Dé Máirt 31 Eanáir 2012

Teachtaireacht ó Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta

Teachtaireacht ó Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta

A Chairde,

Beidh agóid a dhéanamh ag scoileanna Gaeltachta agus scoileanna tuaithe taobh amuigh don Dáil tráthnóna amárach ag a 6in i gcoinne na gciorruithe atá fógartha sa Bhuiséad.

Iarraim oraibh an scéal seo a scaipeadh ar bhur dteagmhálacha, agus aon duine a mbeidh uair a chloig le spáráil acu tráthnóna amárach ag a 6in, teacht chomh fada le Sráid Chill Dara chun tacú leis an bhfeachtas.

Tá ESG ar fáil ar Facebook ar an nasc see thíos - más mian leat aon eolas a chur suas faoi thráthnóna amárach, nó, an nasc a scaipeadh is féidir sin a dhéanamh anseo...

Míle buíochas.

Treasa Ní Mhainín
Príomhfheidhmeannach,
Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta Teo.
Baile Bhuirne,
Maigh Chromtha,
Co. Chorcaí.
T: 026-65885 F: 026-65809
R-phost: eolas@esg.ie

Dé Domhnaigh 29 Eanáir 2012

Fógraí - Dé Domhnaigh 29ú Eanáir 2012

Aifrinn na Seachtaine
An Ceathrú Domhnach Saor - “Céard é seo?” deiridís: “Teagasc nua á thabhairt le húdarás”
Dé Sathairn 28ú 7.00 i.n.: Jim Faharty, Cladhnach. Seán & Pádraig Ó Domhnaill & Máire Hopkins, An Caorán Beag.
Dé Domhnaigh 29ú 8.30 r.n.: Agnes Trayers, An Tuairín (Aifreann Míosúil).
Dé Domhnaigh 29ú 11.00 r.n.: Sonny Ó Braonáin & a bhean Nan, Máirtín & Pádraig Ó Braonáin, Sruthán. Máirtín Ó Gríofa, An Ros.
Dé Luain 30ú 7.00 i.n.: Colm & Jude Flaherty, Doire Fhearta Beag.
Dé Máirt 31ú 9.00 r.n.: Delia Flaherty, Doire Fhearta.
De Céadaoin 1ú - Naomh Bríd - 7.00 i.n.: An tAthair Seán de Bláca.
Déardaoin 2ú 10.30 r.n. (Áras Mhic Dara): Margaret Murray.
Déardaoin 2ú 7.00 i.n.: Pobal. (Beannú na gcoinnle).
Dé hAoine 3ú - Naomh Blaise - 7.00 i.n.: Mary & Joseph Dillane, Árainn & Bóthar na Scrathóg. (Beannú na scornach).
Dé Sathairn 4ú 7.00 i.n.: Pádraig Ó Maoláin, a bhean Nóra, & triúir clainne Máire, Annie & Kate, Doire Fhearta Mór. Maggie Mc Donagh, Cuileán. Tomás Ó Flatharta, Bóthar na Scrathóg (Aifreann Míosúil).
Dé Domhnaigh 5ú 8.30 r.n.: Pádraig Ó Loidéain (Aifreann Míosúil)
Dé Domhnaigh 5ú 11.00 r.n.: Winnie Mc Donagh, Máimín, Leitir Móir.

Coiste Tréadach
Beidh cruinniú tráthnóna Dé Luain 30 Eanáir ag 7.30 i.n. tar éís an Aifrinn I dTeach an tSagairt.

Léitheoirí - Feabhra
Dé Sathairn 7.00 i.n.: Geraldine Uí Loideáin.
Dé Domhnaigh 11.00 r.n.: Michéal S. Mac Donnacha.

Ministrí na hEocairiste - Feabhra
Dé Sathairn: Mairéad Uí Fhlatharta, Bríd Uí Fhlatharta.
Dé Domhnaigh: Seán Ó Gaora, Liam Ó Hara.

Comhaireamh Bailiúchán na gciseán - Feabhra
Pól Ó Cuinneagáin, Bernadette Mitchell & Patricia Mitchell.

Bailiúchán na Reilige
Tá na clúdaigh do bhailiúchán na reilige le tabhairt isteach an tseachtain seo chugainn ag an Aifreann, nó ag oifig an Chomharchumainn le bhur dtoil. Mura bhfuair tú clúdach, is féidir ceann a fháil ag cúl an tséipéil. Is le caoi agus cuma a choinneáil ar Reilig Bharr an Doire agus Reilig Chladhnach a úsáidtear an t-airgead uilig. Ba mhaith le Comharchumann Mhic Dara buíochas a ghlacadh le chuile dhuine a thugann síntiús, agus go mór mór do na fir a dhéanann an obair sa reilig.

