoi Cháisc agus an tacaíocht a thugann sibh dúinn í gcónaí.

Scrioptúir Dé Domhnaigh seo chugainn
Eoin -- 3:1-2, 17-19, Salm 117, Eoin -- 10:11-18. “Is mise an t-aoire maith, agus aithním mo chuid féin agus aithníonn mo chuid féin mé.”

Traenáil Peile faoi 8 & 10 mbliana
Dé Máirt 24ú Aibreáin ar an bPáirc Astró ón 7.00-8.00 i.n. Beidh sibh in ann clárú ar an oíche freisin.

Cúrsa Iarchéime trí Ghaeilge
An spéis leat cúrsa iarchéime den scoth a dhéanamh trí mheán na Gaeilge? Más spéis, tabhair faoin MA/Dioplóma Iarchéime (Cumarsáid) nó MA/Dioplóma Iarchéime (Léann Teanga). Tuilleadh Eolais: Seathrún Ó Tuairisg, Fón: 091-595802, R-phost: cursai@oegaillimh.ie nó Suíomh: www.oegaillimh.ie/acadamh. Deán iarratas ag: www.pac.ie/nuigalway

Bailiúchán Earraí
Éadaí, teicstílí, leabhair agus fóin phóca á mbailiú ag Seanscoil Sailearna ar an 28ú Aibreáin idir 10 r.n. - 1 i.n. ar mhaithe le Foireann Sacair Ban Chois Fharraige. Glacfar chomh maith le tuáillí, cuirtíní, bréagáin bhoga, bróga, málaí láimhe agus beilteanna. Bheadh muid fíor-bhuíoch as bhur dtacaíocht.

Athchóiriú an tSéipéil
Mar atá fhios agaibh, tá athraithe agus athchóirithe ar bun ar an taobh istigh de Theach Pobail Mhic Dara. Tá an Sanctóir réitithe anois agus tá muid ag péinteáil faoi láthair. Beidh muid ag cur doirse nua agus tíleanna sa halla agus beidh an sacraistí agus taobh thiar den sanctóir le críochnú ansin. Ina dhiaidh sin, beidh na sean suíocháin le plánáil agus sciúradh agus roinnt suíocháin nua le fáil. Tá ceann do na sean suíocháin déanta cheana mar shampla, in aice leis an gcoinnleoir (ar dheis). Ar mhaithe le sciar den chostas sin a ghlanadh, bheadh deis ag teaghlaigh nó ball den phobal urraíocht a dhéanamh ar shuíochán agus suaitheantas cuimhneacháin a chur ar an suíochán sin, ar chostas €1,000. Tuilleadh eolas ón Sagart 091-595452 nó r-phost blake.ciarán@gmail.com

Oilithreacht an Deoise go Cnoc Mhuire
Dé Domhnaigh an 6ú Bealtaine. Beannú na nEaslán ag 2.30 i.n. & Aifreann ag a 3.00i.n.

Oilithreacht an Deoise go Lourdes
31ú Iúil – 7ú Lúnasa. Tuilleadh eolas ó Sheila ag 086-8664633.

Oilithreacht an Deoise go Fatima, Santiago de Compostela & Lourdes
28ú Lúnasa–6ú Meán Fomhair. €874. Tuilleadh eolas ó John ag 093-28337 nó 087-7627910.

Oilithreacht Óige an Deoise go Cruach Phádraig
Dé Domhnaigh 29ú Aibreáin 11.00r.n. Fáilte roimh chuile dhuine.

Dé Máirt 14 Feabhra 2012

Ionad Cúram Leanaí na Ceathrún Rua

Tá comhaontú sínithe idir Ionad Cúram Leanaí na Ceathrún Rua agus Comhar Naíonraí na Gaeltachta chun an tIonad Cúram Leanaí a bheas ag oscailt go luath a bhainistiú. Dúirt Mairéad Mac Con Iomaire, Bainisteoir Chomhar Naíonraí na Gaeltachta go bhfuil fíor áthas uirthi go mbeidh ionad cúram leanaí den scoth ag pobal na Ceathrún Rua agus go mbeidh Comhar Naíonraí na Gaeltachta lárnach sa tseirbhís sin. Tá post Bainisteora agus poist oibrithe cúram leanaí á bhfógairt anois agus is féidir le haon duine a bhfuil suim acu sna poist seo teagmháil a dhéanamh le Comhar Naíonraí na Gaeltachta ar 091-595337.

