Dé Sathairn 28 Iúil 2012

Banc AIB ar an gCeathrú Rua le dúnadh

Tá sé fógartha ag an mBanc Aontais Éireann (AIB) go bhfuil brainse na Ceathrún Rua le dúnadh ar an 26 Deireadh Fómhair 2012. Aistreofar gnó an bhrainse go dtí an brainse ar Bhóthar na Trá, Gaillimh. Is féidir tuilleadh eolais a fháil agus bileog eolais a íoslódáil ar www.aib.ie.

Ráiteas ó Chomharchumann Mhic Dara

Is cúis mhór díomá do Chomharchumann Mhic Dara an scéala go bhfuil brainse na Ceathrún Rua de Bhanc an AIB le dúnadh. Fágann sé seo muintir an cheantair ar an bhfaraoir géar. Bhí seirbhís iontach ar fáil i gcónaí sa mBanc don bpobal, do ghnólachtaí áitiúla, do ghrúpaí pobail agus do charthanachtaí áitiúla, in ainneoin nach raibh sé oscailte ach dhá lá sa tseachtain. Buille eile ní hamháin do mhuintir na tuaithe ach do mhuintir na Gaeltachta. Tá sé i gceist ag an gComharchumann teagmháil a dhéanamh le bainistíocht an Bhainc leis an gceist a phlé.

Dé Domhnaigh 15 Iúil 2012

Fógraí - Dé Domhnaigh 15ú Iúil 2012

Aifrinn na Seachtaine
An Cúigiú Domhnach Déag - “...agus á gcur amach ina mbeirt agus ina mbeirt.”
Dé Sathairn 14ú 7.00 i.n.: Peadar Mac Donnacha, a mhac Peadar & Joe Mac Donnacha, An Rinn.
Dé Domhnaigh 15ú 8.30 r.n.: Máirtín, Bríd & Johnny Leainde, Ros a’ Mhíl.
Dé Domhnaigh 15ú 11.00 r.n.: Babe Phat Choilm An Fhatharta, An Tuairín. Nuala Nic Con Iomaire, Bóthar an Chillín.
Dé Luain 16ú 7.30 i.n.: Aifreann ag Loch na Naomh (ag brath ar an aimsir).
Dé Máirt 17ú 9.00 r.n.: Michael Phádraicín & a bhean Winnie, Doire Fhearta.
Déardaoin 19ú 10.30 r.n. (Áras Mhic Dara): Pádraig Ó Catháin, Barr a’ Doire.
Dé hAoine 20ú 9.00 r.n. : An Pobal.
Dé Sathairn 21ú 7.00 i.n.: Cáit & Pádraig King, An Gleann Mór. Pat & Baba Uí Chualáin, An Caorán Beag.
Dé Domhnaigh 22ú 8.30 r.n.: Peter Foley & a iníon Máirín, Cladhnach.
Dé Domhnaigh 22ú 11.00 r.n.: Beartla, Máire & Cóilín Ó Gríofa, An Caorán Mór.
Loch na Naomh

Lá Fhéile Mhic Dara
Beidh Aifreann ag Loch na Naomh ag 7.30 i.n. Dé Luain 16ú Iúil Lá Fhéile Mhic Dara. Moltar dul bealach Bhóithrín a’ tSagairt chuig an Loch. Le bhur dtoil ná fág aon charr ar an mbóithrín. Is féidir cáranna a fhágáil ag an Séipéal nó sa mbaile! Muna mbíonn an aimsir feiliúnach beidh an tAifreann i dTeach an Phobail.

Scrioptúir Dé Domhnaigh seo chugainn
Iarimiá 23:1-6, Salm 22, Marcas 6:30-34. “Ghlac sé trua dóibh mar go raibh siad mar bheadh caoirigh gan aoire.”

Cuir Aithne ar Thránna Chontae na Gaillimhe
Trá an Dóilín, An Cheathrú Rua, dé Sathairn 21ú Iúil, 1.00 i.n. Saor in aisce. Do dhaoine fásta & gasúir. Beidh go leor le foghlaim faoin bheatha mara atá le fáil ar ár dtránna leis an mBitheolaí Mara, J.P. Tiernan. Bileog eolais anseo.

Oilithreacht an Deoise go Lourdes 31ú Iúil – 7ú Lúnasa
Leis an Ard Easpaig Micheál Ó Néaraí. Tuilleadh eolais ó Sheila ag 086-8664633 nó An tAth Austie ag 087-2978598.

Campa Samhraidh CLG na Ceathrún Rua
Campa peile 16ú-20ú Iúil lá ar an Astro:
-Aoisghrúpa 5-9 mbliana, am: 10 r.n. - 2 i.n.
-Aoisghrúpa 9-14 bliain, am: 2 i.n. - 6 i.n.

Club Júdó Leitir Mealláin
Campa samhraidh júdó, cadhcála (kayakadóireacht), spraoi & spóirt leis an "Luas Bhád". 23ú Iúil - 27ú Iúil, am: 10 r.n. - 2 i.n. Costas: €30. Eolas ar fad ó Mharie Uí Chualáin 087-2645241.

Dé Luain 9 Iúil 2012

An Bille Gaeltachta 2012

Preasráiteas - Guth na Gaeltachta / Conradh na Gaeilge

REACHTAÍOCHT ATÁ INA "DEIS DEIRIDH AN GHAELTACHT A SHLÁNÚ" Á BRÚ TRÍD GAN PHLÉ LEIS AN bPOBAL, ARSA CONRADH NA GAEILGE & GUTH NA GAELTACHTA

Tá an-díomá ar Chonradh na Gaeilge agus ar Ghuth na Gaeltachta go bhfuil gach cuma ar an scéal go mbeidh An Bille Gaeltachta 2012, an reachtaíocht is tábhachtaí ó thaobh na Gaeilge agus na Gaeltachta de le trí scór bliain anuas, á bhrú trí Thithe an Oireachtais roimh bhriseadh an tsamhraidh.