Coiste Gairmoideachais Chontae na Gaillimhe
Ba mhaith linn cloisteáil ó dhaoine ar mhaith leo a bheith ina dteagascóirí deonacha leis an Ionad Foghlama i gCasla. Bíonn teagascóirí ag tabhairt cúnamh do dhaoine fásta lena gcuid léitheoireacht, scríbhneoireacht agus litriú bhunúsach. Cuirfear cúrsa traenála ar fáil. Gach eolas ó Neasa 091-506060.

Scoil Mhuire, An Tuairín
Tá siad ag glacadh le hainmneacha gasúir a bhéas ag tosnú sa scoil i Meán Fómhair 2012, 2013 & 2014. Breis eolais le fáil ach glaoch ar an scoil ag 091-595330 nó ríomhphoist scoilantuairin@gmail.com

Dé hAoine 27 Eanáir 2012

Príomhfheidhmeannach úr le ceapadh ar Údarás na Gaeltachta

Preasráiteas - Guth na Gaeltachta

Tugadh le fios inniu ag cruinniú boird Údarás na Gaeltachta go bhfuil tús le cur an tseachtain seo chugainn le próiseas earcaíochta chun Príomhfheidhmeannach úr a cheapadh ar an eagraíocht. Fáiltíonn Guth na Gaeltachta roimh an chinneadh seo mar go gcothaíonn sé cinnteacht faoi thodhchaí an Údaráis. Bhí an chinnteacht seo in easnamh le bliain nó dhó de bharr an moladh a tháinig chun tosaigh i dtuarascála éagsúla cuid feidhmeanna fiontraíochta an Údaráis a aistriú go dtí Fiontar Éireann. Tá súil againn anois go leanfar ar aghaidh leis an próiseas earcaíochta gan tuilleadh mhoill agus go gceapfar Príomhfheidhmeannach leis an Údarás a threorú ó thaobh cur i bhfeidhm na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge sa Ghaeltacht.

Ní neart go cur le chéíle,

Éamonn Mac Niallais
Urlabhraí, Guth na Gaeltachta
www.guthnag.com

Dé Céadaoin 25 Eanáir 2012

Oraid an Aire sa Seanad ar an nGaeilge

Preasráiteas - Guth na Gaeltachta / Conradh na Gaeilge

IDIR DHEARFACH 'S DHIÚLTACH IN ÓRÁID AN AIRE, DAR LE CONRADH NA GAEILGE & GUTH NA GAELTACHTA

Fáiltíonn Conradh na Gaeilge agus Guth na Gaeltacht roimh a bhí le rá ag an Aire Stáit Gaeltachta, Dinny McGinley TD, i dtaca le dul chun cinn na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge; leis an lántacaíocht a léirigh an tAire do COGG; agus le deimhniú an Aire go mbeidh a Roinn ag dul i gcomhairle le saineolaithe aitheanta pleanála teanga cosúil leis an Ollamh Colin Williams mar chuid den phróiseas comhairliúcháin ar athbhreithniú ar Acht na dTeangacha Oifigiúla, ag an díospóireacht Seanaid Dé Céadaoin seo caite (18 Eanáir 2012).

Arsa Éamonn Mac Niallais, urlabhraí Ghuth na Gaeltachta: "Thug an tAire McGinley le fios go mbeidh feidhmeanna fiontraíochta ag Údarás na Gaeltachta agus go bhfuil súil aige go mbeidh cinneadh á dhéanamh ag an Rialtas maidir le príomhfheidhmeannach lánaimseartha buan nua á cheapadh ar Údarás na Gaeltachta roimh dheireadh na míosa seo nó go luath ina dhiaidh. Is mór an faoiseamh é sin do mhuintir na nGaeltachtaí fud fad na tíre atá ag brath ar cheannasaíocht ón Údarás le fiontraíocht agus fostaíocht a chothú i gceantair atá ar uairibh imeallaithe agus scoite amach ó thionsclaíocht agus ó bhonneagar na gcathracha."