Ionad Cúram Leanaí na Ceathrún Rua
Bainisteoir/Oibrithe Cúram Leanaí
Tá Comhar Naíonraí na Gaeltachta ag lorg iarratais do phost mar Bhainisteoir Ionad Cúram Leanaí, ar an gCeathrú Rua, Co na Gaillimhe. Ní mór d’iarrthóirí taithí a bheith acu ar obair le páistí faoi chúig bhliana d’aois chomh maith le taithí bainistíochta foirne agus, cáilíocht FETAC Leibhéal a Cúig nó a mhacasamhail i gCúram Leanaí ar laghad. Bheadh cáilíocht tríú leibhéal ina bhuntáiste. Tá líofacht Gaeilge riachtanach don phost seo. Is post páirtaimseartha é seo, ag obair ó Luan go hAoine.

Chomh maith le Bainisteoir táthar ag lorg iarratais do phoist d’Oibrithe Cúram Leanaí san Ionad ar an gCeathrú Rua freisin. Ní mór d’iarrthóirí taithí a bheith acu ag obair le páistí faoi chúig bhliana d’aois, chomh maith le taithí ar obair mar chuid d’fhoireann agus, más féidir, cáilíocht FETAC Leibhéal a Cúig i gcúram leanaí. Tá líofacht Gaeilge riachtanach don phost seo. Is post páirtaimseartha é seo, ag obair ó Luan go hAoine.

Má tá tuilleadh eolais uait is féidir glaoch ar Oifigeach Forbartha Chomhar Naíonraí na Gaeltachta ag an uimhir 091-595337.

Seol litir iarratais agus CV roimh 28 Feabhra 2012 chuig:
Comhar Naíonraí na Gaeltachta Teo.,
Cuiléan,
An Cheathrú Rua,
Co na Gaillimhe.

Dé Luain 13 Feabhra 2012

Folúntas ag Crib na nÓg

Tá folúntas ag Crib na nÓg do Oibrí Tionscadail le dhul i mbun cúraimí an Chaifé Óige & Ionad Eolais atá lonnaithe i Halla Éinne, An Cheathrú Rua.

Beidh an té a cheapfar freagrach as forbairt an Ionad Óige, riaradh agus reachtáil an Ionaid go laethúil, imeachtaí agus gníomhaíochtaí a fhorbairt; déileáil le heagrais mhaoinithe, eagrais Stáit, eagrais óige agus eagrais ábhartha eile.

Bheadh sé ina bhuntáiste dá mbeadh na scileanna/cáilíochtaí seo leanas ag iarratasóirí:
  • Cáilíocht NÓ taithí phraiticiúil ag obair le daoine óga agus spéis in obair óige
  • Sárscileanna idirphearsanta, cumarsáide, pleanála agus eagrúcháin
  • Scileanna ríomhaireachta agus cruinneas i scríobh agus i labhairt na Gaeilge
  • Ceadúnas iomlán glan tiomána

Is conradh sealadach a bheas á thairiscint, le uasmhéid do 21 uair a chloig sa tseachtain. Is gá go mbeadh an té a cheapfar solúbtha ó thaobh freastal agus beidh uaireanta agus amanna neamhshóisialta ag dul leis an bpost ó am go chéile. D’fhéadfaí cuir leis an tréimhse fostaíochta ar dhiscréid an Choiste Bainistíochta ar an mbunús go mbeadh maoiniú ar fáil chuige sin.

Beidh an té a cheapfar fostaithe ag Óige na Gaeltachta agus freagrach do Choiste Bainistíochta Chrib na nÓg. Beidh sé/sí lonnaithe in Ionad Chrib na nÓg i Halla Éinne, An Cheathrú Rua, Co na Gaillimhe.

Ní ghlacfar le hiarratais atá déanach.
Is fostóir comhionnanas deiseanna é Crib na nÓg/Óige na Gaeltachta.

Cuirtear iarratais, mar aon le C.V., roimh 5.00 i.n. 24 Feabhra 2012 chuig:

An Coiste Bainistíochta,
Crib na nÓg,
Halla Éinne,
An Cheathrú Rua,
Co. na Gaillimhe.

Má theastaíonn tuilleadh eolas, dean teagmháil le:
Óige na Gaeltachta: (091) 506014 nó seol ríomhphost chuig eolas@onag.ie
Crib na nÓg: (087) 6187280 nó seol ríomhphost chuig ionadoige@hotmail.com

Tá an post seo maoinithe ag Óige na Gaeltachta.