Dúirt Dónall Ó Cnáimhsí, Guth na Gaeltachta: "Thug an tAire Gaeltachta Donnchadh Mac Fhionnlaoich féin le fios sa Seanad le déanaí go mb'fhéidir gurb í an reachtaíocht seo an deis deiridh a bheidh againn chun an Ghaeltacht a shlánú agus más fíor sin, creideann Guth na Gaeltachta gur mór an náire í nach bhfuil a dhóthain ama á tabhairt le plé mar is cóir a dhéanamh ar an mBille Gaeltachta.

"Agus muid ag fanacht 55 bliain le Bille Gaeltachta chun tacú leis an Ghaeilge agus leis an Ghaeltacht, ní dhéanann sé aon chiall dúinn nach mbeadh an Rialtas sásta fiú fanacht cúpla mí eile leis an reachtaíocht ríthábhachtach, thromchúiseach seo a reachtú."

Arsa Donnchadh Ó hAodha, Uachtarán Chonradh na Gaeilge: "Ba léir ó líon na leasuithe a moladh i dtaobh na reachtaíochta ag Céim an tSeanaid go raibh an chéad dréacht den Bhille Gaeltachta lochtach ar go leor bealaí, agus tá sé scannalach nach mbeidh deis ag na bpolaiteoirí - ná ag an bpobal - plé mar is cóir a dhéanamh air sula mbrúitear tríd an Dáil é.

"Beidh iarmhairtí forleathana, fadtéarmacha ag an mBille Gaeltachta 2012 ar thodhchaí na Gaeilge agus na Gaeltachta, agus creideann Conradh na Gaeilge go láidir nár chóir a leithéid a chuir ar chlár oibre na Dála ar laethanta deiridh an téarma nuair atá fios maith ag an saol agus ag a mháthair nach ndéanfar plé mar is cóir ar na leasuithe is gá a dhéanamh air sular reachtaítear é."

Is é An Bille Gaeltachta 2012 an chéad phíosa reachtaíochta atá ag plé go sonrach leis an nGaeilge agus leis an nGaeltacht ó bhí An Bille um Thionscail na Gaeltachta ann i 1957; críochnóidh plé sa Seanad ar an mBille Gaeltachta 2012 Dé Céadaoin bheag seo (11 Iúil 2012) agus tiocfaidh Céim 2 den Bhille os comhair na Dála Déardaoin (12 Iúil 2012) sula gcuirtear críoch le Céim an Choiste (Céim 3 - 5) sa Dáil ar an Déardaoin, 19 Iúil 2012 - lá deiridh an téarma i dTithe an Oireachtais, rud a chiallaíonn go mbeidh méid mór reachtaíochta eile le plé agus le cur tríd na Tithe ar na laethanta céanna.

Creideann Conradh na Gaeilge agus Guth na Gaeltachta gur chóir fanacht leis an mBille Gaeltachta 2012 a reachtú ag tús an téarma nua nuair a fhilleann an Dáil i Meán Fómhair 2012 seachas an reachtaíocht ríthábhachtach seo a bhrú tríd an Oireachtas roimh bhriseadh an téarma seo. Ar an dóigh seo, bheadh deis ag pobal na Gaeltachta agus na Gaeilge An Bille Gaeltachta 2012 a phlé mar is cóir lena chinntiú go dtacóidh sé leis an nGaeilge trí phróiseas reachtúil pleanála teanga ceart, agus é seo luaite go sonrach mar cheann de chuspóirí an Bhille.

Tá sé mar chuspóir ag an mBille Gaeltachta 2012 foráil a dhéanamh maidir le leasuithe ar bhord agus ar fheidhmeanna Údarás na Gaeltachta freisin; is gá toghcháin an Údaráis a reáchtáil ní bá dhéanaí ná 30 Meán Fómhair 2012 de réir na reachtaíochta reatha, ach ní leithscéal é an méid sin leis an mBille Gaeltachta 2012 a reachtú gan plé mar is cóir i measc an phobail ó níl le déanamh ach síneadh ama a thabhairt do na toghcháin, faoi mar a rinneadh faoin mBille Údarás na Gaeltachta (Leasú) 2010:
Alt 28(1) den Acht um Údarás na Gaeltachta, 1979 a leasú ionas go mbeidh síneadh curtha leis an tréimhse is faide idir thoghcháin don Údarás ó chúig bliana go leith go dtí seacht mbliana go leith.

Tá Conradh na Gaeilge agus Guth na Gaeltachta ag éileamh ar an Aire Gaeltachta Donnchadh Mac Fhionnlaoich TD tréimhse chomhairliúcháin agus phlé mar is cóir a thabhairt don Bhille Gaeltachta 2012 agus gan é a bhrúigh tríd an Dáil roimh bhriseadh an téarma, ach fanacht go dtí go bhfilleann an Dáil san fhómhar.

TUILLEADH EOLAIS:

Donnchadh Ó hAodha,
Uachtarán, Conradh na Gaeilge
+353 (0)87 2421267 / +353 (0)1 4757401
www.cnag.ie

Dónall Ó Cnáimhsí,
Guth na Gaeltachta
+353 (0)87 2491101
www.guthnag.com