Ní raibh an chinnteacht chéanna ag baint le ceist Oifig an Choimisinéara Teanga áfach; ní raibh an tAire Gaeltachta soiléir an mbeadh an Rialtas sásta an cinneadh a rinne siad chun Oifig an Choimisinéara Teanga a dhúnadh mar oifig reachtúil neamhspleách, agus a chuid feidhmeanna ar fad a chur isteach faoi Oifig an Ombudsman mar chuid dá phlean athchóirithe don earnáil poiblí, a tharraingt siar sna sála ar an athbhreithniú Achta.

Dúirt Julian de Spáinn, Ard-Rúnaí Chonradh na Gaeilge: "Is ábhar dóchais é do phobal na Gaeilge go mbeidh moltaí an Ollaimh Colin H Williams á dtógáil san áireamh san athbhreithniú ar an Acht Teanga, óir is saineolaí mionteangacha mórmheasúil é Williams atá tar éis Seán Ó Cuirreáin agus obair Oifig an Choimisinéara Teanga a aithint agus a mholadh go hard."

"Thug an tAire McGinley le fios go raibh an cinneadh Rialtais maidir leis an gCoimisinéir Teanga "le cur i gcrích i gcomhthéacs an athbhreithnithe ar an Acht" ach an gciallaíonn sé sin go nglacfaidh an Rialtas treoir ón bpobal leis an gcinneadh sin a fhreaschur, má mholann an pobal go gcoimeádfaí Oifig an Choimisinéara neamhspleách ina gcuid aighneachtaí agus suirbhéanna atá á bhfreagairt acu mar chuid den athbhreithniú Achta?"

Aontaíonn Mac Niallais: "Ba mhaith le pobal na Gaeilge agus na Gaeltachta a bheith lánchinnte de go n-éistear lena nguth sa phróiseas comhairliúcháin seo, agus má léiríonn siad a muinín in oifig neamhspleách an Choimisinéara Teanga, tá siad ag súil go ndéanfaidh an Rialtas freaschur ar an gcinneadh gan chiall a rinne siad chun Oifig an Choimisinéara Teanga a dhúnadh mar oifig reachtúil neamhspleách ar an gcéad dhul síos."

Creideann Conradh na Gaeilge agus Guth na Gaeltachta nach bhfeidhmeodh Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 mar ba chóir gan Oifig an Choimisinéara Teanga reachtúil neamhspleách, agus tá siad ag éileamh ar an Rialtas a gcinneadh chun an oifig a chónascadh le hOifig an Ombudsman a tharraingt siar láithreach. Tá siad ag iarraidh ar phobal na Gaeilge a dtacaíocht a léiriú don Choimisinéir trí pháirt iomlán a ghlacadh san athbhreithniú Achta trí shuirbhéanna agus aighneachtaí a líonadh isteach roimh 31 Eanáir 2012 freisin.


TUILLEADH EOLAIS:


Julian de Spáinn,
Ard-Rúnaí, Conradh na Gaeilge
+353 (0)86 8142757 / +353 (0)1 4757401
www.cnag.ie

Éamonn Mac Niallais,
Urlabhraí, Guth na Gaeltachta
+353 (0)87 6387468
www.guthnag.com

Deontas €38,321 ceadaithe do Chúram Leanaí na Ceathrún Rua Teo

D’fhógair an tAire Stáit ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta Donnchadh Mac Fhionnlaoich inniu go bhfuil deontas €38,321 ceadaithe aige le cabhrú le Coiste Cúram Leanaí na Ceathrún Rua Teo., cistin, troscán, trealamh agus bréagáin a cheannach don Naionra, Naíolann agus don tseirbhís iarscoile sa Cheathrú Rua. Ag fógairt an deontais seo, dúirt an tAire Stáit Mac Fhionnlaoich go raibh an-áthas air an deontas a chur ar fáil.

Ionad Cúram Leanaí na Ceathrún Rua
“Cabhróidh an deontas seo chun bailchríoch a chur ar an obair atá beagnach críochnaithe ar an ionad nua le súil go mbeidh siad in ann brú ar aghaidh agus an t-ionad a oscailt chomh luath is féidir”. Dúirt sé gur sampla maith é an togra gur fiú tacú leis mar gheall ar a bhfiúntas don Ghaeilge. “Le comhoibriú na bpáirtithe leasmhar ar fad ar cás leo an Ghaeilge, go háirithe mo Roinnse, an tÚdarás agus pobal na Ceathrún Rua, beidh seirbhísí Naionra, Naíolainne agus iarscoile d’ardchaighdeán á gcur ar fáil san ionad seo nuair a bheidh sé oscailte agus cuideoidh sé seo go mór leis an nGaeilge sa cheantar.”

Tá súil anois go n-osclaíodh an ionad i mí Mhárta.