Dé Máirt 31 Eanáir 2012

Teachtaireacht ó Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta

Teachtaireacht ó Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta

A Chairde,

Beidh agóid a dhéanamh ag scoileanna Gaeltachta agus scoileanna tuaithe taobh amuigh don Dáil tráthnóna amárach ag a 6in i gcoinne na gciorruithe atá fógartha sa Bhuiséad.

Iarraim oraibh an scéal seo a scaipeadh ar bhur dteagmhálacha, agus aon duine a mbeidh uair a chloig le spáráil acu tráthnóna amárach ag a 6in, teacht chomh fada le Sráid Chill Dara chun tacú leis an bhfeachtas.

Tá ESG ar fáil ar Facebook ar an nasc see thíos - más mian leat aon eolas a chur suas faoi thráthnóna amárach, nó, an nasc a scaipeadh is féidir sin a dhéanamh anseo...

Míle buíochas.

Treasa Ní Mhainín
Príomhfheidhmeannach,
Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta Teo.
Baile Bhuirne,
Maigh Chromtha,
Co. Chorcaí.
T: 026-65885 F: 026-65809
R-phost: eolas@esg.ie

Dé Domhnaigh 29 Eanáir 2012

Fógraí - Dé Domhnaigh 29ú Eanáir 2012

Aifrinn na Seachtaine
An Ceathrú Domhnach Saor - “Céard é seo?” deiridís: “Teagasc nua á thabhairt le húdarás”
Dé Sathairn 28ú 7.00 i.n.: Jim Faharty, Cladhnach. Seán & Pádraig Ó Domhnaill & Máire Hopkins, An Caorán Beag.
Dé Domhnaigh 29ú 8.30 r.n.: Agnes Trayers, An Tuairín (Aifreann Míosúil).
Dé Domhnaigh 29ú 11.00 r.n.: Sonny Ó Braonáin & a bhean Nan, Máirtín & Pádraig Ó Braonáin, Sruthán. Máirtín Ó Gríofa, An Ros.
Dé Luain 30ú 7.00 i.n.: Colm & Jude Flaherty, Doire Fhearta Beag.
Dé Máirt 31ú 9.00 r.n.: Delia Flaherty, Doire Fhearta.
De Céadaoin 1ú - Naomh Bríd - 7.00 i.n.: An tAthair Seán de Bláca.
Déardaoin 2ú 10.30 r.n. (Áras Mhic Dara): Margaret Murray.
Déardaoin 2ú 7.00 i.n.: Pobal. (Beannú na gcoinnle).
Dé hAoine 3ú - Naomh Blaise - 7.00 i.n.: Mary & Joseph Dillane, Árainn & Bóthar na Scrathóg. (Beannú na scornach).
Dé Sathairn 4ú 7.00 i.n.: Pádraig Ó Maoláin, a bhean Nóra, & triúir clainne Máire, Annie & Kate, Doire Fhearta Mór. Maggie Mc Donagh, Cuileán. Tomás Ó Flatharta, Bóthar na Scrathóg (Aifreann Míosúil).
Dé Domhnaigh 5ú 8.30 r.n.: Pádraig Ó Loidéain (Aifreann Míosúil)
Dé Domhnaigh 5ú 11.00 r.n.: Winnie Mc Donagh, Máimín, Leitir Móir.

Coiste Tréadach
Beidh cruinniú tráthnóna Dé Luain 30 Eanáir ag 7.30 i.n. tar éís an Aifrinn I dTeach an tSagairt.

Léitheoirí - Feabhra
Dé Sathairn 7.00 i.n.: Geraldine Uí Loideáin.
Dé Domhnaigh 11.00 r.n.: Michéal S. Mac Donnacha.

Ministrí na hEocairiste - Feabhra
Dé Sathairn: Mairéad Uí Fhlatharta, Bríd Uí Fhlatharta.
Dé Domhnaigh: Seán Ó Gaora, Liam Ó Hara.

Comhaireamh Bailiúchán na gciseán - Feabhra
Pól Ó Cuinneagáin, Bernadette Mitchell & Patricia Mitchell.

Bailiúchán na Reilige
Tá na clúdaigh do bhailiúchán na reilige le tabhairt isteach an tseachtain seo chugainn ag an Aifreann, nó ag oifig an Chomharchumainn le bhur dtoil. Mura bhfuair tú clúdach, is féidir ceann a fháil ag cúl an tséipéil. Is le caoi agus cuma a choinneáil ar Reilig Bharr an Doire agus Reilig Chladhnach a úsáidtear an t-airgead uilig. Ba mhaith le Comharchumann Mhic Dara buíochas a ghlacadh le chuile dhuine a thugann síntiús, agus go mór mór do na fir a dhéanann an obair sa reilig.

