Dé Domhnaigh 9 Nollaig 2012

Fógraí - Dé Domhnaigh 9ú Nollaig 2012

An Dara Domhnach den Aidbhint

Suíochán Nua don Séipéal
Tá súil againn go mbeidh na suíochán réitithe i mí Eanáir. Iarrtar ar dhaoine a bhfuil ceann ordaithe acu glaoch ar Mhonique san oifig le cinntiú go bhfuil an t-eolas a bheas ag dul ar na suíochán cruinn. Is féidir glaoch uirthi ó 9.30 r.n. - 1.00 i.n. Luan go hAoine.

Clúdaigh do bhailiúchán na seachtaine
Tá muid ag réiteach na gclúdach don bhliain nua faoi láthair. Aon duine nach bhfaigheann ceann faoi láthair agus gur mhaith leo ceann a fháil, is féidir leo a n-ainm a fhágáil ag teach an tSagairt.

Bailiúchán Náisiúnta de Chumann Naomh Uinseann de Pól
Mar chuid de bhailiúchán Náisiúnta Chumann Naomh Uinseann de Pól, tá Comhdháil Mhic Dara (an cumann áitiúil ar an gCeathrú Rua) ag eagrú bailiúcháin ag geataí séipéil an cheantair - An Cnoc, Na Minna, An Tulach, Ros a' Mhíl, An Cheathrú Rua, Leitir Móir, Tír an Fhia, Leitir Mealláin, Camus, An Gort Mór, Ros Muc, Cill Chiaráin agus Carna. Ba rí-mhór againn aon airgead a chur i mbailiúchán na Séipéal ar an 8/9 Nollaig. Tá cuid mhaith ar an ngannchuid ar an aimsir seo, faraor.

Cúrsa Muintearais
Beidh cúrsa oíche/tráthnóna ar siúl ag Muintearas i leagan colbhaí agus pábháil agus i leagan brící freisin. Má tá suim agat sna cúrsaí seo cuir glaoch ar Patrick ag 091-551145.

Halla Éinne
Tionólfar Cruinniú Chinn Thréimhse Choiste an Halla sa halla ag 8.00 i.n. Déardaoin 13 Nollaig 2012. Pléifear an fhorbairt suímh atá molta agus todhchaí an halla. Is deis é seo don phobal a gcuid tuairimí a chur in iúl. Beidh fáilte roimh gach duine. Coiste Airgeadais Beidh cruinniú ag an gCoiste Airgeadais Dé Luain ag 7.30 i.n. i dTeach an tSagairt.

Seirbhísí Aithrí
Beidh an Seirbhís Aithrí (faoistin) ar siúl i mbliana ar an Máirt, 18 Nollaig ag 8.00 i.n. le deis a thabhairt don phobal faoistin a fháil don Nollaig.