Seirbhísí

Á fhorbairt faoi láthair

Sceideal Bus
Bus Éireann - Slí 424:
Gaillimh - An Cheathrú Rua - Leitir Mealláin


Oifig Mhótarchánach na Ceathrún Rua
Lonnaithe ag:
Oifigí na Comhairle Contae (taobh leis an Leabharlann),
An Cheathrú Rua.
Fón: 091-595788
Uaire Oscailte Poiblí: 9.00r.n. - 1.00i.n. agus 2.00i.n. - 3.00i.n.
www.gaillimh.ie/ga/Seirbhisi/Motarchain/

Leabharlann na Ceathrún Rua
An Scailp Chultúrtha
An Scailp Chultúrtha, An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe.
Fón : 091-595733
Ríomhphost: anceathrurua@galwaylibrary.ie
Uaireanta oscailte:
Dé Máirt: 10.30r.n. - 1.00i.n. agus 2.00i.n. - 8.00i.n.
Dé Céadaoin: 10.30r.n. - 1.00i.n. agus 2.00i.n. - 6.00i.n.
Déardaoin: 10.30r.n. - 1.00i.n. agus 2.00i.n. - 8.00i.n.
Dé hAoine: 10.30r.n. - 1.00i.n. agus 2.00i.n. - 6.00i.n.
Dé Sathairn: 10.30r.n. - 1.00i.n. agus 2.00i.n. - 5.00i.n.

an tSeirbhís Eolais Eoraip go Díreach ar fáil sa leabharlann freisin.

Seirbhís Bhuiséadta agus Chomhairle Airgid (MABS)
MABS Fo-oifig Chonamara, Oifig Forbartha, An Cheathrú Rua, Contae na Gaillimhe.
Fón: 076-1072820
Líne chabhrach: 076-1072000
Ríomhphost: connemara@mabs.ie
www.mabs.ie

Faisnéis do Shaoránaigh
Faisnéis chuimsitheach ar fáil ar gach gné de na seirbhíisí poiblí agus de theidlíochtaí do shaoránaigh in Éirinn. www.citizensinformation.ie/ga/