Coiste Gairmoideachais Chontae na Gaillimhe
Ba mhaith linn cloisteáil ó dhaoine ar mhaith leo a bheith ina dteagascóirí deonacha leis an Ionad Foghlama i gCasla. Bíonn teagascóirí ag tabhairt cúnamh do dhaoine fásta lena gcuid léitheoireacht, scríbhneoireacht agus litriú bhunúsach. Cuirfear cúrsa traenála ar fáil. Gach eolas ó Neasa 091-506060.

Scoil Mhuire, An Tuairín
Tá siad ag glacadh le hainmneacha gasúir a bhéas ag tosnú sa scoil i Meán Fómhair 2012, 2013 & 2014. Breis eolais le fáil ach glaoch ar an scoil ag 091-595330 nó ríomhphoist scoilantuairin@gmail.com

Dé hAoine 27 Eanáir 2012

Príomhfheidhmeannach úr le ceapadh ar Údarás na Gaeltachta

Preasráiteas - Guth na Gaeltachta

Tugadh le fios inniu ag cruinniú boird Údarás na Gaeltachta go bhfuil tús le cur an tseachtain seo chugainn le próiseas earcaíochta chun Príomhfheidhmeannach úr a cheapadh ar an eagraíocht. Fáiltíonn Guth na Gaeltachta roimh an chinneadh seo mar go gcothaíonn sé cinnteacht faoi thodhchaí an Údaráis. Bhí an chinnteacht seo in easnamh le bliain nó dhó de bharr an moladh a tháinig chun tosaigh i dtuarascála éagsúla cuid feidhmeanna fiontraíochta an Údaráis a aistriú go dtí Fiontar Éireann. Tá súil againn anois go leanfar ar aghaidh leis an próiseas earcaíochta gan tuilleadh mhoill agus go gceapfar Príomhfheidhmeannach leis an Údarás a threorú ó thaobh cur i bhfeidhm na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge sa Ghaeltacht.

Ní neart go cur le chéíle,

Éamonn Mac Niallais
Urlabhraí, Guth na Gaeltachta
www.guthnag.com

Dé Céadaoin 25 Eanáir 2012

Oraid an Aire sa Seanad ar an nGaeilge

Preasráiteas - Guth na Gaeltachta / Conradh na Gaeilge

IDIR DHEARFACH 'S DHIÚLTACH IN ÓRÁID AN AIRE, DAR LE CONRADH NA GAEILGE & GUTH NA GAELTACHTA

Fáiltíonn Conradh na Gaeilge agus Guth na Gaeltacht roimh a bhí le rá ag an Aire Stáit Gaeltachta, Dinny McGinley TD, i dtaca le dul chun cinn na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge; leis an lántacaíocht a léirigh an tAire do COGG; agus le deimhniú an Aire go mbeidh a Roinn ag dul i gcomhairle le saineolaithe aitheanta pleanála teanga cosúil leis an Ollamh Colin Williams mar chuid den phróiseas comhairliúcháin ar athbhreithniú ar Acht na dTeangacha Oifigiúla, ag an díospóireacht Seanaid Dé Céadaoin seo caite (18 Eanáir 2012).

Arsa Éamonn Mac Niallais, urlabhraí Ghuth na Gaeltachta: "Thug an tAire McGinley le fios go mbeidh feidhmeanna fiontraíochta ag Údarás na Gaeltachta agus go bhfuil súil aige go mbeidh cinneadh á dhéanamh ag an Rialtas maidir le príomhfheidhmeannach lánaimseartha buan nua á cheapadh ar Údarás na Gaeltachta roimh dheireadh na míosa seo nó go luath ina dhiaidh. Is mór an faoiseamh é sin do mhuintir na nGaeltachtaí fud fad na tíre atá ag brath ar cheannasaíocht ón Údarás le fiontraíocht agus fostaíocht a chothú i gceantair atá ar uairibh imeallaithe agus scoite amach ó thionsclaíocht agus ó bhonneagar na gcathracha."

Ní raibh an chinnteacht chéanna ag baint le ceist Oifig an Choimisinéara Teanga áfach; ní raibh an tAire Gaeltachta soiléir an mbeadh an Rialtas sásta an cinneadh a rinne siad chun Oifig an Choimisinéara Teanga a dhúnadh mar oifig reachtúil neamhspleách, agus a chuid feidhmeanna ar fad a chur isteach faoi Oifig an Ombudsman mar chuid dá phlean athchóirithe don earnáil poiblí, a tharraingt siar sna sála ar an athbhreithniú Achta.