Dé Domhnaigh 22 Eanáir 2012

Fógraí - Dé Domhnaigh 22ú Eanáir 2012

Aifrinn na Seachtaine
An Tríú Domhnach Saor - “Céard é seo?” deiridís: “Leanaigí mise agus cuirfidh mé ag iascach daoine sibh”
Dé Sathairn 21ú 7.00 i.n.: Pat & Bairbre Scahill, Bóthar an Chillín. Paddy Tony, Kathy & Mamie de Bhailís, An Caorán Beag.
Dé Domhnaigh 22ú 8.30r.n.: Joe Ó Catháin, Huddersfield, Doire Fhearta & Leitir Móir.
Dé Domhnaigh 22ú 11.00 r.n.: Máire Ní Mhaoláin, Doire Fhearta Beag. Máirtín Ó Gríofa, An Ros.
Dé Luain 23ú 7.00 i.n.: Máirtín Antaine Ó Catháin.
Dé Máirt 24ú 9.00 r.n.: Sally & Michéal Ó Flatharta & a gclann, An Caorán Mór.
Déardaoin 26ú 10.30 r.n. (Áras Mhic Dara): Aifreann.
Dé hAoine 27ú 9.00 r.n.: Joe Mc Donagh, An Rinn. Delia Ní Fhlatharta, Doire Fhearta.
Dé Sathairn 28ú 7.00 i.n.: Jim Faharty, Cladhnach. Seán & Pádraig Ó Domhnaill & Máire Hopkins, An Caorán Beag.
Dé Domhnaigh 29ú 8.30 r.n.: Agnes Trayers, An Tuairín (Aifreann Míosúil).
Dé Domhnaigh 29ú 11.00 r.n.: Sonny Ó Braonáin & a bhean Nan, Máirtín & Pádraig Ó Braonáin, Sruthán. Máirtín Ó Gríofa, An Ros.

Fáilte roimh na páistí seo a baisteadh le gairid
Muirchú Gríofa Ó hAodha; Cillian Tomás Ó Macdha; Darren Frank Ó Flatharta; Mícheál Marcas Ó Cualáin; Ríona Mary Ní Loing; Nina Lorraine Jackman.

Oíche Eolais ag Comharchumann Mhic Dara
Dé Luain 23 Eanáir, 8.00 i.n. in Halla an Acadaimh. Céard atá déanta agus le déanamh ag an gComharchumann? Céard ar mhaith leatsa a fheiceáil á dhéanamh sa gceantar? Bí i láthair Dé Luain seo chugainn agus bí ar an eolas.

Slimathon Mhic Dara
Ar mhaithe le Naíonra Mhic Dara, An Cheathrú Rua. 10 seachtaine atá i gceist. 16 Eanáir—26 Márta 2012. Chuile Luan ó 6-7pm sa Halla in Acadamh na hOllscolaíocht Gaeilge, An Cheathrú Rua. Costas: €5 sa tseachtain nó €40 ar an gcúrsa uilig. Fáilte roimh fhir & roimh mhná. Caill meáchan agus tabhair cúnamh do Naíonra Mhic Dara!

An bhfuil suim agat a bheith i do shagairt?
Lá eolais ar siúl Dé Satharn 3ú Márta. Tuilleadh eolais: 093-24166 nó www.tuamarchdiocese.org

Dé Céadaoin 11 Eanáir 2012

Líon amach an suirbhé seo le do thoil

Preasráiteas - Guth na Gaeltachta

A chairde,

Mar is eol daoibh, tá athbhreithniú a dhéanamh ar Acht na dTeangacha Oifigiúla faoi láthair. Is féidir leat aighneacht a sheoladh isteach nó suirbhé a líonadh amach ag https://www.research.net/s/JZ7J6S3

Iarraim oraibh uilig an suirbhe seo a líonadh isteach le bhur dtoil, ní ghlacann sé ach 10 noiméad. Is féidir leat ansin clárú leis an suíomh facebook http://www.facebook.com/events/338428646186830/ le léiriú go bhfuil sé déanta agat.

Tá sé fíorthábhachtach go bhfuil Acht Teanga ann agus nach ndéanfar lagú as cuimse air. Ní bheidh an deis seo againn arís lenar dtuairimí a thabhairt.

Ma tá aon cheisteanna agat, tá mé lánsásta cuidiú a thabhairt.

Le meas,

Éamonn Mac Niallais
Urlabhraí, Guth na Gaeltachta
087 6387468
eolas@guthnag.com