Dúirt Julian de Spáinn, Ard-Rúnaí Chonradh na Gaeilge: "Is ábhar dóchais é do phobal na Gaeilge go mbeidh moltaí an Ollaimh Colin H Williams á dtógáil san áireamh san athbhreithniú ar an Acht Teanga, óir is saineolaí mionteangacha mórmheasúil é Williams atá tar éis Seán Ó Cuirreáin agus obair Oifig an Choimisinéara Teanga a aithint agus a mholadh go hard."

"Thug an tAire McGinley le fios go raibh an cinneadh Rialtais maidir leis an gCoimisinéir Teanga "le cur i gcrích i gcomhthéacs an athbhreithnithe ar an Acht" ach an gciallaíonn sé sin go nglacfaidh an Rialtas treoir ón bpobal leis an gcinneadh sin a fhreaschur, má mholann an pobal go gcoimeádfaí Oifig an Choimisinéara neamhspleách ina gcuid aighneachtaí agus suirbhéanna atá á bhfreagairt acu mar chuid den athbhreithniú Achta?"

Aontaíonn Mac Niallais: "Ba mhaith le pobal na Gaeilge agus na Gaeltachta a bheith lánchinnte de go n-éistear lena nguth sa phróiseas comhairliúcháin seo, agus má léiríonn siad a muinín in oifig neamhspleách an Choimisinéara Teanga, tá siad ag súil go ndéanfaidh an Rialtas freaschur ar an gcinneadh gan chiall a rinne siad chun Oifig an Choimisinéara Teanga a dhúnadh mar oifig reachtúil neamhspleách ar an gcéad dhul síos."

Creideann Conradh na Gaeilge agus Guth na Gaeltachta nach bhfeidhmeodh Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 mar ba chóir gan Oifig an Choimisinéara Teanga reachtúil neamhspleách, agus tá siad ag éileamh ar an Rialtas a gcinneadh chun an oifig a chónascadh le hOifig an Ombudsman a tharraingt siar láithreach. Tá siad ag iarraidh ar phobal na Gaeilge a dtacaíocht a léiriú don Choimisinéir trí pháirt iomlán a ghlacadh san athbhreithniú Achta trí shuirbhéanna agus aighneachtaí a líonadh isteach roimh 31 Eanáir 2012 freisin.


TUILLEADH EOLAIS:


Julian de Spáinn,
Ard-Rúnaí, Conradh na Gaeilge
+353 (0)86 8142757 / +353 (0)1 4757401
www.cnag.ie

Éamonn Mac Niallais,
Urlabhraí, Guth na Gaeltachta
+353 (0)87 6387468
www.guthnag.com

Deontas €38,321 ceadaithe do Chúram Leanaí na Ceathrún Rua Teo

D’fhógair an tAire Stáit ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta Donnchadh Mac Fhionnlaoich inniu go bhfuil deontas €38,321 ceadaithe aige le cabhrú le Coiste Cúram Leanaí na Ceathrún Rua Teo., cistin, troscán, trealamh agus bréagáin a cheannach don Naionra, Naíolann agus don tseirbhís iarscoile sa Cheathrú Rua. Ag fógairt an deontais seo, dúirt an tAire Stáit Mac Fhionnlaoich go raibh an-áthas air an deontas a chur ar fáil.

Ionad Cúram Leanaí na Ceathrún Rua
“Cabhróidh an deontas seo chun bailchríoch a chur ar an obair atá beagnach críochnaithe ar an ionad nua le súil go mbeidh siad in ann brú ar aghaidh agus an t-ionad a oscailt chomh luath is féidir”. Dúirt sé gur sampla maith é an togra gur fiú tacú leis mar gheall ar a bhfiúntas don Ghaeilge. “Le comhoibriú na bpáirtithe leasmhar ar fad ar cás leo an Ghaeilge, go háirithe mo Roinnse, an tÚdarás agus pobal na Ceathrún Rua, beidh seirbhísí Naionra, Naíolainne agus iarscoile d’ardchaighdeán á gcur ar fáil san ionad seo nuair a bheidh sé oscailte agus cuideoidh sé seo go mór leis an nGaeilge sa cheantar.”

Tá súil anois go n-osclaíodh an ionad i mí Mhárta.

Dé Domhnaigh 22 Eanáir 2012

Fógraí - Dé Domhnaigh 22ú Eanáir 2012

Aifrinn na Seachtaine
An Tríú Domhnach Saor - “Céard é seo?” deiridís: “Leanaigí mise agus cuirfidh mé ag iascach daoine sibh”
Dé Sathairn 21ú 7.00 i.n.: Pat & Bairbre Scahill, Bóthar an Chillín. Paddy Tony, Kathy & Mamie de Bhailís, An Caorán Beag.
Dé Domhnaigh 22ú 8.30r.n.: Joe Ó Catháin, Huddersfield, Doire Fhearta & Leitir Móir.
Dé Domhnaigh 22ú 11.00 r.n.: Máire Ní Mhaoláin, Doire Fhearta Beag. Máirtín Ó Gríofa, An Ros.
Dé Luain 23ú 7.00 i.n.: Máirtín Antaine Ó Catháin.
Dé Máirt 24ú 9.00 r.n.: Sally & Michéal Ó Flatharta & a gclann, An Caorán Mór.
Déardaoin 26ú 10.30 r.n. (Áras Mhic Dara): Aifreann.
Dé hAoine 27ú 9.00 r.n.: Joe Mc Donagh, An Rinn. Delia Ní Fhlatharta, Doire Fhearta.
Dé Sathairn 28ú 7.00 i.n.: Jim Faharty, Cladhnach. Seán & Pádraig Ó Domhnaill & Máire Hopkins, An Caorán Beag.
Dé Domhnaigh 29ú 8.30 r.n.: Agnes Trayers, An Tuairín (Aifreann Míosúil).
Dé Domhnaigh 29ú 11.00 r.n.: Sonny Ó Braonáin & a bhean Nan, Máirtín & Pádraig Ó Braonáin, Sruthán. Máirtín Ó Gríofa, An Ros.

Fáilte roimh na páistí seo a baisteadh le gairid
Muirchú Gríofa Ó hAodha; Cillian Tomás Ó Macdha; Darren Frank Ó Flatharta; Mícheál Marcas Ó Cualáin; Ríona Mary Ní Loing; Nina Lorraine Jackman.

Oíche Eolais ag Comharchumann Mhic Dara
Dé Luain 23 Eanáir, 8.00 i.n. in Halla an Acadaimh. Céard atá déanta agus le déanamh ag an gComharchumann? Céard ar mhaith leatsa a fheiceáil á dhéanamh sa gceantar? Bí i láthair Dé Luain seo chugainn agus bí ar an eolas.

Slimathon Mhic Dara
Ar mhaithe le Naíonra Mhic Dara, An Cheathrú Rua. 10 seachtaine atá i gceist. 16 Eanáir—26 Márta 2012. Chuile Luan ó 6-7pm sa Halla in Acadamh na hOllscolaíocht Gaeilge, An Cheathrú Rua. Costas: €5 sa tseachtain nó €40 ar an gcúrsa uilig. Fáilte roimh fhir & roimh mhná. Caill meáchan agus tabhair cúnamh do Naíonra Mhic Dara!

An bhfuil suim agat a bheith i do shagairt?
Lá eolais ar siúl Dé Satharn 3ú Márta. Tuilleadh eolais: 093-24166 nó www.tuamarchdiocese.org

Dé Céadaoin 11 Eanáir 2012

Líon amach an suirbhé seo le do thoil

Preasráiteas - Guth na Gaeltachta

A chairde,

Mar is eol daoibh, tá athbhreithniú a dhéanamh ar Acht na dTeangacha Oifigiúla faoi láthair. Is féidir leat aighneacht a sheoladh isteach nó suirbhé a líonadh amach ag https://www.research.net/s/JZ7J6S3

Iarraim oraibh uilig an suirbhe seo a líonadh isteach le bhur dtoil, ní ghlacann sé ach 10 noiméad. Is féidir leat ansin clárú leis an suíomh facebook http://www.facebook.com/events/338428646186830/ le léiriú go bhfuil sé déanta agat.

Tá sé fíorthábhachtach go bhfuil Acht Teanga ann agus nach ndéanfar lagú as cuimse air. Ní bheidh an deis seo againn arís lenar dtuairimí a thabhairt.

Ma tá aon cheisteanna agat, tá mé lánsásta cuidiú a thabhairt.

Le meas,

Éamonn Mac Niallais
Urlabhraí, Guth na Gaeltachta
087 6387468
eolas@guthnag.com